G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 września 2007 godzina:13.08(Czytań: 1616)
:: Wystawa Adama Myjaka ::
Adam Myjak na muzealnym wirydarzu
Na zabytkowym wirydarzu Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie b?d? prezentowane nowoczesne rze?by jednego z najwi?kszych wspó?czesnych polskich rze?biarzy profesora Adama Myjaka. (Artysta urodzi? si? w Ma?opolsce, a w okresie dzieci?stwa mieszka? w Sandomierzu. Adam Myjak jest zwi?zany od 1965 roku z Akademi? Sztuk Pi?knych w Warszawie)
Poklasztorny gmach, w którym mie?ci si? nasze muzeum ma wirydarz-wewn?trzny ogród (nazywany te? dziedzi?cem) otoczony galeriami, który stwarza znakomite mo?liwo?ci do realizacji plenerowych wystaw. Zarówno architektoniczne proporcje, rytm jak te? szlachetne linie ?uków oraz akustyka pozwalaj? na organizacj? ró?nych imprez. Jednym z przedsi?wzi?? jest aktualna ekspozycja rze?b Adama Myjaka pt. Wirydarz.
Artysta nale?y do twórców, których dzie?a (nierzadko monumentalne) doskonale wkomponowuj? si? w zabytkowy charakter architektonicznej przestrzeni i tworz? now? jako?? rzeczywisto?ci. Siedemnastowieczny klasztor pami?taj?cy swego ostatniego architekta Tylmana z Gameren (jego zamys? zosta? wyra?nie odci?ni?ty na charakterze budowli) wspó?tworzy znakomite zestawienie z wspó?czesnymi: g?owami, popiersiami i sylwetkami artysty Adama Myjaka. Dzi?ki ogromnej sile wyrazu rze?b, fakturze, barwom i ich znakomitym proporcjom, a nade wszystko estetyce tych?e kompozycji (oraz wyj?tkowej aran?acji ekspozycji) widoczna jest uniwersalno?? sztuki i jej istota.
Odwiedzaj?cy Muzeum Okr?gowe w Rzeszowie b?d? mogli bez wielkomiejskiego zgie?ku (w ciszy dawnej przestrzeni) odnale?? klimat zabytkowego wirydarza i odszuka? w rze?bach rozwa?anie twórcy o ludzkiej egzystencji, a tak?e odkry? w?asne interpretacje tych?e dzie?.
Wystawa zaprezentuje kilkana?cie pi?knych i s?awnych rze?b ze zbiorów artysty. Zarówno wybór dzie? jak te? ich zestawienie jest wed?ug autorskiej koncepcji Adama Myjaka. Rze?biarskie kompozycje s? wykonane w: br?zie, terakocie, stiuku i ceramice.
Wystawa jest wielkim wydarzeniem, bo Adam Myjak powraca do Rzeszowa po 30 latach.
Ekspozycja b?dzie czynna od 7 wrze?nia do 14 pa?dziernika 2007 roku na wirydarzu Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie i b?dzie jej towarzyszy? równie? okoliczno?ciowy album.
Maria Stopyra

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Beata Kuman
Źródło: http://www.muzeum.rzeszow.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.627 secs