G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 listopada 2007 godzina:11.44(Czytań: 1499)
:: Le?ne Zaduszki w karpackiej g?uszy ::
Le?nicy, pogranicznicy i harcerze, w ramach tradycyjnych zaduszek organizowanych przez Nadle?nictwo Rymanów, zapalili znicze na grobach i pod pomnikami poleg?ych w Jasielu. 2 listopada, w Zaduszki, na terenie rezerwatu „?ródliska Jasio?ki” w Jasielu spotkali si? le?nicy z Nadle?nictwa Rymanów i m?odzie? Zespo?u Szkó? Publicznych w Ja?liskach, która przyby?a wraz ze swym dyrektorem Adamem Da?czakiem. Tym razem uroczysto?? zaszczycili komendanci placówek Stra?y Granicznej: mjr Jan Grochowski z Barwinka i mjr Robert Przyby?a z ?upkowa. Wcze?niej harcerze z 21 dru?yny „Bieszczadzka Bra?” uporz?dkowali miejscowy cmentarz, teren przyleg?y do pomnika po?wi?conego Kurierom Beskidzkim oraz kilka mogi? ?o?nierzy i ludno?ci cywilnej z okresu II wojny ?wiatowej. W trakcie spotkania, Mariusz Kuchta, historyk z Ja?lisk przypomnia? tragiczny los wopistów z Jasiela, pomordowanych przez UPA. Nast?pnie delegacje le?ników, funkcjonariuszy Stra?y Granicznej i uczniów z?o?y?y kwiaty i zapali?y znicze pod pomnikiem wopistów. Wart? honorow? zaci?gn?li stra?nicy le?ni, pogranicznicy, harcerze i uczniowie.
- W dzie? Zaduszek przychodzimy do Jasiela ju? od wielu lat. - Mówi Bogus?aw Famielec, nadle?niczy Nadle?nictwa Rymanów. – Natomiast w tym roku po raz pi?ty spotykamy si? tu w wi?kszym gronie. Obecno?? uczniów w mojej ocenie nadaje uroczysto?ci równie? aspekt edukacyjny. Bardzo cieszy nas te? obecno?? przedstawicieli Stra?y Granicznej. To naprawd? krótkie ale wa?ne spotkanie, gdy? w tej le?nej g?uszy nikt inny nie pami?ta ju? o ludziach, którzy znale?li tu wieczny odpoczynek.
Kolejne znicze zapalono pod pomnikiem kurierów beskidzkich. Tu równie? zap?on??y znicze i zaci?gni?to wart? honorowa. Dla le?niczego Grodzi?skiego i dla nauczycielki Anny Krzy?ak jest to miejsce szczególnie wa?ne, poniewa? po?wi?cone pami?ci ich dziadka, le?niczego Wojciecha Grodzi?skiego, który za sw? dzia?alno?? kuriera beskidzkiego zosta? aresztowany przez Niemców i zmar? w obozie koncentracyjnym.
Trzecim miejscem pami?ci by? dawny cmentarz wiejski w Jasielu, gdzie na ?wie?o oprz?tni?tych grobach ?o?nierzy radzieckich równie? pojawi?y si? wi?zanki kwiatów i znicze.
Uczestnicy Zaduszek po uroczysto?ciach oficjalnych spotkali si? na polu biwakowym. Pogoda tego dnia by?a niemal zimowa, st?d wspólna kie?baska z ogniska wyj?tkowo smakowa?a.

Edward Marsza?ek
Rzecznik RDLP w Kro?nie

Jasiel to dzi? tylko miejsce po nieistniej?cej wsi. Obecnie wchodzi ono w sk?ad rezerwatu „?ródliska Jasio?ki” najwi?kszego w Karpatach, licz?cego 1585 ha powierzchni. To jednocze?nie miejsce o tragicznej przesz?o?ci. Przed wiekami przechodzi?y t?dy karawany kupieckie, na które napadali bezwzgl?dni zbójcy - „beskidnicy”. W czasie I wojny ?wiatowej wie? by?a widowni? krwawych walk. Do dzi? pami?? o tym przetrwa?a w nazwie uroczyska „?o?nierska Polana”. Podczas ostatniej wojny prowadzi?a t?dy trasa kurierska na W?gry – wielu kurierów, w tym równie? kilku le?ników, odda?o ?ycie za konspiracyjn? dzia?alno??. Tu? po wojnie mia?a tu miejsce tragedia kilkudziesi?ciu ?o?nierzy WOP, schwytanych i bestialsko zamordowanych przez UPA. St?d dzisiaj na terenie wymar?ej wsi Jasiel a? trzy pomniki i wiele mogi?. Przez teren rezerwatu prowadzi szlak turystyczny, jednak poza sezonem letnim ma?o kto tutaj zagl?da.
Źródło: Lasy Krosno, Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.638 secs