G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 kwietnia 2007 godzina:11.45(Czytań: 3053)
:: A kiedy? ?opota? tu sztandar konfederatów barskich (w Beskidzie Niskim i nie tylko) ::
W czasach PRL Konfederacja Barska by?a „sierocym dzieckiem” w rozdzia?ach naszej historii. Sam konfederacki sztandar, zawsze z wizerunkiem Matki Bo?ej – fakt, ?e by? to zryw o wybitnie katolickim charakterze – a przede wszystkim to, ?e konfederaci walczyli z Moskw?, interwencyjnym korpusem rosyjskim, by? dla ówczesnych w?adz rzecz? nie do zaakceptowania. Burzy?o to przecie? koncepcj? materializmu dialektycznego, marksizmu i „przyja?ni”. Do?? doda?, ?e przedwojenne opracowanie „Konfederacja Barska” W?. Konopczy?skiego, dopiero w 1991 r. doczeka?o si? powtórnego wydania.
Kazimierza Pu?askiego i konfederacj? barsk?, która historycznie zapisa?a si? w Beskidzie Niskim, przypomnia? (wydoby?) dopiero turystyczny szlak, który w przybli?eniu prowadzi ?ladami pobytu i walk konfederatów. Nazwano go Szlakiem im. Pu?askiego – pozosta? on jednak szlakiem tylko z nazwy. Bo gdzie w ca?ym Beskidzie Niskim znajdziemy upami?tnione miejsce pobytu, walki, konfederackiej mogi?y, gdzie znajdziemy jak?? wskazówk?, tablic?, w ogóle jaki? ?lad? Owszem, jeden jest, za Prze??cz? Tylick? – ale to ju? Beskid Krynicki – rezerwat „Okopy Konfederackie”. Tylko dlaczego rezerwat ten nie „zmie?ci? si?” na mapach, np. nowej mapie Beskidu S?deckiego? A przecie? takich (historycznych!) miejsc: obozów, sza?ców, pól bitewnych i mogi? w Beskidzie Niskim i na jego Pogórzach jest na pewno wi?cej.
● z Lackowej (997m) usi?owano zrobi? Chor?giewk? Pu?askiego – nazwa nie przyj??a si?, pozosta?a tylko Prze??cz Pu?askiego (743m). I tylko nazwa pozosta?a, bo le??cy w jej pobli?u, na stoku Baszty, szaniec uszkodzili Niemcy w czasie II wojny ?wiatowej (by?o tu stanowisko baterii przeciwlotniczej), reszt? rozora?y z zapa?em i skutecznie ci?gniki pegeeru - pozosta?o tylko miejsce. Ale nieopodal, po s?owackiej stronie prze??czy, jeszcze dzi? znajdziemy pozosta?o?ci okopów habsbusrskiego wojska, które znad granicy obserwowa?o poczynania konfederatów.
● w walkach ko?o Wysowy (stoki Jawora i Czerszli nad Blechnark?) mia?o zgin?? 114 lub nawet 179 konfederatów – gdzie s? mogi?y? Gdzie ?lad sza?ca, gdzie wreszcie, oprócz skromnych wzmianek w przewodnikach turystycznych, jaka? wskazówka?
● Konieczna u granicy pa?stwa na trasie z Gorlic do Bardejova. Tu tak?e znajduje si? pole bitewne konfederatów z Moskalami. Brak jakiegokolwiek ?ladu, oprócz wzmianek w literaturze turystycznej. A przecie? na pewno wielu ich poleg?o. Pozosta?o pole, gdzie? na pewno s? mogi?y – gdzie?
● Grab. Z tego obozu wyruszali konfederaci nawet na Lwów. A bli?ej: potykali si? pod ?migrodem, zasadzili si? na Moskali u prze??czy Majdan nad ?wierzow? Rusk?. Moskale konsekwentnie niszczyli obozy konfederackie stanowi?ce ich oparcie – tak?e nad Grabem. Czy nie warto by?oby miejsca te upami?tni? skromn? tabliczk? z informacj?, rysem historycznym?
● Barwinek, Czeremcha, Radoszyce, ?upków – s? to miejsca w Beskidzie Niskim, u prze??czy, gdzie istnia?y obozy, czy sza?ce konfederatów. Czasem zdarzy si?, ?e „zmieszcz? si?” one na mapie, jak np. u W. Krukara!
W tradycji i pami?ci zachowa?y si? przekazy o polach bitew i konfederackich mogi?ach. I nie jest ich tak ma?o. Pilzno, D?borzyn, Strzegocice, Zwiernik, Pta?nik nad Jod?ow?, czy O?piny na Pogórzu Ci??kowickim to pobojowiska. Musz? przecie? istnie? i miejsca pochówku poleg?ych konfederatów. Suchodó?, Miejsce Piastowe, Rogi, Szklary w powiecie kro?nie?skim, to tak?e miejsca walk i miejsca pochówku.
Wymienia? mo?na by wiele (Nowy ?migród, D?bowiec, ?wi?tkowa), tyle ?e jest to tylko wyliczanka, i nic ona nie daje. Miejsca te koniecznie trzeba upami?tni?, opisa? jak?? tabliczk?, obj?? szlakiem (np. rowerowym). Przecie? turystyka, poznawanie regionu nie polega na „po?ykaniu” kilometrów i zaliczaniu szczytów. O wiele ciekawsze s? przebyte kilometry i zdobyte szczyty, kiedy „kraszone” s? historycznym akcentem, wzmiank?, cho?by oznaczeniem:
TU PRZEBYWALI...,
TU WALCZYLI I GIN?LI ?O?NIERZE PIERWSZEGO POWSTANIA POLSKIEGO, KONFEDERACJI BARSKIEJ.
Grupa zapale?ców ma zamiar miejsca te wskaza?, oznaczy?, do?o?y? rys historyczno-informacyjny. W miar? swoich mo?liwo?ci. Zdajemy sobie spraw?, ?e nie jeste?my historykami, i ?e wszystkie dost?pne informacje zaczerpn?li?my z internetu, publikacji ró?nego gatunku i formatu itp. B?dziemy wdzi?czni za wszelk? pomoc: merytoryczn? i logistyczn?. Bardzo zale?y nam na poparciu turystów, mi?o?ników regionu, regionalnych historyków itp. Mo?e uda nam si? zainteresowa? w?adze miast i powiatów, na których terenie miejsca te znajduj? si? (Biecz, Dukla, Gorlice, Jas?o, Krosno, Pilzno, Rymanów). Oby!!!

Najlepszym miejscem kontaktu i forum wymiany informacji b?dzie chyba portal internetowy.
Gor?co dzi?kujemy tym, którzy do??cz? do naszego pomys?u!!!

Zapale?cy z Jas?a – tury?ci z tomikiem historii w plecaku

Zapraszamy do dyskusji na forum:
http://beskid-niski.pl/forum/viewtopic.php?t=2242
Źródło: Informacja Nades?ana Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.653 secs