G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 kwietnia 2007 godzina:7.59(Czytań: 2072)
:: XXXVII Ogólnopolski Rajd - Twierdza Przemy?l ::
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarz?d Oddzia?u im. dr Mieczys?awa Or?owicza w Przemy?lu przy wspó?pracy Urz?du Miejskiego w Przemy?lu, Starostwa Powiatowego w Przemy?lu, Ko?a Przewodników PTTK oraz Klubu Górskiego PTTK "Karpaty" organizuje w dniu 28 kwietnia br., XXXVII Ogólnopolski Rajd "Twierdza Przemy?l". Celem rajdu jest przybli?enie naszemu spo?ecze?stwu zabytków architektury militarnej Twierdzy Przemy?l, jej roli i znaczenia dla przebiegu dzia?a? wojennych w tej cz??ci frontu wschodniego I wojny ?wiatowej w latach 1914 - 1915. Rajd o znaczeniu ogólnopolskim ma za zadanie integrowa? ?rodowisko turystów i krajoznawców z ca?ego kraju oraz upowszechnia? turystyk? i krajoznawstwo w spo?ecze?stwie, szczególnie w?ród dzieci i m?odzie?y. Ponadto uczestnictwo w rajdzie daje okazj? bezpo?redniego kontaktu z przyrod?, uczy jej poszanowania, umo?liwia równie? zapoznanie si? z bogat? histori? Przemy?la i Ziemi Przemyskiej.

Trasy rajdu:
rasa nr 1
* Zbiórka o 6:50 na przystanku przy ul. Jagiello?skiej w kierunku pl. Na Bramie.
* Odjazd o godz. 7:01 autobusem MZK linii 13 do przystanku ?apajówka Krzy?ówka.
* Przejazd kursowym autobusem na koszt w?asny uczestników.
* Przej?cie czarnym szlakiem. Zwiedzanie fortu: Borek - Salis Soglio - Cyków - Jaksmanice - ?uczyce.
* D?ugo?? trasy:16 km.
* 16 pkt. do GOT, 16 pkt. do OTP
Przewodnik: Piotr Michalski

Trasa nr 2
* Zbiórka o 9:00 na Rynku pod fontann?.
* Przej?cie tras?: fort Trzy Krzy?e - fort Zniesienie - zespó? cmentarzy z okresu I Wojny - fort Nehrybka - ?uczyce.
* D?ugo?? trasy: 11 km.
* 11 pkt. do GOT, 11 pkt. do OTP
Przewodnik: Krzysztof Stadnik

Trasa nr 3 Klubu Górskiego "Karpaty"
* Zbiórka o godz. 7.15 na dworcu PKS. Odjazd o godz. 7.30 autobusem PKS do Fredropola.
* Przejazd kursowym autobusem na koszt w?asny uczestników.
* Wyj?cie na tras?: Fredropol - Kormanice - Malhowska Góra (284 m n.p.m.) -Malhowice - Stanis?awczyk - Z?ota Góra ( 258 m n.p.m.) - Ro?ubowice - Fort III "?uczyce"
* D?ugo?? trasy: 15 km
* 15 pkt. do GOT, 15 pkt. do OTP
Przewodnik: Dariusz Hop

Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mog? bra? udzia? zespo?y zg?oszone przez szko?y i inne palcówki o?wiatowo-wychowawcze, oddzia?y, ko?a i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i spo?eczne, dru?yny harcerskie, a tak?e tury?ci indywidualni. Dzieci i m?odzie? szkolna mog? bra? udzia? w rajdzie tylko pod nadzorem doros?ych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadaj?cych za ich zachowanie.
Od ka?dego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu to?samo?ci, zespo?owe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowie? niniejszego regulaminu, a tak?e podporz?dkowanie si? ustaleniom organizatorów.

Zako?czenie rajdu: Zako?czenie wszystkich tras odb?dzie si? o godz. 14 podczas wspólnego rajdowego ogniska na forcie ?uczyce.
W trakcie ogniska odb?dzie si? konkurs wiedzy o Twierdzy Przemy?l dla dzieci i m?odzie?y z nagrodami. Powrót do Przemy?la ok. 15. zamówionymi autobusami

Postanowienia ko?cowe: ?wiadczenia w ramach wpisowego przys?uguj? tylko osobom uczestnicz?cym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie zespo?ów ponosz? odpowiedzialno?? za zachowanie zg?oszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obci??aj? sprawców.

Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegó?owe informacje na temat rajdu mo?na uzyska? w Biurze Obs?ugi Ruchu Turystycznego PTTK w Przemy?lu.
Źródło: Wrota Podkarpackie Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.602 secs