G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 marca 2007 godzina:12.19(Czytań: 4781)
:: LEKCJE MUZEALNE W MBL - Skansen w Sanoku Zaprasza ::
Ze wzgl?du na bie??ce zaj?cia pracowników Muzeum, zg?oszenia lekcji muzealnych prosimy uzgadnia? telefonicznie lub osobi?cie ka?dorazowo co najmniej 4 dni wcze?niej przed planowanym przybyciem. Grupa uczestnicz?ca w lekcji muzealnej nie powinna liczy? wi?cej ni? 25 osób, czas trwania wyk?adu w zale?no?ci od tematu wynosi 45 min to jest 1 godz. lekcyjna. Koordynatorem lekcji muzealnych jest mgr Ma?gorzata Kolczykiewicz.
Telefon do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku:
013 463 09 04, 013 463 09 34, tel.fax. 013 463 53 81
Cena lekcji muzealnej 2 z? od osoby za 1 godz. lekcyjn?
Istnieje mo?liwo?? zorganizowania ogniska. Koszt jego wynosi 50 z? od grupy. Prowiant we w?asnym zakresie

NA STYKU KULTUR
- Symbolika cerkiewnej i rzymskokatolickiej architektury sakralnej.
- Sztuka a liturgia. Wyposa?enie cerkwi i ?wi?tyni rzymskokatolickiej.

PI?KNO W IKONIE ZAKL?TE
- Ikona – podstawy teologii. Geneza, forma, styl – w oparciu o kolekcj? ikon w MBL Sanok.

TYPY OBIEKTÓW SAKRALNYCH
- Architektura ?wi?tyni chrze?cija?skiej na przyk?adzie budownictwa cerkiewnego i obrz?dku rzymskokatolickiego.

Forma pracy: wyk?ad oraz zwiedzanie obiektów sakralnych i wystawy ikon w skansenie. Prowadz?cy: mgr Kinga Jara
Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

ROK OBRZ?DOWY
- Niezwyk?y czas Bo?ego Narodzenia – o zwyczajach zimowych.
- Tradycyjne kol?dowanie (szopki, gwiazdy i Herody).
- Niezwyk?y czas Zmartwychwstania – zwyczaje wiosenne.
- Duchy zjawy i upiory – ?wiat nadzmys?owy w ?yciu mieszka?ca dawnej wsi.
- Niezwyk?y czas za?lubin – regionalne obrz?dy weselne.
- Na ?wi?tego Andrzeja wszystkim pannom nadzieja.

Forma pracy: wyk?ad oraz realizacja w Parku Etnograficznym. Termin uzale?niony jest od danego ?wi?ta. Lekcje nale?y zg?asza? na tydzie? przed planowanym terminem realizacji. Prowadz?cy: mgr Maria Marciniak, mgr Danuta Blin-Olbert

WOKÓ? PIECA I STO?U
- Wokó? sto?u – o regionalnym po?ywieniu i jego przygotowaniu.
- Od ziarnka do chleba – sprz?ty zwi?zane z obróbk? ziarna od siewu do wypieku chleba.
- Jak to z lnem by?o – sprz?ty zwi?zane z obróbk? w?ókna.

Forma pracy: wyk?ad i realizacja w obiektach skansenowskich. Prowadz?cy: mgr Maria Marciniak
Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

OD CHY?Y DO PLEBANII
- Jak powstawa? dom.
- Zabytki architektury drewnianej na Podkarpaciu.

Forma pracy: wyk?ad i realizacja w obiektach skansenowskich.Prowadz?cy: mgr in?. arch. Arkadiusz Kryda. Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

JAK TO KIEDY? BYWA?O
- Rzemios?a drzewne – przedmioty i narz?dzia zwi?zane z wyrobem przedmiotów codziennego u?ytku – wyrób ?y?ek, wrzecion, niecek i solniczek.
- Tkactwo – urz?dzenia i warsztaty tkackie.
- Nie ?wi?ci garnki lepi? - urz?dzenie i wyposa?enie warsztatu garncarskiego.
- Rozwój urz?dzenia wn?trza mieszkalnego, zdobnictwo z okazji ?wi?t.
- Rze?ba ludowa, strój, haft-motywy zdobnicze.
- Odzie? i strój jako wyraz identyfikacji regionalnej.
- Wykorzystanie surowców naturalnych w ludowych przemys?ach i rzemios?ach na Podkarpaciu.
- Jak wykorzystywano energi? naturaln? wiatru i wody na wsi.

Forma pracy: wyk?ad i realizacja w obiektach skansenowskich. Prowadz?cy: mgr Danuta Blin-Olbert, mgr Maria Marciniak. Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

?YCIE CODZIENNE DAWNEJ WSI
- ?ycie codzienne dawnej wsi. Zaj?cia domowe, sprz?ty codziennego u?ytku.
- Rok gospodarczy na wsi – cykliczno?? prac w polu i w zagrodzie.
- Narz?dzia rolnicze w dawnych wiekach.
- Gospodarowanie na roli w tradycyjnej gospodarce wiejskiej.

Forma pacy: wyk?ad, realizacja w Parku Etnograficznym. Prowadz?cy: mgr Ma?gorzata Kolczykiewicz. Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

IDEA SKANSENOWSKA A DZIE? DZISIEJSZY
- Ratowanie dawnego budownictwa drewnianego jako przejaw potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i to?samo?ci narodowej.
- Skanseny w Polsce i na ?wiecie jako miejsca identyfikacji narodowej.
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, jego rola w ochronie zabytków, animowaniu ruchu turystycznego i dzia?alno?? dydaktyczno-o?wiatowa.

Forma pracy: wyk?ad, realizacja w Parku Etnograficznym lub pracowniach muzeum. Prowadz?cy: mgr Hubert Ossadnik. Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

W NASZYM MUZEUM
- Zabawy terenowe – szukanie obiektów muzealnych zaznaczonych na mapie.

Forma pracy: ogólne zapoznanie si? ze skansenem poprzez oprowadzanie i zabaw?. Prowadz?cy: mgr Alicja Typrowicz. Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

TROCH? HISTORII
- Zasiedlanie Podkarpacia; fale osadnicze, warunki, które doprowadzi?y do uformowania si? grup etnograficznych prezentowanych w skansenie. Zró?nicowanie religijne.
- Sanocki skansen jako muzeum wzorcowe. Historia, zasady doboru obiektów, podstawowe za?o?enia i ich realizacja na tle muzealnictwa europejskiego.

Forma pracy: wyk?ad, realizacja w Parku Etnograficznym
Prowadz?cy: mgr Alicja Typrowicz. Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?

HISTORIA Z ZIEMI
- Zanim przyszli S?owianie – okolice Sanoka w pradziejach.
- Sanok i okolice w ?redniowieczu.

Forma pracy: wyk?ad, realizacja w Parku Etnograficznym
Prowadz?cy: mgr Marcin Glinianowicz. Termin: wrzesie?-listopad, marzec-kwiecie?
Źródło: Urz?d MIasta Sanoka Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.639 secs