G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

03 stycznia 2008 godzina:17.19(Czytań: 1291)
:: Szlak Chasydzki coraz wi?kszy ::
Ju? 20 gmin z terenów województwa podkarpackiego i Lubelszczyzny, m.in. Che?m, Kra?nik, Lesko, Le?ajsk, Lublin, Sanok i Zamo?? przyst?pi?o do projektu Szlaku Chasydzkiego, realizowanego od listopada 2005 r. przez Fundacj? Ochrony Dziedzictwa ?ydowskiego. Wkrótce do Szlaku do??cz? pierwsze miejscowo?ci z Ukrainy.
Celem projektu jest wytyczenie mi?dzynarodowego szlaku turystycznego, ??cz?cego miejscowo?ci po?o?one w po?udniowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie, w których znajduj? si? zabytki kultury ?ydowskiej. Szlak Chasydzki zapewnia wielu miejscowo?ciom szans? na zaistnienie na mapie turystycznych atrakcji Polski. W ramach projektu fundacja wspiera jednostki samorz?du terytorialnego i organizacje pozarz?dowe w ochronie i promocji wielokulturowego dziedzictwa ich miejscowo?ci, przede wszystkim synagog i cmentarzy ?ydowskich, z których wiele jest wci?? odwiedzanych przez chasydów przybywaj?cych z ca?ego ?wiata. Szlak przebiega przez atrakcyjne tereny po?udniowo-wschodniej Polski, m.in. Roztocze i Bieszczady.
Do najciekawszych miast szlaku nale?y Zamo??, gdzie znajduje si? najwspanialsza w Polsce pó?norenesansowa synagoga, nale??ca do s?ynnego kompleksu Starego Miasta w Zamo?ciu, wpisanego na list? ?wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przygotowany przez Fundacj? w ramach szlaku projekt „Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamo?ciu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej spo?eczno?ci” znalaz? si? na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów przeznaczonych do wspó?finansowania przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy.
Podró?uj?c Szlakiem Chasydzkim warto odwiedzi? tak?e Le?ajsk, niegdy? najwa?niejszy o?rodek chasydyzmu na ziemiach polskich, a dzi? miejsce pielgrzymek chasydów z ca?ego ?wiata, którzy przybywaj? do miasta, aby odwiedzi? cmentarz, na którym spoczywa s?awny cadyk Elimelech.
Niezwykle ciekaw? miejscowo?ci? jest tak?e Rymanów, po?o?ony u stóp Beskidu Niskiego. Najbardziej interesuj?cym zabytkiem Rymanowa jest XVII-wieczna synagoga z zespo?em unikatowych malowide? ?ciennych. W 2005 roku Fundacja zrekonstruowa?a dach synagogi, rozebrany w latach powojennych. W Rymanowie warto odwiedzi? tak?e malowniczo po?o?ony cmentarz ?ydowski, na którym zachowa?o si? oko?o 200 nagrobków. Cz?sto mo?na tam spotka? pielgrzymki chasydów, przybywaj?ce do grobów cadyków rymanowskich.

?ród?o: National-Geograpfic.pl
Źródło: Urz?d Marsza?kowski Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.815 secs