G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

31 stycznia 2008 godzina:17.09(Czytań: 1404)
:: Opiekunka Lasu z Balnicy ::
Od niedawna zabytkowa le?na kaplica w bieszczadzkiej Balnicy (Nadle?nictwo Koma?cza) posiada w o?tarzu obraz Matki Bo?ej Opiekunki Lasu. Jego po?wi?cenie mia?o miejsce jesieni? tego roku. Kaplica nad cudownym ?ród?em w Balnicy zosta?a odremontowana w 1998 roku staraniem uczestników obozów prowadzonych przez cz?onków Nieformalnej Grupie Kamieniarzy „Magurycz”. Przy wsparciu licznych instytucji i osób fizycznych przywrócono jej dawny wygl?d.
Przez kilka lat obiekt sta? w le?nej g?uszy odremontowany, ale wewn?trz pusty, jakby niesko?czony. Wn?ka o?tarzowa „wo?a?a” o ?wi?tego, który móg?by wys?uchiwa? pró?b zagl?daj?cych tu turystów i le?ników. Wreszcie jesieni? 2007 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Kro?nie ufundowa?a pi?kny obraz Matki Bo?ej Opiekunki Lasu, autorstwa Zdzis?awa P?kalskiego, znanego bieszczadzkiego twórcy. Wykonany na grubej desce z gruszy, przedstawia u?miechni?t? Opiekunk? Lasu z kilkoma ptaszkami spaceruj?cymi po jej szacie. Znakomicie zrealizowany artystyczny pomys? sprawi?, ?e obraz jest niepowtarzalny w swej urodzie. Zamontowany w o?tarzowej wn?ce, zosta? po?wi?cony w dniu 23 pa?dziernika 2007 roku.
- To by?a kameralna, ale podnios?a, ekumeniczna uroczysto??. – Wspomina W?adys?aw Budzyn, nadle?niczy Nadle?nictwa Koma?cza. – Wzi?li w niej udzia? duszpasterze le?ników z ca?ej Polski, którzy tu wyznaczyli sobie miejsce rekolekcyjnego spotkania a tak?e ks. Bogdan Kiszko, wikariusz parafii grekokatolickiej w Koma?czy. Od tego momentu kapliczka w Balnicy zacz??a swe nowe ?ycie; przywrócona do kultu sta?a si? jednym z najciekawszych le?nych ?ladów wiary po dawnych mieszka?cach Bieszczadów.
Do le?nej kaplicy mo?na dotrze? z Maniowa id?c drog? le?n? w kierunku Balnicy. Po przej?ciu ok. 1 km spotykamy znak, przy którym nale?y skr?ci? w prawo, by przekroczywszy potok Balniczka, dotrze? do stoj?cej na stoku wzgórza ?wi?ty?ki.
Edward Marsza?ek
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Zdj?cia: Zofia Daszkiewicz-Siuciak


Wi?cej na temat
Dawna wie? Balnica ci?gn??a si? prawie 5 kilometrów i si?ga?a grzbietu Karpat a jednocze?nie granicy ze S?owacj?. Za?o?ono j? w 1549 roku a przywilej na jej lokacj? otrzyma? 25 kwietnia tego? roku Iwan Steczowicz, syn kniazia z Woli Michowej. Przez kilkaset lat ludzie wznie?li tu setki domów, uprawiali kilkaset hektarów gruntów. Ko?cem XIX wieku przez górn? cz??? wsi przeprowadzono tor w?skotorówki, która wywozi?a drewno z drzew ?cinanych w tutejszej puszczy. W 1921 roku ?y?o tu 470 ludzi, istnia?a cerkiew, tartak i m?yn. Wszystko sko?czy?o si? po wojnie, kiedy to ca?? ludno?? wywieziono, chaty zniszcza?y lub zosta?y spalone a ludzie wysiedleni w nieznane. Najciekawszym z pozosta?ych po nich ?ladów jest zapewne murowana z kamienia rzecznego kapliczka, stoj?ca w dolnej cz??ci dawnej wioski. Z jej powstaniem zwi?zana jest ciekawa legenda. Otó? zdarzy?o si?, ?e z Maniowa do Balnicy przechodzi? ?lepy dziad, ?ebrz?cy po wioskach. Lato by?o wtedy wyj?tkowo suche, st?d górskie potoki i studnie powysycha?y – trudno by?o o wod? do picia. Gdy zm?czony drog? ?ebrak usiad? w cieniu drzewa rosn?cego tu? przy go?ci?cu, zda?o mu si? ?e s?yszy szmer wody. Poprosi? przechodz?cego drog? ch?opa o zaczerpni?cie mu garnuszka p?ynu. Okaza?o si?, ?e niewidomy dobrze s?ysza? - pomimo posuchy przy balnickim go?ci?cu bi?o ?róde?ko. Kiedy napi? si? wody i obmy? ni? twarz, niemal natychmiast odzyska? wzrok. Ludzie, którzy byli ?wiadkami tego zdarzenia, rozg?osili rzecz po okolicy, po czym nieopodal ?ród?a postawiono okaza?? kapliczk?, za? wody ze? u?ywali jako cudownego lekarstwa, szczególnie na wszelkie choroby oczu i przeciw urokom. Co roku w niedziel? zielono?wi?tkow? odprawiano w niej nabo?e?stwo, w trakcie którego kap?an ?wi?ci? ?ród?o, a pobo?ni kmiecie pili cudown? wod?, obmywali ni? twarz i chore miejsca, a tak?e nalewali jej do flaszek i zanosili do swoich domów. Kaplica wraz ze ?ród?em by?a jednym z kilku w okolicy miejsc kultu religijnego dla wiernych obrz?dku grecko-katolickiego. Okazjonalnie odprawiano w niej nabo?e?stwa odpustowe.

Źródło: Edward Marsza?ek, Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.647 secs