G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 marca 2007 godzina:12.01(Czytań: 2723)
:: Premierowy pokaz filmu - Bieszczady pod ochron? ::
Jacek Szarek, dziennikarz Telewizji Rzeszów przyzwyczai? nas do swoich filmów, pokazuj?cych urod? regionu Podkarpacia. Za ostatnie produkcje, jak cho?by za film "Odkryj prawdziwe Bieszczady”, otrzymywa? ju? nagrody na ogólnopolskich festiwalach filmowych. Ostatnie jego dzie?o, nosz?ce tytu? "Bieszczady pod ochron?”, po raz pierwszy uroczy?cie zaprezentowano 14 marca w Cisnej. Pokaz odby? si? w sali konferencyjnej hotelu "Wo?osa?” Nadle?nictwa Cisna i zgromadzi? kilkudziesi?ciu przedstawicieli w?adz oraz mieszka?ców gminy. W?ród przyby?ych byli m. in. Stanis?aw Bajda, cz?onek zarz?du Województwa Podkarpackiego, Dariusz Surma, dyrektor Departamentu Rolnictwa i ?rodowiska, Les?aw Budzisz, prezes WFO?iGW, Wojciech Szepieci?ski, zast?pca dyrektora ds. gospodarki le?nej, p.o. dyrektora RDLP w Kro?nie, Jaros?aw Szczepa?ski, zast?pca dyrektora TVP Rzeszów, prof. Zygmunt Wnuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Tomasz Winnicki, dyrektor BdPN, Jan Stachyrak, dyrektor ZZKPK w Kro?nie, doc. Kajetan Perzanowski, szef Stacji Badawczej fauny Karpat PAN w Ustrzykach Dolnych, Pawe? Sikora, prezes zarz?du Grupy Bieszczadzkiej GOPR, starostowie i wójtowie gmin bieszczadzkich, nadle?niczowie nadle?nictw bieszczadzkich oraz przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, mieszka?cy Bieszczadów i dziennikarze.
- Trudno tu dzi? wymieni? wszystkie znamienite osoby, by nikomu nie uchybi?. – Powiedzia? dyrektor Wojciech Szepieci?ski, pe?ni?cy rol? gospodarza i witaj?cy go?ci w imieniu le?ników. Z kolei dyrektor Dariusz Surma wprowadzi? do tematyki promocji regionu poprzez produkcj? telewizyjn?. Sam film zaprezentowa? jego autor, Jacek Szarek. Ponad 40-minutowa projekcja skupi?a uwag? widzów, ale da?a te? asumpt do o?ywionej dyskusji.
- Gratuluj? panu tych zdj?? i w pewien sposób zazdroszcz?. – Powiedzia? s?ynny fotografik Tadeusz Budzi?ski, zwracaj?c si? do autora filmu. Wskaza? te? przyrod? Podkarpacia jako najistotniejszy, jego zdaniem, motyw promocyjny regionu.
- Promocji nigdy za wiele a ludziom ?yj?cym w Bieszczadach nie nale?y przeszkadza? w promowaniu ich wielorakich walorów. – Przekonywa? Ryszard Denisiuk.
- My ratownicy znamy Bieszczady o ka?dej porze dnia i roku, ale jestem pod wielkim wra?eniem obrazów zaprezentowanych w filmie. – Mówi? Pawe? Sikora, prezes Grupy Bieszczadzkiej GOPR, gratuluj?c twórcom filmu.
- Liczymy na to, ?e film znajdzie si? w sprzeda?y, ?e b?dzie mo?na go kupi? i rozpowszechnia? – zg?aszali swe oczekiwania bieszczadzcy samorz?dowcy. To chyba najlepsza recenzja tego, co zaprezentowa? jego autor, Jacek Szarek. Dzi?kuj?c za wspó?prac? wszystkim bior?cym udzia? w jego realizacji, podkre?li? rol? le?ników ("bez nich nie by?oby mo?liwe podgl?danie zwierzyny”) i goprowców ("tylko dzi?ki wam mia?em okazj? nakr?ci? widoki Bieszczadów podczas jesiennych inwersji”).
Spotkanie zako?czy?o si? swobodn? wymian? my?li podczas posi?ku, do którego zaprosi? Grzegorz ?ukacijewski, nadle?niczy Nadle?nictwa Cisna.
W tym roku Telewizja Rzeszów we wspó?pracy z Regionaln? Dyrekcj? Lasów Pa?stwowych w Kro?nie planuje nakr?cenie czterech filmów przyrodniczo-krajoznawczych. B?dzie wi?c okazja do nast?pnych tego typu spotka?.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.737 secs