G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 maja 2008 godzina:14.27(Czytań: 2971)
:: Ponad 10 milionów nowych drzew posadzono w podkarpackich lasach ::
Ro?nie m?ody las. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie le?nicy posadzili w tym roku 10 milionów 200 tysi?cy m?odych drzewek. Odnowili w ten sposób 1970 ha lasu oraz za?o?yli 118 ha zupe?nie nowych upraw le?nych na gruntach porolnych. Najwi?cej posadzono sosen (4,2 mln), buków (3,2 mln), jode? (2,7 mln).
Dobieg?a ko?ca akcja zalesieniowa na terenie RDLP w Kro?nie. Z uwagi na warunki pogodowe zako?czy?a si? ona szybciej ni? w poprzednich latach.
- Do zalesie? u?ywamy g?ównie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, co jest o wiele korzystniejsze dla m?odego lasu. – Obja?nia Marek Marecki, naczelnik Wydzia?u Hodowli Lasu RDLP w Kro?nie. – M?ode drzewka maj? ju? na swych korzeniach flor? w?a?ciw? dla siedliska le?nego i o wiele lepiej rosn?, gdy? po posadzeniu nie prze?ywaj? wi?kszego stresu.
Mikoryzacja sadzonek, czyli wszczepianie grzybni grzybów le?nych nast?puje ju? w szkó?ce w pierwszym roku ?ycia m?odych drzewek. Grzyby o nazwie w?osianka rosista (Hebeloma crustuliniforme) powoduj?, ?e sadzonka ?atwiej przyswaja wilgo? z otoczenia glebowego i doskonale ro?nie.
Coraz trudniej jest o nowe tereny do zalesie?. Bywa?y czasy, ?e powierzchnia le?na Podkarpacia zwi?ksza?a si? o 2-3 tysi?ce ha rocznie, obecnie jest to niewiele wi?cej ni? 100 ha.
W kwietniu le?nicy skupiaj? si? na pracach w szkó?kach le?nych, gdzie trwaj? wysiewy nasion oraz rozpoczn? piel?gnacje upraw i m?odników, w których na powierzchni 18 720 ha trzeba wykona? niezb?dne zabiegi piel?gnacyjne i ochronne.
- Hodowanie lasu to proces, nad którym czuwa kilka pokole? le?ników. – Mówi Stanis?aw Kowalewski, dyrektor RDLP w Kro?nie. - My u?ytkujemy drzewostany, które piel?gnowali nasi poprzednicy przed dziesi?tkami lat, musimy jednak zapewni? trwa?o?? lasu i powi?kszanie jego zasobów dla przysz?ych pokole?.
Ma?o kto zdaje sobie spraw? z faktu, ?e lesisto?? Polski w okresie powojennym wzros?a z 21% do niemal 29% obecnie, ale zasoby drzewne w tym czasie podwoi?y si?, dochodz?c do 1,9 mld m³ drewna na pniu. Zasobno?? drewna na pniu w Lasach Pa?stwowych na 1 ha powierzchni wzros?a równie? z oko?o 120 m³ po wojnie, przez 150 m³ ko?cem lat sze??dziesi?tych do 231 m³ na 1 ha w chwili obecnej i jest ona dwukrotnie wy?sza od ?redniej europejskiej. (W lasach prywatnych zasobno?? wynosi tylko 119 m³).
Szczególnie korzystnie na tym tle wypadaj? lasy Skarbu Pa?stwa w naszym regionie, których ?redni wiek wynosi 72 lata (najwy?szy w kraju) a ?rednia zasobno?? si?ga a? 246 m³ na 1 ha. To w znacznej mierze efekt du?ego przyrostu masy w drzewostanach na zalesionych niegdy? gruntach porolnych, a tak?e rozwa?nego u?ytkowania zasobów. Roczne pozyskanie drewna w polskich lasach si?ga 30 mln m³, za? na terenie RDLP w Kro?nie – 1,65 mln. m³.
Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Zdj?cia: Marek Marecki
Źródło: Edward Marsza?ek, Lasy Krosno Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.669 secs