G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 kwietnia 2008 godzina:17.43(Czytań: 2346)
:: Stowarzyszenie Synergia poszukuje strategicznych sponsorów ::
Warszawa, 14 kwietnia 2008. Stowarzyszenie Synergia poszukuje strategicznych sponsorów. Co nowego s?ycha? w kro?nie?sko-warszawskiej Synergii? Pr??nie dzia?aj?ce stowarzyszenie nawi?za?o wspó?prac? z Fundacj? im. Stefana Batorego i rozpocz??o przygotowania do kolejnej rekrutacji na programy stypendialne w roku akademickim 2008/09. Obecnie cz?onkowie Synergii koncentruj? si? na pozyskaniu kolejnych strategicznych sponsorów, dzi?ki którym pomoc dla „naszych” studiuj?cych w stolicy mog?oby sta? si? jeszcze efektywniejsza. Kro?nianie, czekamy na Wasz? pomoc!

Pro?ba o wsparcie
Oprócz rekrutacji, Stowarzyszenie poszukuje strategicznych sponsorów, którzy wsparliby jego dzia?alno?? i tym samym do?o?yli przys?owiow? „cegie?k?” do pomocy dla kro?nian
w stolicy. „Liczymy na wsparcie ze strony firm oraz osób prywatnych z Podkarpacia. Jeste?my pewni, ?e przekazane Stowarzyszeniu ?rodki zostan? spo?ytkowane nale?ycie
i efektywnie, a przede wszystkim z korzy?ci? dla naszych stypendystów, regionu kro?nie?skiego i darczy?ców. Jeste?my otwarci na ka?d? form? pomocy i wspó?pracy.” – dodaje Jakub Zajdel, wspó?za?o?yciel Stowarzyszenia Synergia.

Podsumowanie dotychczasowej dzia?alno?ci
Po ponad dwóch latach od powstania, Stowarzyszenie Synergia mo?e ju? pochwali? si? niema?ym dorobkiem – pozyska?o strategicznego partnera Delikatesy Centrum oraz nawi?za?o wspó?prac? z renomowanymi instytucjami: Fundacj? Edukacyjn? Przedsi?biorczo?ci i Fundacj? im. Stefana Batorego. Ponadto, Stowarzyszenie zaskarbi?o sobie poparcie Urz?du Miasta Krosna oraz mieszka?ców regionu kro?nie?skiego, którzy pozytywnie wypowiadaj? si? o dzia?alno?ci grupy. Owocem dzia?a? Synergii jest jednak przede wszystkim przyj?cie na program stypendialny trzech kro?nian rozpoczynaj?cych studia w Warszawie – Paulin? Nowak, Kamila Koz? i Piotra Zycha. To w?a?nie ta trójka „przetrze szlaki” kolejnym stypendystom, którzy ju? w pa?dzierniku do??cz? do grona sto?ecznych studentów.

Plany na najbli?sz? przysz?o??
Stowarzyszenie przygotowuje si? intensywnie do kolejnego procesu rekrutacyjnego na program stypendialny w roku akademickim 2008/09. Rekrutacja poprzedzona zostanie akcj? promocyjn? w kro?nie?skich szko?ach ponadgimnazjalnych i w?ród przysz?ych abiturientów, wybieraj?cych si? na studia do Warszawy. „W roku akademickim 2007/08 przyznali?my stypendia na ??czn? kwot? ponad 11.000 PLN. W roku szkolnym 2008/09 planujemy natomiast uruchomienie pomocy stypendialnej dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych
z Krosna we wspó?pracy z Fundacj? im. Stefana Batorego. Formularz zg?oszeniowy pojawi si? pocz?tkiem czerwca na naszej stronie internetowej.” – mówi Jakub Zajdel, wspó?za?o?yciel Synergii. „Dzi?ki wspó?pracy z tymi renomowanymi instytucjami, mamy szans? w kolejnych latach rozszerzy? profil naszej dzia?alno?ci i tym samym przyj?? pod nasze skrzyd?a kolejnych stypendystów. Taka kooperacja stwarza nam równie? mo?liwo?? zdobycia cennego do?wiadczenia, które jest niezb?dne do dalszego dzia?ania.” – dodaje Piotr Kenar, wspó?za?o?yciel Stowarzyszenia.

Wesprzyj swój region i jego zdoln? m?odzie? – pomó? Stowarzyszeniu Synergia!

Wi?cej informacji na stronie www.synergia-krosno.eu w zak?adce „wesprzyj nas”
Dodatkowych informacji udzieli:

Jakub Zajdel
Stowarzyszenie Synergia
GSM: +48 667 558 058
E-Mail: jakub.zajdel@gmail.com

******
Stowarzyszenie Synergia – to niezale?na organizacja non – profit powsta?a w 2005 roku. Skupia ona studentów i absolwentów wiod?cych warszawskich uczelni pochodz?cych z regionu kro?nie?skiego, których po??czy?a ch?? wspierania najzdolniejszych uczniów szkó? ponadgimnazjalnych oraz kro?nie?skich abiturientów rozpoczynaj?cych studia w Warszawie. Do za?o?ycieli Stowarzyszenia nale?? równie? osoby mieszkaj?ce
w Kro?nie i aktywnie dzia?aj?ce na jego terenie. Dzia?alno?? Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo?ecznej jej cz?onków. Dzia?alno?? Synergii oparta jest przede wszystkim na pracy spo?ecznej jej cz?onków. Celem Stowarzyszenia jest promocja rozwoju regionu kro?nie?skiego poprzez wspieranie pochodz?cych z Krosna i okolic studentów warszawskich uczelni oraz stworzenie siatki kontaktów zarówno pomi?dzy tymi studentami jak i absolwentami warszawskich uczelni a firmami, instytucjami oraz urz?dami
w regionie kro?nie?skim.
Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.657 secs