G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 maja 2008 godzina:11.40(Czytań: 2278)
:: MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI ZNOWU W?RÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU ::
Podobnie jak rok temu, równie? tego roku Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ?wi?ci?o triumfy w konkursie ministerialnym „Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2007”, zdobywaj?c statuetk? Sybilli za wystaw? „COP dla przysz?o?ci” i dwa wyró?nienia (program edukacyjny „Galeria przez Dotyk” i wystawa „Narodziny Stalowej Woli 1938”). Konkurs ten jest najbardziej presti?owy w polskim muzealnictwie. Jego celem jest uhonorowanie najciekawszych inicjatyw z zakresu wszystkich dziedzin dzia?alno?ci muzealnej. (...) Wyró?nienie w konkursie jest podkre?leniem najwy?szej rangi instytucji muzealnej na mapie kulturalnej kraju – zapewniaj? organizatorzy.
Nagrody przyznawane s? w 10 kategoriach. W Polsce istnieje oko?o 800 muzeów, ka?de z nich mo?e zg?osi? swoje dokonania do nagrody. W tym roku nap?yn??o 220 zg?osze?. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Jerzego Malinowskiego z UMK w Toruniu, specjalizuj?cego si? m.in. w historii sztuki nowoczesnej, przyzna?a Grand Prix oraz 29 nagród i wyró?nie? w poszczególnych kategoriach. Laureatami by?o 17 placówek muzealnych z 10 miast. Trzy pierwsze miejsca nios? ze sob? nagrody finansowe.
Zdobywcy pierwszych lokat otrzymuj? ponadto pami?tkow? statuetk? Sybilli, autorstwa Zofii Wolskiej. Sybilla, imi? staro?ytnej wyroczni, w nazwie konkursu nawi?zuje do s?ynnej ?wi?tyni Sybilli w Pu?awach, kolebki polskiego muzealnictwa.
Tego roku jury ustawi?o poprzeczk? bardzo wysoko. W pi?ciu spo?ród 10 kategorii nie przyznano pierwszego miejsca. W 7 kategoriach nikt nie zdoby? II nagrody, a w czterech – trzeciej, ale te? by?y kategorie, gdzie przyznawano po dwie drugie lub trzecie nagrody. Ogó?em rozdano 5 pierwszych nagród, 8 drugich, 7 trzecich i 9 wyró?nie?.
Wi?kszo?? nagród pow?drowa?a do najwi?kszych polskich muzeów. Same muzea warszawskie otrzyma?y ??cznie 6 nagród i wyró?nie?, spo?ród których a? 4 (w tym Grand Prix) otrzyma?o Muzeum Pa?ac w Wilanowie. Do Gda?ska trafi?o 5 nagród i wyró?nie?, do Krakowa i Wroc?awia po 4, a Muzeum Narodowe w Poznaniu zdoby?o 3 wyró?nienia. Poza tym po jednej nagrodzie lub wyró?nieniu zdoby?y muzea z Gliwic, Malborka, Kazimierza Dolnego i Paczkowa – ale ?adne z nich nie otrzyma?o Sybilli.
Na tym tle Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prezentuje si? znakomicie z jedn? Sybill? i dwoma wyró?nieniami.
Pierwszym miejscem i statuetk? Sybilli nagrodzona zosta?a stalowowolska wystawa multimedialna „COP dla przysz?o?ci”(komisarz wystawy: Lucyna Mizera, wspó?praca Krzysztof Adamek; autor scenariusza: Lucyna Mizera, wspó?praca Krzysztof Adamek), w najbardziej obleganej (47 zg?osze?) kategorii: wystawy historyczne, biograficzne i literackie, wyprzedzaj?c Muzeum Narodowe we Wroc?awiu, Muzeum Historyczna Miasta Krakowa, Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum Narodowe w Poznaniu.
W kategorii: programy edukacyjne, o?wiatowo-wychowawcze i promocyjne stalowowolska placówka zdoby?a wyró?nienie za program edukacyjny dla osób z dysfunkcj? wzroku „Galeria przez Dotyk”(autor scenariusza: Lucyna Mizera).
Przypomnijmy, ?e rok temu w tej kategorii Stalowa Wola uzyska?a pierwsz? lokat?, za program edukacyjny „Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich”
Wyró?nienie w kategorii dokonania z zakresu zarz?dzania i organizacji stalowowolskie muzeum otrzyma?o za organizacj? wystawy sta?ej Narodziny Stalowej Woli 1938 (kierownik projektu: Lucyna Mizera, kurator wystawy: Aneta Garanty). Równorz?dne wyró?nienie dosta?y Muzea: Narodowe w Krakowie i Gazownictwa w Paczkowie. W tej kategorii nie przyznano I ani III nagrody, drug? otrzyma?o Muzeum Narodowe we Wroc?awiu.
– Warto podkre?li?, ?e dwie trzecie naszych nagród, czyli Sybill? i jedno z wyró?nie? otrzymali?my za „produkty regionalne” – przedsi?wzi?cia ?ci?le zwi?zane z naszym regionem: z histori? Centralnego Okr?gu Przemys?owego i Stalowej Woli – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Historia gospodarcza II Rzeczpospolitej i styl art déco, który promujemy na wystawie w Hutniku, okaza?y si? bardzo atrakcyjne nie tylko dla naszych go?ci, którzy nie szcz?dz? nam pochwa?, ale te? dla historyków sztuki, profesorów zwi?zanych z najbardziej presti?owymi uczelniami polskimi, którzy zasiadali w jury.
To trzeci sukces stalowowolskiego muzeum w tym konkursie. Pierwszy mia? miejsce w roku 2002, wówczas ministerstwo przyzna?o II nagrod? za adaptacj? i zagospodarowanie budynku przy Sandomierskiej 1, gdzie mie?ci si? Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Drugi – zaledwie rok temu, gdy dyrektor Lucyna Mizera te? trzykrotnie wychodzi?a po nagrody.
Anna Garbacz
Fotografie:
0025 Podczas uroczysto?ci na Zamku Królewskim w Warszawie, 16 maja 2008: Sybill? z r?k przewodnicz?cego jury, prof. Jerzego Malinowskiego, i Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego odbiera Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, razem ze wspó?autorem nagrodzonej wystawy, Krzysztofem Adamkiem.
0045 Zamek Królewski w Warszawie, 16 maja 2008 r. Delegacja Muzeum Regionalnego po uroczysto?ci wr?czania Sybilli. Od lewej: Ze statuetk? dyrektor Lucyna Mizera, autorka scenariusza wystawy „COP dla przysz?o?ci”; Krzysztof Adamek, wspó?autor tego? scenariusza; Aneta Garanty, kurator wystawy „Narodziny Stalowej Woli 1938”; wicedyrektor Wanda Giecko, sprawuj?ca nadzór in?ynierski nad adaptacj? pomieszcze? tej?e wystawy; Anna Szl?zak, koordynator programu edukacyjnego Galerii przez Dotyk.
Źródło: Muzeum Regionalne Stalowa Wola Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.615 secs