G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 lipca 2008 godzina:8.50(Czytań: 2168)
:: Kro?nie?scy le?nicy ?wi?towali pod po?oninami ::
W ubieg?? sobot? na gminnych obiektach sportowych w Lutowiskach odby?y si? uroczysto?ci zwi?zane z regionalnymi obchodami Dni Lasu na Podkarpaciu. Tu? pod po?oninami spotkali si? le?nicy z RDLP w Kro?nie oraz zaproszeni go?cie, którzy – podobnie jak pogoda – dopisali znakomicie.
Uroczysto?ci rozpocz?to polow? msz? ?wi?t?, ofiarowan? za le?ników. Koncelebrze przewodzi? ks. biskup Adam Szal. W homilii odniós? si? on do biblijnej przypowie?ci o siewcy, nawi?zuj?c w ten sposób do misji, jak? pe?ni? le?nicy w ochronie i kszta?towaniu ?rodowiska przyrodniczego. Podczas mszy biskup Szal po?wieci? sztandar Nadle?nictwa Lutowiska a dyrektor RDLP w Kro?nie, Stanis?aw Kowalewski przekaza? go za?odze.
Cz??? oficjalna spotkania rozpocz??o powitanie go?ci, którego, jako g?ówny organizator, dokona? nadle?niczy Marek Bajda. W?ród przyby?ych go?ci byli m. in. parlamentarzy?ci: El?bieta ?ukacijewska, Tomasz Kulesza i Stanis?aw Zaj?c oraz dyrektor generalny LP, Marian Pigan i wicewojewoda podkarpacki Ma?gorzata Chomycz. S?owo wst?pne wyg?osi? W?odzimierz Podyma, wójt Gminy Lutowiska, który by? wspó?gospodarzem ?wi?ta. Wyst?pienie Stanis?awa Kowalewskiego, dyrektora RDLP w Kro?nie zawiera?o akcenty podsumowuj?ce 30-letni? dzia?alno?? dyrekcji na Podkarpaciu. Wiele ciep?ych s?ów skierowa? pod adresem pracowników Nadle?nictwa Lutowiska, obchodz?cych 55-lecie utworzenia swej jednostki.
Obydwa jubileusze by?y okazj? do uhonorowania zas?u?onych dla podkarpackiego le?nictwa. Pe?na lista wyró?nionych odznaczeniami pa?stwowymi, resortowymi i organizacyjnymi tego dnia zawiera a? 115 nazwisk osób zas?u?onych, w?ród których byli nie tylko le?nicy. Do zacnego grona Bractwa Le?nego przyj?ci zostali: El?bieta ?ukacijewska i Artur Nizio?, za? kordelasem Le?nika Polskiego uhonorowano m. in. senatora Stanis?awa Zaj?ca i nadinspektora Kazimierza Staszy?skiego. W imieniu odznaczonych podzi?kowanie z?o?y? Andrzej Luks, zast?pca nadle?niczego Nadle?nictwa Stuposiany.
Z kolei g?os zabra? uczestnicz?cy w uroczysto?ciach dr in?. Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Pa?stwowych, który przedstawi? najistotniejsze problemy, którymi ?yje obecnie firma. W?ród nich znalaz?y si? m. in. sprawy uporz?dkowania przynale?no?ci do S?u?by Le?nej, systemu wynagradzania, a tak?e wspó?pracy Lasów Pa?stwowych w przemys?em drzewnym i zak?adami us?ug le?nych. Przypomnia? te? o szczególnej misji lasów i wielorakich funkcjach, które pe?ni? one dla spo?ecze?stwa.
- Nie jest przewidywana prywatyzacja lasów w Polsce; mówi? ju? o tym premier Donald Tusk, a ja jako dyrektor generalny Lasów Pa?stwowych do?o?? stara?, by lasy polskie pozosta?y dobrem publicznym. – Zapewni? na zako?czenie dyrektor Pigan.
D?ugo jeszcze trwa?o sk?adanie ?ycze? i gratulacji przez przyby?ych go?ci, a jeszcze d?u?ej le?na biesiada z ich udzia?em.
Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.664 secs