G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

19 marca 2008 godzina:14.57(Czytań: 1913)
:: POMNIKI S?OWACKIEGO I MICKIEWICZA KIBICUJ? BIA?O-CZERWONYM! ::
17 marca rozpocz??a si? ogólnopolska akcja kibicowania Reprezentacji Polski.

Co ??czy pomniki Olsztyna, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego, Opola i Zielonej Góry? Koszulka. Bia?o-czerwony trykot narodowej jedenastki przywdzia?y w?a?nie monumenty w 5 miastach Polski. Tym samym przy??czy?y si? one do ogólnopolskiej akcji marki Tyskie „W Polsce nawet pomniki kibicuj? Naszym”. Jej celem jest zach?cenie Polaków do kibicowania pi?karskiej dru?ynie „bia?o-czerownych”, która ju? w czerwcu pod wodz? Leo Beenhakkera po raz pierwszy w historii polskiego futbolu zagra w Mistrzostwach Europy Euro 2008. Dzi? do akcji Tyskiego przy??czy?y si? rzeszowskie pomniki Juliusza S?owackiego i Adama Mickiewicza.

Polscy (i nie tylko) fani pi?ki no?nej i narodowej jedenastki ci?gle jeszcze pami?taj? wydarzenia sprzed 2 lat. W czerwcu 2006 roku nasi pi?karze brali udzia? w Mundialu w Niemczech. Kibicowa?a im ca?a Polska. Milion Tyskich flag kibica, specjalnie przygotowanych z okazji tego pi?karskiego ?wi?ta, spontanicznie zawis?o w oknach domów, mieszka? i biur, na mostach, samochodach czy tramwajach. Flagi by?y noszone i ubierane przez fanów futbolu w ca?ym kraju. Akcj? kibicowania naszej Reprezentacji wspiera?y czo?owe polskie media, jak równie? znane osobisto?ci ?wiata kultury i sztuki. Flagi przygotowane przez Tyskie sta?y si? narodowym symbolem kibicowania i wspierania naszych pi?karzy – sta?y si? cz??ci? polskiej rzeczywisto?ci jednocz?c wszystkich Polaków, którzy trzymali kciuki za nasz? kadr? narodow?.

Nie inaczej b?dzie i teraz w 2008 roku, który dla fanów pi?ki no?nej w Polsce jest rokiem historycznym. Po trudnych eliminacyjnych bojach, spektakularnych zwyci?stwach nad Belgi? czy Portugali?, „bia?o-czerwoni” po raz pierwszy w historii polskiego futbolu awansowali do fina?ów Mistrzostw Europy Euro 2008, które odb?d? si? w Austrii i Szwajcarii. Tegoroczna akcja marki Tyskie – „W Polsce nawet pomniki kibicuj? Naszym” – to cz??? dzia?a? prowadzonych pod wspólnym has?em „Do??cz do Reprezentacji”. Maj? one ponownie zach?ci? Polaków – kibiców, entuzjastów pi?ki no?nej i wszystkich tych, którzy wierz? w sukces naszych pi?karzy na Mistrzostwach – do zaanga?owania si? we wspieranie „naszych najlepszych”. Akcja sk?ada? si? b?dzie z „do??czania” kolejnych pomników do Reprezentacji – ubierania ich w repliki koszulek Pi?karskiej Reprezentacji Polski. Celem jest zjednoczenie fanów Reprezentacji do wspólnego kibicowania Naszym i czynnego zaanga?owania si? we wspieranie „bia?o-czerwonych”. Dzia?ania maj? równie? pokaza?, ?e w obliczu kibicowania nawet monumenty „o?ywaj?” i w??czaj? si? do kibicowania w tak wa?nym dla pi?karskiej Polski momencie.

Dzi?ki niezwykle przychylnemu wsparciu oraz czynnemu zaanga?owaniu Urz?du Miasta i w?adz lokalnych Rzeszowa, do tegorocznej akcji marki Tyskie „W Polsce nawet pomniki kibicuj? Naszym” do??cz? pomniki Juliusza S?owackiego i Adama Mickiewicza. Ju? 19 marca jako symbol wsparcia dla Naszych w czasie Euro 2008, pomniki ubrane zostan? w repliki koszulek Reprezentacji Polski.

„’W Polsce nawet pomniki kibicuj? Naszym’ to has?o, które przy?wieca ogólnopolskiej akcji marki Tyskie, maj?cej na celu wsparcie Reprezentacji podczas fina?ów Euro2008. To kibice s? zawsze tym dodatkowym zawodnikiem na boisku, dzi?ki któremu ich dru?yna ma przewag? nad przeciwnikiem. T? akcj? chcemy pokaza?, jak mocno trzymamy kciuki za Naszych najlepszych i zarazem zjednoczy? kibiców i fanów narodowej jedenastki z ca?ej Polski do wspierania Reprezentacji i jej trenera, któremu tak wiele zawdzi?czamy. Jak powiedzia? Leo Beenhakker w wywiadzie dost?pnym na DVD Tyskiego pt. „Nasza droga do Mistrzostw” – ‘(…) od samego pocz?tku wierzy?em w mo?liwo?ci polskich pi?karzy (…)’ – i t? wiar? w po??czeniu z charyzm? i ?wietnym warsztatem trenerskim przeku? w sukces „bia?o-czerwonych, za co go tak bardzo cenimy. W imieniu marki Tyskie bardzo serdecznie dzi?kuj? Urz?dowi Miasta w Rzeszowie za wsparcie przy realizacji akcji.” – powiedzia? Marek Rawicki, marketing manager odpowiedzialny za mark? Tyskie w Kompanii Piwowarskiej.

