G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 lipca 2007 godzina:22.39(Czytań: 3867)
:: TYSKIE ODNOWIA STARE ?AZIENKI W IWONICZU ZDROJU ::
Rusza akcja odnawiania Skarbów Podkarpacia z Tyskim.
Województwo Podkarpackie s?ynie z pi?knych, zabytkowych miejsc, zwanych przez mieszka?ców Skarbami Podkarpacia. Nale?? do nich mi?dzy innymi Zamek Lubomirskich w ?a?cucie, Kro?nie?ski Ko?ció? Farny, czy jedno z najstarszych polskich uzdrowisk – bieszczadzki Iwonicz Zdrój i jego „Stare ?azienki“. I w?a?nie to wyj?tkowe miejsce le??ce w samym sercu Podkarpacia, zosta?o wybrane przez mark? Tyskie oraz lokalne w?adze do odrestaurowania. Od 2 do 31 lipca z ka?dego piwa Tyskie zakupionego na terenie województwa Podkarpackiego 3 grosze przeznaczone zostan? na renowacj? tego bliskiego sercom mieszka?ców i turystów miejsca. Dzi?ki tej akcji Tyskie wraz z Podkarpaciem chce przywróci? skarbom regionu ich dawny blask!

Iwonicz Zdrój w historii polskiego zdrojownictwa zajmuje jedno z czo?owych miejsc oraz wymieniane jest jako najstarsze i najch?tniej odwiedzane uzdrowisko w Polsce. Znane od kilku wieków, wzmiankowane by?o ju? w 1578 roku przez Wojciecha Oczk? – nadwornego lekarza króla Stefana Batorego. Pierwsza informacja o istnieniu wód mineralnych w tej miejscowo?ci pochodzi natomiast z roku 1413. ?azienki wybudowano w 1793, a w?a?ciwe uzdrowisko za?o?one zosta?o dopiero w roku 1837 przez rodzin? Za?uskich. Zabudowa zdrojowego centrum pochodzi z okresu powstawania uzdrowiska, kiedy to tworzono dobrze znane mieszka?com i turystom: Bazar, Dom Zdrojowy, Stary Pa?ac, will? Krakowiak czy popularne sanatorium Bia?y Orze?. Obok wód mineralnych Iwonicza Zdroju jego leczniczymi czynnikami s? równie? przepi?kne po?o?enie, widoki, które zach?caj? do spacerów i wycieczek rowerowych, a przede wszystkim czyste, górskie powietrze.

W sercu miasta natomiast znajduje si? prawdziwy Skarb Podkarpacia – sanatorium „Stare ?azienki“. Zlokalizowane s? w samym centrum uzdrowiska, przy deptaku, w pobli?u Pijalni Wód Mineralnych. Deptak to ulubione miejsce spotka? iwoniczan, a Pijalnia Wód jest zawsze pe?na turystów i kuracjuszy. „Stare ?azienki“ ciesz? si? niezmiern? popularno?ci? w?ród przyjezdnych oraz wielkim szacunkiem w?ród mieszka?ców. S? symbolem Iwonicza Zdroju i jednym z najistotniejszych miejsc w regionie. Dlatego te? marka Tyskie wraz z mieszka?cami Podkarpacia zajmuje si? odrestaurowaniem tego w?a?nie wyj?tkowego obiektu.

Marka Tyskie to ponad 375 lat tradycji piwowarskiej wywodz?cej si? ze ?l?ska. W 2007 roku Tyskie ma wiele okazji do dumy z osi?gni?tych sukcesów - w roku ubieg?ym Tyskie wys?a?o poza granice Polski 20 milionów piw, skutecznie udowadniaj?c tym samym, jak polskie piwo mo?e przemierza? ca?y kontynent, zyskuj?c nowych smakoszy. W 2006 roku Tyskie by?o liderem eksportu na polskim rynku piwa. Eksport Tyskiego lawinowo rós? na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie od chwili wprowadzenia na marki na ten rynek, sprzeda? Tyskiego wzros?a tam o ponad 400%. Sukcesy eksportowe marki zyska?y uznanie w kraju, czego ukoronowaniem jest przyznany marce przez Krajow? Izb? Gospodarcz? tytu? „Wybitnego Eksportera Roku“.

Jednocze?nie marka Tyskie nie zapomina o wspieraniu swojego regionu, jaki i pozosta?ych cz??ci Polski, gdzie dostrzega potencja? realizacji projektów spo?ecznych i charytatywnych. Od 2005 na ?l?sku prowadzona jest akcja charytatywna „Tyskie stawia”. Jej celem jest odrestaurowanie kolejnych fragmentów Chorzowskiego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. W tym roku Tyskie wesprze budow? ponad 80-metrowej ?awki rekreacyjnej. B?dzie to jedna z najd?u?szych ?awek w Europie
(w której tak ch?tnie ostatnio wybierane jest Tyskie). Dotychczas marka wspólnie z mieszka?cami ?l?ska postawi?a 380 nowych ?awek, odnowi?a pomnik Karlika i Karolinki oraz 9 zabytkowych fontann.

Renowacja „Starych ?azienek“ w Iwoniczu Zdroju ruszy?a w czerwcu bie??cego roku i potrwa do ko?ca lipca. Wówczas sanatorium w pe?ni odzyska swój dawny blask i b?dzie pierwszym Skarbem Podkarpacia odrestaurowanym przez Tyskie i mieszka?ców regionu. Prowadzone dzia?ania nie maj? jednak charakteru jednorazowego – kolejn? potwierdzon? lokalizacj? jest Zamek w ?a?cucie; na wiosn? 2008 planowane s? kolejne prace.

„Podkarpacie to wyj?tkowo urokliwe miejsce, posiadaj?ce nie tylko przepi?kne krajobrazy, ale równie? zabytkowe i wa?ne dla swoich mieszka?ców miejsca – Skarby Podkarpacia. Dlatego te? pragniemy zwi?za? si? z regionem, wspieraj?c inicjatywy spo?eczne. Propaguj?c odpowiedzialne spo?ycie alkoholu, zgodne z liter? obowi?zuj?cego prawa, stworzyli?my innowacyjny mechanizm promocji, który polega na przekazaniu konkretnej sumy z ka?dego sprzedanego na Podkarpaciu piwa Tyskie na wa?ny spo?ecznie cel. Od 2 do 31 lipca z ka?dego piwa Tyskie zakupionego przez mieszka?ców Podkarpacia 3 grosze zostan? przeznaczone na renowacj? Starych ?azienek. Dzi?ki tej akcji i jej kolejnym ods?onom Skarby Podkarpacia b?d? ?wieci?y swoim dawnym blaskiem!“, powiedzia? Tomasz Kanton, specjalista ds. brand PR, Kompania Piwowarska.

Po zako?czeniu dzia?a?, 5 sierpnia, na terenie uzdrowiska odb?dzie si? wyj?tkowe wydarzenie, wie?cz?ce akcj?. Planowane s? wówczas liczne konkursy i zabawy; przyby?ym z pewno?ci? umili czas gwiazda wieczoru – zespó? Czerwone Gitary. Ju? teraz serdecznie zapraszamy wszystkich do ?wi?towania wraz z Tyskim!


Przywró?my Skarbom Podkarpacia ich dawny blask!

Od 1 sierpnia wi?cej na www.skarby-podkarpacia.pl
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.944 secs