G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 marca 2007 godzina:12.13(Czytań: 2398)
:: Zmiana na stanowisku dyrektora w Muzeum Historycznym - Pa?ac w Dukli ::
28 lutego w Muzeum Historycznym – Pa?ac w Dukli Starosta Kro?nie?ski Jan Juszczak oficjalnie po?egna? dotychczasow? dyrektor placówki Ew? Klech?, która uchwa?? Zarz?du Powiatu Kro?nie?skiego zosta?a odwo?ana ze stanowiska z dniem 28 lutego 2007 r., jednocze?nie wr?czy? akt powo?ania na to stanowisko Krystynie Kasprzyk z dniem 1 marca 2007 r. – po wcze?niejszym uzyskaniu zgody ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Starosta podzi?kowa? odchodz?cej pani dyrektor za wspó?prac?, wyrazi? nadziej?, ?e b?dzie nadal zaanga?owana w prac? placówki, a wzajemne relacje pozostan? ?yczliwe. Podkre?li?, ?e "spotkanie to ma wymiar szczególny, ?ycie ka?dego cz?owieka dzieli si? na pewne etapy, i w?a?nie pani Ewa Klecha ko?czy pewien etap swojego ?ycia i za to chcemy jej podzi?kowa?".
Ewa Klecha z Muzeum w Dukli zwi?zana by?a od 22 lat, od ponad czterech zajmowa?a stanowisko dyrektora. Wprawdzie naby?a prawa emerytalne jednak b?dzie nadal pracowa?a w placówce i s?u?y?a swoj? wiedz? i do?wiadczeniem.
"Dzi?kuj? wam, za to ?e byli?cie razem ze mn?, nigdy obok. Zawsze mog?am na was liczy?, byli?cie moj? rodzin?" – tymi s?owami E. Klecha po?egna?a swoich pracowników.
Spotkanie sta?o si? równie? okazj? do oficjalnego przedstawienia i powitania pracowników przez now? dyrektor Krystyn? Kasprzyk. Wyrazi?a nadziej?, ?e zrobi wszystko aby wspó?praca uk?ada?a si? jak najlepiej dla wszystkich stron. W pierwszej kolejno?ci swój czas po?wi?ci na zapoznanie si? z zakresem obowi?zków ale i oczekiwaniami osób zatrudnionych w placówce, a tak?e bud?etem, od którego b?dzie zale?a? plan pracy i podejmowanie wszelkich dzia?a?. Chcia?aby wi?kszy nacisk po?o?y? na organizacj? imprez kulturalnych i wystaw. Jest otwarta na wspó?prac? z w?adzami gminy i miejscowymi instytucjami kultury.

Krystyna Kasprzyk uko?czy?a UMCS- filia w Rzeszowie, kierunek prawo i administracja, oraz podyplomowe studia mened?erskie z zakresu kultury w SGH w Warszawie. Pracowa?a w Urz?dzie Wojewódzkim zajmuj?c si? sprawami kultury, w latach 1998 – 2004 w KDK na stanowisku zast?pcy dyrektora i dyrektora. Ostatnio zatrudniona by?a w oddziale IPN w Rzeszowie.

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Kro?nie
Ewa Bukowiecka

Foto Andrzej Wesó?
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kro?nie Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.630 secs