G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 kwietnia 2008 godzina:17.31(Czytań: 2337)
:: COP dla przysz?o?ci w Stalowej Woli i na ca?ym ?wiecie ::
MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI ZAPRASZA NA ZWIEDZANIE REALNE I WIRTUALNE
Najwi?ksze z dotychczasowych przedsi?wzi?? Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – supernowoczesna wystawa jubileuszowa, promuj?ca dorobek i tradycj? Centralnego Okr?gu Przemys?owego, ma swoj? witryn? internetow?. Pod adresem www.cop.stalowawola.pl mo?na odby? wirtualny spacer po wystawie, obejrze? eksponaty ze wszystkich stron, poczyta? o zak?adach i ludziach, zobaczy? filmy, dok?adnie przyjrze? si? archiwalnym fotografiom.
- Witryn? zaprojektowali?my z my?l? o tych wszystkich, którzy chc? dowiedzie? si? wi?cej o naszej wystawie i o historii COP-u – mówi dyrektor Muzeum i autorka wystawy, Lucyna Mizera. – Mamy nadziej?, ?e jej obejrzenie zach?ci do odwiedzenia realnej ekspozycji, czynnej do ko?ca roku 2008. Ale po zako?czeniu wystawy przy ul. Hutniczej pozostanie w?a?nie ta wirtualna – na sta?e. Jednocze?nie gromadzimy obszerne archiwum i bibliografi? na temat Centralnego Okr?gu Przemys?owego. Chcemy, ?eby Stalowa Wola kontynuowa?a chlubn? tradycj? miasta-ikony COP-u. Jak bardzo potrzebne jest przypominanie tych kart historii mi?dzywojennej, widzimy po reakcjach naszych go?ci. Przecie? osi?gni?cia gospodarcze II Rzeczypospolitej by?y przez kilkadziesi?t powojennych lat celowo pomijane i zamazywane. Nie wystarczy przypomina? o polskiej martyrologii, cho? to bardzo wa?ny temat. Warto i trzeba te? pokazywa?, jak Polacy potrafi? pracowa?, jakie zdolno?ci in?ynierskie i organizacyjne sprawi?y, ?e w ci?gu niespe?na trzech lat zaniedbana Polska "le?na i polna" sta?a si? cywilizowan?, nowoczesn? Polsk? "przemys?ow? i zbrojn?" jak to okre?li? piewca COP-u, Melchior Wa?kowicz.
Witryna zawiera fotografie eksponatów w formacie 3D, materia?y filmowe, zdj?cia archiwalne, biogramy twórców COP-u, skondensowane komentarze historyczne do poszczególnych cz??ci wystawy. Jest atrakcyjna wizualnie i bogata merytorycznie. Stanowi znakomit? pomoc w nauczaniu historii najnowszej nie tylko dla szkó? w miejscowo?ciach po?o?onych na historycznym obszarze COP. Warto podkre?li?, ?e witryna b?dzie sukcesywnie wzbogacana o zgromadzone przez Muzeum dokumenty i fotografie, pozyskane w trakcie d?ugotrwa?ej kwerendy, poprzedzaj?cej organizacj? wystawy. Dzi?ki temu stanie si? swego rodzaju wirtualnym muzeum COP-u, a tak?e szeroko dost?pnym archiwum po?wi?conym tej tematyce.
Kto nie odwiedzi? jeszcze stalowowolskiej wystawy, mo?e to zrobi? przez Internet. Do ko?ca grudnia b?dzie mo?na skonfrontowa? wra?enia wirtualne z realnymi. Potem pozostanie tylko ?wiat COP-u wykreowany elektronicznie.
Szczegó?owe godziny otwarcia
Wystawa "COP dla przysz?o?ci", ul. Hutnicza 17: poniedzia?ek, ?roda, czwartek, pi?tek: 9-14, wtorek 10-18, niedziela 16-20, sobota – nieczynne.
Witryna internetowa www.cop.stalowawola.pl
Źródło: Muzeum Regionalne Stalowa Wola Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.645 secs