G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 marca 2008 godzina:10.35(Czytań: 1322)
:: Rekonstrukcja bitwy w Przemy?lu - 24 i 25 maja ::
W maju ubieg?ego roku dwana?cie tysi?cy widzów by?o ?wiadkami wspania?ego widowiska, jak? z pewno?ci? by?a inscenizacja historyczna pt. Barbarossa nad Sanem. Sukces organizacyjny sk?oni? pomys?odawców do zrobienie jeszcze czego? wi?kszego. W minionym roku po raz drugi w Przemy?lu byli?my ?wiadkami inscenizacji militarnej, przedstawiaj?cej atak Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941. Do naszego miasta przyjecha?y najlepsze i najwi?ksze grupy rekonstrukcyjne z Polski, a tak?e z Czech oraz S?owacji. Ponadto, pierwszy raz w Polsce, w inscenizacji II wojny ?wiatowej, bra?a udzia? grupa z Rosji. W sumie w tym niesamowitym spektaklu uczestniczy?o 200 osób plus sprz?t wojskowy.
To ogromne widowisko odbi?o si? szerokim echem w ca?ej Polsce. Przemy?l by? promowany w wi?kszo?ci stacji telewizyjnych, radiowych, prasie ogólnopolskiej oraz wielu internetowych portalach tematycznych.
Rekonstrukcj? obejrza?o 12 tysi?cy widzów, którzy przyjechali do nas z ca?ej Polski. Z relacji widzów oraz uczestników rekonstrukcji, "Barbarossa nad Sanem" w Przemy?lu sta?a si? jedn? z najwa?niejszych imprez tego rodzaju w kraju, ze wzgl?du na rozmach, wierne odtworzenie realiów historycznych oraz uczestnictwo najlepszych grup historycznych.
W tym roku organizatorzy szykuj? co? zupe?nie nowego. W dwudniowej rekonstrukcji przedstawione zostan? wydarzenia jakie mia?y miejsce w Przemy?lu we wrze?niu 1939 roku.
Pierwszego dnia widzowie obejrz? obron? miasta przed niemieckim wojskiem, a miejscem tych wydarze? b?dzie Zniesienie. W drugim dniu akcja b?dzie si? rozgrywa? w okolicach ulicy T. Ko?ciuszki oraz mostu im Orl?t Przemyskich, gdzie oprócz walki obro?ców miasta pod dowództwem pu?kownika Matuszka z pododdzia?ami niemieckiej 7 Dywizji Pancernej, ukazane zostan? tak?e m.in. obrazy z pierwszych dni wojny w mie?cie oraz exodus ludno?ci cywilnej wycofuj?cej si? przed niemieck? nawa??. Niecodzienny charakter imprezy sprawi, ?e b?dzie jedynym takim wydarzeniem w historii polskiej rekonstrukcji.
Miros?aw Majkowski, jeden z organizatorów, wyja?nia, ?e powodów zmiany przedstawianego wydarzenia jest kilka. – „Pierwszy to ch?? odtworzenia wydarze? maj?cych miejsce w Przemy?lu 14 wrze?nia 1939 roku. Nale?y pokaza? spo?ecze?stwu, ?e miasto równie? si? broni?o i zatrzyma?o Niemców przez ca?y dzie?, umo?liwiaj?c odskok zm?czonym dywizjom Sosnkowskiego. Drugi to potrzeba odmiany, aby widzom nie znudzi?o si? odtwarzanie wci?? takiego samego epizodu z 1941 roku”, bo jak dodaje „miasto ma tak bogat? histori?, ?e nale?y ukaza? mo?liwie jak najwi?cej z jego wspania?ej, a cz?sto bolesnej historii.”
Rekonstrukcja planowana jest na 24 i 25 maja.
Źródło: Przemy?l24.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.628 secs