G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 sierpnia 2007 godzina:13.50(Czytań: 3073)
:: Król karpackiej puszczy mia? swoje ?wi?to w Lutowiskach ::
Prawie 44 lata min??y od dnia, w którym ?ubry powróci?y w Bieszczady. Jesieni? 1963 roku do zagrody aklimatyzacyjnej w Nadle?nictwie Stuposiany sprowadzone zosta?y: „Puszczor”, „Pule?na” i „Pujor” z Niepo?omic oraz „Pulon” i „Pulpit” z Pszczyny. Wkrótce do??czy?y do nich „Purus” i „Pujonka” z Niepo?omic. Wypuszczone na wolno?? 4 maja 1964 roku da?y pocz?tek dzikiej populacji ?ubra, ?yj?cej obecnie w Bieszczadach. W sobot? 28 lipca w Lutowiskach ?wi?towano Dzie? ?ubra.
Rozpocz?to je ods?oni?ciem upami?tniaj?cej ten fakt tablicy na obelisku w Pszczelinach, w le?nej klasie Nadle?nictwa Stuposiany. Aktu ods?oni?cia dokonali: Tadeusz Misiuda i Boles?aw Drzazga, emerytowani le?niczowie, bior?cy niegdy? udzia? w przywracaniu ?ubra Bieszczadom. Ceremonii asystowali: Stanis?aw Kowalewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie, W?odzimierz Podyma, wójt Gminy Lutowiska, Jan Mazur, nadle?niczy Nadle?nictwa Stuposiany oraz grono le?ników i mieszka?ców Bieszczadów.
Dalszy ci?g uroczysto?ci mia? miejsce ju? na obiektach sportowych w Lutowiskach. Program zosta? na wst?pie nieco zak?ócony akcj? ratowania bociana pokaleczonego atakiem orlika krzykliwego. Miejscowi stra?acy zdj?ci go z gniazda, za? le?nicy zobowi?zali si? dostarczy? do ptasiej kliniki w Przemy?lu.
Patronat honorowy nad Dniem ?ubra sprawowa? Stanis?aw Kowalewski, dyrektor RDLP w Kro?nie, który w swoim wyst?pieniu inauguruj?cym obchody przypomnia? o fakcie, ?e w zgodnej ocenie naukowców bieszczadzkie stada to obecnie najzdrowsza górska populacja ?ubrów w Europie. W imieniu le?ników z Podkarpacia zaproponowa?, ?eby przysz?y rok by? po?wi?cony akcentowaniu idei ochrony przyrody i promocji ochrony „króla puszczy” w naszych górach. Dyrektor Kowalewski uroczy?cie og?osi? rok 2008 ROKIEM ?UBRA W BIESZCZADACH. Wyrazi? przekonanie, ?e b?dzie to okazja do wyeksponowania wielu aspektów ochrony przyrody, za? Dzie? ?ubra w Lutowiskach b?dzie ju? corocznym spotkaniem. Zaproponowa? te? zorganizowanie konferencji popularno-naukowa po?wi?conej prezentacji wiedzy na temat ?ubrów w górach, a tak?e rozwa?enie mo?liwo?ci budowy zagrody pokazowej ?ubrów na terenie Bieszczadów. Budowa takiej zagrody pozwoli?aby na kontynuowanie naukowej os?ony bieszczadzkich stad, daj?c jednoczenie regionowi now? atrakcj? turystyczn?.
Interesuj?cym akcentem by?o og?oszenie przez wójta W?odzimierza Podym? sk?adu Kapitu?y Statuetki Bieszczadzkiego ?ubra, która jako lokalne odznaczenie b?dzie od przysz?ego roku nadawana ludziom zas?u?onym dla gminy i ochrony bieszczadzkiej przyrody. W sk?ad 9-osobowej kapitu?y wesz?a m. in. El?bieta Dzikowska i Tadeusz Budzi?ski.
Najnowsze dzieje ?ubra w tych górach przypomnia? nadle?niczy Jan Mazur, za? wystaw? fotografii Tadeusza Budzi?skiego uroczy?cie otworzy? Marek Bajda, nadle?niczy z Lutowisk i jednocze?nie przewodnicz?cy rady najwi?kszej gminy w Polsce.
Po cz??ci oficjalnych wyst?pie? przyszed? czas na artystyczne popisy; wyst?pi?a kapela „Balowie” z Baligrodu a swe prace prezentowali miejscowi twórcy. Wyst?pi? te? Adrian Wi?niowski z Nadle?nictwa Cisna, laureat ogólnopolskich konkursów krasomówczych, który zaprezentowa? „Ballad? o ?ubrze Pubalu”. Bardzo interesuj?cymi punktami programu by?y zawody bieszczadzkich drwali i konkurs si?owy dla m??czyzn pod nazw? „Walka ?ubrów”. Wieczorem w kinie „Otryt” wy?wietlono film Jacka Szarka pt. „?ubr jest dziki w Bieszczadach”, za? o zmroku rozpocz??a si? zabawa taneczna.
Patronat medialny nad imprez? przyj??a Telewizja Rzeszów oraz Radio Rzeszów, które przez 4 godziny prowadzi?o st?d sw? wakacyjn? audycj? „Radio Biwak”.

Edward Marsza?ek
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Edward Marsza?ek, Lasy Krosno Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.686 secs