G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 stycznia 2008 godzina:22.08(Czytań: 1414)
:: Konkurs fotograficzny Grzyby nasz? pasj? ::
Regulamin III edycji konkursu fotograficznego Grzyby nasz? pasj?. Informacje ogólne. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Darz Grzyb. Konkurs trwa od 1 listopada 2007 do 31 marca 2008. Pi?cioosobowa komisja konkursowa b?dzie wy?oniona spo?ród cz?onków Stowarzyszenia Darz Grzyb. Sk?ad komisji b?dzie og?oszony nie pó?niej ni? 29 lutego 2008. Wyniki konkursu b?d? og?oszone 31 marca 2008. Termin nadsy?ania prac konkursowych up?ywa 29 lutego 2008

Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu, za wyj?tkiem cz?onków Stowarzyszenia Darz Grzyb mo?e by? ka?da osoba, która nade?le zdj?cia z zachowaniem postanowie? niniejszego regulaminu.

Nadsy?anie zdj??
Zdj?cia nale?y nadsy?a? w terminie 1 listopada 2007 – 29 lutego 2008, na adres: konkurs.fotograficzny@gmail.com. Na zdj?ciu nie mo?e by? podpisu, ani ?adnego oznaczenia umo?liwiaj?cego rozpoznanie autora. Warunkiem przyj?cia zdj?? do konkursu, jest umieszczenie w e-mailu zg?oszeniowym nast?puj?cych danych:

-->imi? i nazwisko
-->adres zamieszkania
-->zgoda na publikacj? zdj?? na stronach internetowych www.NaGrzyby.pl i www.darzgrzyb.pl oraz na wykorzystanie ich w celach edukacyjnych

Ka?dy uczestnik mo?e przys?a? nie wi?cej ni? 5 zdj?? w ka?dej z kategorii tematycznych:

1. ?wiat grzybów (pokazanie ró?norodno?ci i pi?kna ?wiata grzybów)

2. Na grzybobraniu (zdj?cia z grzybobra?)

3. Grzyby chronione (zdj?cia grzybów b?d?cych pod ochron? w Polsce

4. Grzyby czerwonej listy

Wyj?tkowo do kategorii Poznajemy grzyby chronione i grzyby czerwonej listy mo?na zg?osi? wi?cej zdj?? pod warunkiem, ?e ka?de b?dzie przedstawia?o inny gatunek.

Nie wolno zg?asza? zdj??, które bra?y udzia? w poprzednich edycjach konkursu.

Nadsy?ane zdj?cia powinny mie? oryginalne rozmiary i mo?liwie dobr? jako??. Wysoka rozdzielczo?? konieczna jest przy pó?niejszym wykorzystaniu wyró?nionych zdj?? do wystaw fotograficznych. Zdj?cia cyfrowe i skanowane powinny by? zapisane jako obraz jpg.

Komisja konkursowa wy?oni laureatów. W ka?dej z kategorii nagrodzone zostan? 3 najlepsze zdj?cia. Zdj?cia wyró?nione b?d? prezentowane na wystawach fotograficznych organizowanych przez Stowarzyszenie Darz Grzyb.

Inne postanowienia

Obok nagród konkursowych, przewidziana jest nagroda publiczno?ci. Wszystkie zdj?cia konkursowe b?d? zamieszczone w galerii na stronie www.nagrzyby.pl. U?ytkownicy wytypuj? zdj?cia, które b?d? poddane g?osowaniu. W przypadku równej ilo?ci g?osów odb?dzie si? dodatkowe g?osowanie (dogrywka).

Do nagrody publiczno?ci swoje zdj?cia przedstawia? mog? tak?e cz?onkowie Stowarzyszenia Darz Grzyb, na zasadach obowi?zuj?cych w konkursie. W polu temat w e-mailu zg?oszeniowym nale?y wpisa? nagroda publiczno?ci.

Ka?dy mo?e ufundowa? nagrod? i uhonorowa? wybrane przez siebie zdj?cie. Aby informacja o takim wyró?nieniu znalaz?a si? na stronie nale?y przes?a? e-mailem uzasadnienie wyboru. Nagroda b?dzie dostarczona autorowi wyró?nionego zdj?cia za po?rednictwem Stowarzyszenia Darz Grzyb.

Foto. Wies?aw Kami?ski
Źródło: www.NaGrzyby.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.689 secs