Rozpocz?ta 17 marca akcja potrwa do ko?ca kwietnia w wybranych miastach Polski, gdzie wraz z Urz?dami Miast i lokalnymi w?adzami marka Tyskie ubierze w repliki koszulek Reprezentacji Polski najbardziej znane pomniki.

Ju? 19 marca Tyskie zaprasza pod pomniki Juliusza S?owackiego i Adama Mickiewicza w Rzeszowie - legendarne postaci wspiera? b?d? „bia?o-czerwonych”!

A Ty kiedy za?o?ysz swoj? koszulk? Reprezentacji?

Wi?cej na: www.tyskie.pl

***
Informacje dodatkowe:

Tyskie. Nasze najlepsze.
Od 2005 roku Tyskie wspiera zawodników Reprezentacji Polski (umowa jest kontynuacj?, zapocz?tkowanej w 1998 roku, wspó?pracy z Reprezentacj? Polski w pi?ce no?nej), jej trenera Leo Beenhakkera oraz kibiców, którzy z wiar? i oddaniem towarzyszom zmaganiom naszej "jedenastki". W zwi?zku z Mistrzostwami ?wiata w Niemczech marka Tyskie zorganizowa?a akcj? "Wywie?my flagi. Pomó?my Naszym". Kibice solidaryzowali si? z Reprezentacj? Polski podczas Mudialu wywieszaj?c spontanicznie w oknach i na balkonach swoich domów przygotowane specjalnie dla nich flagi kibica. Akcj? kibicowania naszej reprezentacji wspiera?y czo?owe polskie media, jak równie? znane osobisto?ci ?wiata kultury i sztuki. W czasie mundialu rozdano milion flag dla kibiców - akcja zako?czy?a si? pe?nym sukcesem.
Tyskie to równie? czo?owa marka Kompanii Piwowarskiej - jest niekwestionowanym liderem w?ród wszystkich polskich marek piwa pod wzgl?dem zarówno wielko?ci sprzeda?y, jak i wygenerowanych wp?ywów. Tyskie wielokrotnie zosta?o uhonorowane najbardziej presti?owymi nagrodami bran?y piwnej na ca?ym ?wiecie – w 2005 roku m.in. Z?otym Medalem oraz Grand Prix podczas Mi?dzynarodowego Konkursu Bran?y Piwowarskiej (The Brewing Industry International Awards), przeprowadzanego od roku 1886. Tyskie powtórzy?o swój sukces z roku 2002 jako zdobywca tych obu wyj?tkowych nagród.

Kompania Piwowarska - Lider bran?y piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest najwi?kszym przedsi?biorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie do?wiadczenia w warzeniu piwa, nowoczesna technologia i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na ?wiatowym poziomie (World Class Manufacturing) gwarantuj? najwy?sz? jako?? jej produktów. Do portfela marek nale?y TYSKIE (ulubione piwo Polaków), ?UBR (druga marka w Polsce pod wzgl?dem wielko?ci sprzeda?y), LECH, D?bowe Mocne, Pilsner Urquell, Redd's, Dog in the Fog, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro oraz Wojak i Gingers. Kompania Piwowarska powsta?a w 1999 roku w wyniku po??czenia Tyskich Browarów Ksi???cych i Lech Browary Wielkopolski. W roku 2003 do Kompanii do??czy? Browar Dojlidy w Bia?ymstoku, a w 2008 r. Browar Kielce. Wielko?? sprzeda?y osi?gni?tej przez KP w roku finansowym zako?czonym 31 marca 2007 wynios?a ponad 13 mln hektolitrów piwa.

SABMiller – jeden z najwi?kszych na ?wiecie producentów piwa
Kompania Piwowarska jest cz??ci? jednego z najwi?kszych na ?wiecie producentów piwa - SABMiller plc. Grupa obecna jest w ponad 60 krajach na sze?ciu kontynentach, a jej portfel obejmuje ponad 150 silnych marek (m.in. Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Castle Lager). SABMiller plc jest jedn? z najwi?kszych na ?wiecie (poza USA) firm rozlewaj?cych produkty Coca-Coli. W roku finansowym zako?czonym 31 marca 2007 SABMiller osi?gn?? przychody w wysoko?ci 18,6 mld dolarów i wypracowa? zysk brutto 2,8 mld dolarów. Sprzeda? piwa wynios?a 216 mln hl.
Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ TYSKI FESTIWAL PIWA - CISNA 2009
+ POMNIKI S?OWACKIEGO I MICKIEWICZA KIBICUJ? BIA?O-CZERWONYM!
+ Kolejny skarb Podkarpacia ju? niebawem odzyska swój dawny blask
+ Odnawiamy Skarby Podkarpacia - Tyskie Pomaga
+ TYSKIE ODNOWIA STARE ?AZIENKI W IWONICZU ZDROJU
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.621 secs