G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 stycznia 2007 godzina:9.02(Czytań: 3550)
:: Zaproszenie na FAMILY CUP do Ar?amowa ::
Ju? po raz dziewi?ty mam przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do udzia?u w eliminacjach Intersport Family Cup”, które dla mieszka?ców woj. podkarpackiego, odb?d? si? w pi?knie po?o?onym O?rodku Wypoczynkowym Ar?amów S.A., w sobot?, 3 lutego, 2007 roku
Zawody Family Cup, to impreza dla ka?dego. Wiek, ani p?e? nie maj? znaczenia. Startowa? mo?na indywidualnie lub rodzinnie. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest status amatora, co wed?ug regulaminu oznacza, ?e w imprezach tych nie mog? bra? udzia?u osoby posiadaj?ce licencj? PZN.
Oczywi?cie nale?y tak?e zg?osi? ch?? startu w zawodach, i tu tak?e pewien warunek, mo?na to zrobi? do dnia poprzedzaj?cego start, czyli do 2 lutego 2007 roku, do godz. 18.00. W dniu zawodów zg?oszenia nie b?d? przyjmowane!
A zapisa? mo?na si? na kilka sposobów. Listownie, telefonicznie, b?d? wysy?aj?c fax lub mail na adres: O?rodek Wypoczynkowy Ar?amów S.A., 38-712 Wojtkowa, tel. (013) 461-65-00, fax. (013) 461-65-02, tel. kom. 0605 230 342, e-mail: sport@arlamow.com.pl
Mo?na te? uczyni? to osobi?cie w kasie przy wyci?gu lub recepcji hotelowej, a tak?e bezpo?rednio u organizatora g?ównego cyklu zawodów Family Cup (jednak nie pó?niej ni? 3 dni przed zawodami), dzwoni?c na numer: (012) 635-16-55 lub korzystaj?c ze skrzynki na stronie: www.familycup.com.pl
Zapisuj?c si?, nale?y poda?: imi? i nazwisko ka?dej ze startuj?cych osób, dok?adn? dat? urodzenia, dok?adny adres (z kodem pocztowym), kategori? (narty lub snowboard) oraz w przypadku rodzin, sk?ad reprezentacji rodzinnej (narty – 3 osoby, snowboard – 2 osoby).
Op?ata startowa, pobierana w dniu i miejscu imprezy, wynosi 15 z? od osoby. W ramach tej op?aty jest m.in. ubezpieczenie NW ka?dej ze startuj?cych osób.
Jak zawsze, startowa? b?dziemy w konkurencji slalomu giganta (jeden przejazd). Najlepsi w ka?dej z kategorii, poza tytu?ami i nagrodami przys?uguj?cymi w eliminacjach regionalnych, uzyskaj? tak?e prawo startu w finale Salomon Family Cup, który w tym roku odb?dzie si? w dniach 9-11 marca w o?rodku Polana Sosny w Niedzicy nad Zalewem Czorszty?skim. Regulamin gwarantuje awans do fina?u 3 najlepszym osobom w kategoriach indywidualnych i 3 najlepszym rodzinom, ale je?eli w eliminacji we?mie udzia? ponad 150 osób wtedy liczba uprawnionych do startu w finale wzrasta do 4 osób indywidualnie i 4 rodzin, a je?eli ilo?? startuj?cych przekroczy 200, wtedy liczba finalistów wzrasta odpowiednio do 5! Jest wi?c o co walczy? i o co si? stara?.
Szczegó?owy regulamin zawodów Salomon Family Cup jest dost?pny na stronie: www.familycup.com.pl oraz w aktualnym numerze magazynu „Sportowy Styl”.
Podczas eliminacji Salomon Family Cup w Ar?amowie, wszyscy startuj?cy b?d? klasyfikowani tak?e w zawodach o Puchar Ar?amowa. Puchary Ar?amowa otrzymaj? te osoby, które tras? slalomu (narciarskiego i snowboardowego) pokonaj? najszybciej.
Na zako?czenie, wypada jeszcze poda? planowany program zawodów.
Tak wi?c, biuro zawodów (weryfikacja list startowych, wydawanie numerów, pobieranie op?aty startowej) czynne b?dzie, w dniu zawodów, 3 lutego, od godz. 9.00. Pocz?tek startów planowany jest na godz. 11.00, w kolejno?ci kategorii wiekowych, od najm?odszych do najstarszych. Najpierw narty, potem snowboard.
Przewidywane zako?czenie startów – godz. 14.30-15.00.
Wr?czenie nagród sportowych, losowanie nagród rzeczowych – od ok. 16.30.

W imieniu Organizatorów, zapraszam serdecznie do wzi?cia udzia?u:
Ryszard Kosterkiewicz
(kapitan reprezentacji Podkarpacia)
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.931 secs