G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 kwietnia 2007 godzina:8.00(Czytań: 2933)
:: Wiosenne wypalanie traw ::
W okresie wiosennym bardzo cz?sto zdarzaj? si? przypadki wypalania traw przez rolników. Ministerstwo ?rodowiska przypomina, i? s? to dzia?ania niezgodne z prawem, szkodliwe dla ?rodowiska naturalnego i jako?ci gleb. Stanowi równie? zagro?enie dla ?ycia i mienia ludzkiego.
Zgodnie z Ustaw? z dnia 16 kwietnia 2004 r., „o ochronie przyrody", rozdz. 9, art. 124 ,,Zabrania si? wypalania ??k, pastwisk, nieu?ytków, rowów, pasów przydro?nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów." Osoby ?ami?ce ten przepis mog? zosta? ukarane mandatem do 500 z?otych lub odpowiada? przed s?dem grodzkim, gdzie kara grzywny mo?e wynie?? do 5000 z?otych. Rolnicy, z?apani na wypalaniu traw mog? straci? unijne dop?aty bezpo?rednie, poniewa? warunkiem ich otrzymania jest utrzymywanie tzw. dobrej kultury rolnej upraw.

Wielu rolników wypalaj?cych trawy jest przekonanych, ?e wypalanie traw poprawia jako?? gleby. Tymczasem jest zupe?nie odwrotnie. Nawet jednorazowe wypalenie trawy mo?e pogorszy? jako?? plonów o 5-8%. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z ni? mikroorganizmy (bakterie, grzyby), warunkuj?ce ?ycie ro?lin. Odkrywa si? te? powierzchnia gleby, co mo?e powodowa? erozj?. Wypalanie traw nie jest równie? skuteczne w walce z chwastami, gdy? to one pierwsze odradzaj? si? na zniszczonym obszarze, maj?c mniejsze wymagania glebowe i symbiotyczne. Jest to równie? marnotrawstwo warto?ciowej paszy.

W?ród spalonych ro?lin jest wiele gatunków leczniczych i miododajnych; Po?ary uniemo?liwiaj? powstawanie samosiewów drzew i krzewów, zniszczeniu ulegaj? samosiewy ju? istniej?ce - g?ównie brzóz, wierzb i topól oraz sosny.

W ogniu niszczone s? gniazda ptaków, wraz z jajami i piskl?tami. W p?omieniach ginie wiele po?ytecznych zwierz?t kr?gowych (?aby, ropuchy, jaszczurki, krety ryjówki, je?e, zaj?ce, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie) oraz bezkr?gowce, takie jak d?d?ownice (które maj? pozytywny wp?yw na struktur? gleby i jej w?a?ciwo?ci), paj?ki, wije, owady. P?omienie niszcz? tak?e miejsca bytowania zwierzyny ?ownej, m.in. ba?antów, kuropatw, zaj?cy, saren.

Po?ar wypalanych traw bardzo cz?sto rozprzestrzenia si? na budynki, mieszkalne i gospodarcze. Stanowi wtedy du?e zagro?enie dla ludzi (szczególnie dzieci) oraz zwierz?t hodowlanych. Zdarzaj?, si? przypadki ?mierci w p?omieniach ludzi wypalaj?cych trawy. Cz?stym skutkiem wypalania traw s? równie? po?ary lasów.

Trawy wypalane by?y od pocz?tku istnienia rolnictwa, jednak w ?wietle wskazanych powy?ej faktów nale?y stwierdzi?, ?e obecnie jest to dzia?anie nieskuteczne, nieop?acalne i nielegalne.

S?awomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra ?rodowiska
Źródło: UM Kolbuszowa Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.640 secs