G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

11 października 2007 godzina:23.08(Czytań: 2339)
:: Kolejny skarb Podkarpacia ju? niebawem odzyska swój dawny blask ::
Kolejny skarb Podkarpacia ju? niebawem odzyska swój dawny blask! W ramach rozpocz?tej w lipcu br. akcji marki Tyskie „Odnawiamy Skarby Podkarpacia” od 6 pa?dziernika b?dzie mo?na podziwia? odrestaurowany, zabytkowy pojazd konny „koczobryk” ze zbiorów Zamku w ?a?cucie. Podczas trwania miesi?cznej zbiórki funduszy Tyskie wraz z mieszka?cami Podkarpacia zebra?o kwot? prawie 31 tysi?cy z?otych (dok?adnie 30 tysi?cy 954 z?ote), która zosta?a przeznaczona na renowacj? tego obiektu. Teraz nadszed? czas na podziwianie efektów wspólnej pracy i doskona?? zabaw?! W programie uroczysto?ci oddania „koczobryku” oprócz wyst?pów kabaretów DNO i ?owcy.B oraz koncertu zespo?u Present Perfect uroczysta prezentacja odrestaurowanego pojazdu i liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Przywró?my Skarbom Podkarpacia ich dawny blask!

Wi?cej na www.skarby-podkarpacia.pl

***
Tyskie. Nasze najlepsze.
Marka Tyskie jest wyj?tkowym sponsorem sportu. Od 2005 roku marka wspiera zawodników Reprezentacji Polski (umowa jest kontynuacj?, zapocz?tkowanej w 1998 roku, wspó?pracy z Reprezentacj? Polski w pi?ce no?nej), jej trenera Leo Beenhakkera oraz kibiców, którzy z wiar? i oddaniem towarzyszom zmaganiom naszej "jedenastki". W zwi?zku z zesz?orocznymi Mistrzostwami ?wiata w Niemczech marka Tyskie zorganizowa?a akcj? "Wywie?my flagi. Pomó?my Naszym". Kibice solidaryzowali si? z Reprezentacj? Polski podczas Mudialu wywieszaj?c spontanicznie w oknach i na balkonach swoich domów przygotowane specjalnie dla nich flagi kibica. Akcj? kibicowania naszej reprezentacji wspiera?y czo?owe polskie media, jak równie? znane osobisto?ci ?wiata kultury i sztuki. W czasie mundialu rozdano milion flag dla kibiców - akcja zako?czy?a si? pe?nym sukcesem.
Tyskie to równie? czo?owa marka Kompanii Piwowarskiej - jest niekwestionowanym liderem w?ród wszystkich polskich marek piwa pod wzgl?dem zarówno wielko?ci sprzeda?y, jak i wygenerowanych wp?ywów. Tyskie wielokrotnie zosta?o uhonorowane najbardziej presti?owymi nagrodami bran?y piwnej na ca?ym ?wiecie – w 2005 roku m.in. Z?otym Medalem oraz Grand Prix podczas Mi?dzynarodowego Konkursu Bran?y Piwowarskiej (The Brewing Industry International Awards), przeprowadzanego od roku 1886. Tyskie powtórzy?o swój sukces z roku 2002 jako zdobywca tych obu wyj?tkowych nagród.
Marka by?a tak?e Patronem G?ównym Polskiej Wystawy Narodowej podczas EXPO 2005 w Japonii. Latem 2005 roku w ca?ym kraju odby?o si? 45 biesiad "Tyskich", w których uczestniczy?o ponad 200 tysi?cy konsumentów. W roku ubieg?ym cykl letnich spotka? z mi?o?nikami piwa w ca?ym kraju, czyli "Tyskie Grand Tour" odwiedzi?o 29 miasta na terenie niemal?e ca?ego kraju - by?a to znakomita okazja do spotka? z polskimi piwoszami i oczywi?cie dobrej zabawy przy najcz??ciej wybieranym przez Polaków piwie. Zesz?oroczne "Tyskie Grand Tour" zako?czy?a wielka impreza fina?owa w Chorzowie - jak co roku bawi?o si? podczas niej tysi?ce ?l?zaków czyni?c to wydarzenie jedn? z najwi?kszych imprez piwnych w Polsce.

SABMiller – drugi na ?wiecie producent piwa
Kompania Piwowarska jest cz??ci? drugiego pod wzgl?dem wielko?ci producenta piwa na ?wiecie – SABMiller plc. Grupa obecna jest w ponad 60 krajach na sze?ciu kontynentach, a jej portfel obejmuje ponad 150 silnych marek (m.in. Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Castle Lager). SABMiller plc jest jedn? z najwi?kszych na ?wiecie (poza USA) firm rozlewaj?cych produkty Coca-Coli.
W roku finansowym zako?czonym 31 marca 2007 SABMiller osi?gn?? przychody w wysoko?ci 18,6 mld dolarów i wypracowa? zysk brutto 2,8 mld dolarów. Sprzeda? piwa wynios?a 216 mln hl.

Kompania Piwowarska – Lider bran?y piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest najwi?kszym i najbardziej zyskownym przedsi?biorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie do?wiadczenia w warzeniu piwa, nowoczesna technologia i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na ?wiatowym poziomie (World Class Manufacturing) gwarantuj? najwy?sz? jako?? jej produktów. Do portfela marek nale?y TYSKIE (ulubione piwo Polaków), ?UBR (druga marka w Polsce pod wzgl?dem wielko?ci sprzeda?y), LECH, D?bowe Mocne, Pilsner Urquell, Redd’s, Dog in the Fog, Miller Genuine Draft oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska powsta?a w 1999 roku
w wyniku po??czenia Tyskich Browarów Ksi???cych i Lech Browary Wielkopolski. W roku 2003 do Kompanii do??czy? Browar Dojlidy w Bia?ymstoku.
W roku finansowym zako?czonym 31 marca 2007 Kompania Piwowarska osi?gn??a przychody w wysoko?ci 4,4 mld z?otych wypracowuj?c zysk netto 693 mln z?. Wielko?? sprzeda?y wynios?a ponad 13 mln hektolitrów piwa.
Źródło: Skarby-Podkarpacia.pl Autor: Grzegorz

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.637 secs