G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 października 2007 godzina:14.47(Czytań: 2011)
:: Znowu Razem w Bieszczadach! ::
W dniach 28-30 wrze?nia odby? si? kolejny Bieszczadzki Rajd Integracyjny „Bieszczady dla wszystkich”. Organizatorem Rajdu by?o Ko?o Osób Niepe?nosprawnych dzia?aj?ce przy Oddziale PTTK im. M Rachwa?a w Rzeszowie.
W Rajdzie wzi??o udzia? 49 osób z ró?nych regionów naszego kraju. Go?cili?my uczestników m.in. z Kalisza, Zakopanego, Lublina oraz Zamo?cia. Cieszy nas, organizatorów, z roku na rok rosn?ce zainteresowanie naszym Rajdem. W tym roku a? 32 osoby, by?y z nami po raz pierwszy.
Po raz drugi, w trakcie naszych bieszczadzkich w?drówek, korzystali?my z go?cinno?ci jak? otaczaj? nas pracownicy Hotelu Nadle?nictwa w Cisnej „Wo?osa?”.
Tak?e w tym roku by? ona nasz? „baz? wypadow?”. Hotel, posiadaj?cy wind? na jedno z pi?ter oraz szerokie korytarze, pozwala naszym turystom, poruszaj?cym si? na wózkach inwalidzkich, swobodnie korzysta? z pomieszcze?, znajduj?cych si? na jego terenie jak np. restauracji czy sali konferencyjnej.
Bieszczady lubi? kiedy je odwiedzamy. Ju? od paru lat ka?dej naszej wizycie towarzyszy s?oneczna pogoda, strasz?ce niekiedy deszczem chmury chowaj? si? na nasz widok, a kolory bukowych lasów jakby specjalnie zach?caj? do wspólnych w?drówek.
W tym roku postanowili?my nacieszy? oczy widokiem na najwy?sze bieszczadzkie szczyty. Nasza w?drówka bieg?a malownicz? dolin? wzd?u? potoku Wo?osaty, u podnó?a najwy?szego bieszczadzkiego szczytu Tarnica. Oprócz podziwiania przepi?knych widoków na bieszczadzkie po?oniny, poznawali?my przyrod? i histori? Bieszczadzkiego Parku Narodowego. By?a to tak?e wspania?a okazja do wielu rozmów i wzajemnego poznania si? naszych uczestników. Nic tak nie ??czy jak wspólne w?drowanie!
Po powrocie do o?rodka „Wo?osa?” w Cisnej, go?cili?my pracowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dyrekcja o?rodka udost?pni?a nam sal? oraz sprz?t do przygotowanej prelekcji. Ogl?dn?li?my film ukazuj?cy prac? oraz sprz?t jakim dysponuje Górskie Pogotowie, poznali?my histori? za?o?enia tej organizacji, a tak?e zapoznali?my si? z zasadami bezpiecze?stwa w górach. Pracownicy Górskiego Pogotowia z wielk? cierpliwo?ci?, a zarazem bardzo ciekawie odpowiadali na wiele zadawanych pyta?. Gdyby nie stygn?ca kolacja, rozmowom nie by?oby ko?ca. Serdecznie dzi?kujemy naczelnikowi oraz pracownikom bieszczadzkiej grupy GOPR za spotkanie z naszymi uczestnikami i wspania?? prezentacj?.
W ostatni dzie? naszego Rajdu postanowili?my zdoby? Zagórski Karmel.Obiekt ten powsta? na pocz?tku XVIII wieku z fundacji Jana Franciszka Stadnickiego. By?a to fortyfikacja obronna, le??ca na wzgórzu otoczonym wodami rzeki Os?awa. W obr?bie murów znajdowa? si? ko?ció?, klasztor, dwie baszty, kordegarda, budynki gospodarcze. Szkoda, ?e do dnia dzisiejszego tak niewiele pozosta?o z tych obiektów.
Przed wiekami obiekt ten stanowi? pewnie trudne wyzwanie dla naje?d?ców. Ale i dla naszych uczestników nie by? tak?e ?atwy do zdobycia. Poro?ni?te traw? w?skie ?cie?ki stanowi?y niekiedy nielada wyzwanie. Ale có? to dla nas? Karmel zosta? zdobyty a w?o?ony trud wynagrodzony zosta? urokiem okaza?ych ruin malownicz? panoram? na góry S?onne.
Nas jako organizatorów najbardziej cieszy u?miech na twarzy uczestników, rado?? z bycia razem i pytania kiedy nast?pny Rajd? Kiedy znowu si? spotkamy? To najlepszy dowód na to, ?e to co robimy dla naszych niepe?nosprawnych kolegów-turystów jest potrzebne i ma sens, a jednocze?nie dowodzi, ?e nasze Podkarpacie mo?e by? przyjazne dla Wszystkich.

Zdj?cia z imprezy

Do zobaczenia na szlaku
Justyna Kaja Czachara
Prezes Ko?a ON
PTTK w Rzeszowie
Źródło: Foto z Imprezy Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.662 secs