G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

07 czerwca 2004 godzina:10.42(Czytań: 1859)
:: Samochodowy Rajd Turystyczny - PRADOLINA WIS?OKA ::
W niedziel? 13 czerwca Automobilklub Rzeszowski organizuje imprez? samochodowo-turystyczn? - rajd po okolicach Rzeszowa "Pradolina Wis?oka ‘2004”. Rajd organizowany jest na zlecenie Okr?gowej Komisji Turystyki Polskiego Zwi?zku Motorowego w Rzeszowie. Rozpocz?cie imprezy odb?dzie si? w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego przy ul. Wyspia?skiego 2.
Trasa rajdu b?dzie prowadzi?a z Krasnego, przez miejscowo?ci po?o?one po obu brzegach Wis?oka, do Jasionki, a pó?niej do G?ogowa M?p. Meta rajdu znajdowa? si? b?dzie w O?rodku Je?dzieckim "Le?na Wola" w G?ogowie M?p.

Program imprezy:
8.45 - 9.15 - przyjmowanie uczestników,
9.20 - krótkie szkolenie pilota?u rajdowego,
10.15 - odprawa przedstartowa,
10.3 - badanie techniczne samochodów, test BRD, nast?pnie start za?óg na tras? rajdu,
oko?o 15.00 - przyjazd pierwszej za?ogi na met? rajdu, obiad, wywieszenie wzorów przejazdów,
16.30 - og?oszenie wyników rajdu,
16.45 -17.00 - uroczyste wr?czenie nagród, zako?czenie imprezy.
Program godzinowy mo?e ulec zmianie.

Rajd sk?ada si? z 3 odcinków turystycznych o ??cznej d?ugo?ci oko?o 60 km oraz 2 prób sprawno?ciowych. Wpisowe od za?ogi wynosi 40 z?otych. Wszystkim uczestnikom zapewniamy ciep?y posi?ek oraz du?o emocji na trasie rajdu. Najlepsi zostan? nagrodzeni dyplomami, pucharami oraz upominkami. Ch?? udzia?u w rajdzie prosimy zg?asza? do biura Automobilklubu tel. (0‑17) 8533160 lub na e-mail radek_mikula@wp.pl lub rajdy@szczygiel.info. Do udzia?u w rajdzie zach?camy równie? kierowców niepe?nosprawnych.

Uczestnikiem rajdu mo?e by? ka?dy posiadacz sprawnego i dopuszczonego do ruchu samochodu, który zg?osi swój udzia? w przewidzianym terminie. Za?oga sk?ada si? z kierowcy i pilota. Dopuszczalny jest udzia? pasa?erów (op?ata za osob? towarzysz?c? 15 z?otych). Rajd odb?dzie si? w normalnym ruchu drogowym, w zwi?zku z czym organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody powsta?e na osobie lub mieniu uczestnika.

Uczestnik rajdu ma obowi?zek przestrzegania przepisów drogowych, polece? organizatora, oraz oznakowania pojazdu nalepkami z numerami startowymi i reklamami sponsorów otrzymanymi od organizatora, zgodnie z jego zaleceniami.

W rajdzie obowi?zuj? zasady opisów nawigacyjnych zgodne z Kodyfikatorem 2002 r. Punkty za zadania turystyczne i PKP liczone b?d? wg programu wykorzystywanego w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

Dodatkowe informacje o rajdzie dost?pne s? tak?e telefonicznie pod numerami 502209068 (Radek Miku?a) i 604680369 (Marcin Szczygie?). T? drog? mo?na równie? zg?osi? uczestnictwo w rajdzie.

Komandorem rajdu jest Rados?aw Miku?a, kierownikiem ds. trasy Marcin Szczygie?, kierownikiem prób sprawno?ciowych Magda Szczygie?, kierownikiem PKC i przewodnicz?c? komisji oblicze? Bo?ena Miku?a, biuro rajdu: Urszula Szczepanik.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u.

Komandor
Rados?aw Miku?a
Źródło: Informacja w?asna Autor: Admin

Warto przeczytać:
+ Spe?ni?y si? marzenia siedmiorga dzieci z województwa podkarpackiego
+ Ogólnopolski Turniej Ta?ca Towarzyskiego - Hala Cmolas
+ Imprezy w Przemysle - Wrzesie?
+ Najlepsze produkty województwa podkarpackiego 2012
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.674 secs