G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 lipca 2008 godzina:18.17(Czytań: 2286)
:: Strona Karpackich Klimatów ju? jutro 11 lipca ::
W pi?tek (11 lipca) rusza oficjalna strona internetowa Karpackich Klimatów, czyli mi?dzynarodowej imprezy kulturalnej, prezentuj?cej bogactwo i ró?norodno?? regionu karpackiego. Organizowane w Kro?nie ?wi?to pogranicza odb?dzie si? w ostatni weekend sierpnia, ale ju? teraz wszyscy mi?o?nicy nietuzinkowej zabawy mog? dowiedzie? si? czego? wi?cej o tym wydarzeniu. Wystarczy zapami?ta? adres: www.karpackieklimaty.krosno.pl

Nowa strona internetowa jest adresowana do tych, którzy pragn? sp?dzi? ostatni wakacyjny weekend w urokliwym, galicyjskim Kro?nie, na czas imprezy zamieniaj?cym si? w prawdziw? per?? po?udniowego pogranicza Polski. Twórcy strony wyszli z za?o?enia, ?e miasto oraz Karpackie Klimaty s? ze sob? nierozerwalnie zwi?zane: dlatego internauci maj? do dyspozycji dwa menu, odnosz?ce si? do albo sierpniowego wydarzenia, albo do miasta oraz jego okolic. Taki podzia? ma u?atwi? zaplanowanie wycieczki do Krosna tak, by pogodzi? dobr? zabaw? w karpackim stylu ze zwiedzaniem niezliczonej ilo?ci atrakcji turystycznych regionu.

Jakie zadania wype?nia strona Karpackich Klimatów? Po pierwsze, go?cie mog? zapozna? si? z ofert? tegorocznej imprezy: scenariuszem, jej poszczególnymi atrakcjami, a tak?e na bie??co aktualizowanymi informacjami, ciekawostkami czy anegdotami. Po drugie, tury?ci – korzystaj?c z menu po?wi?conemu Krosnu – maj? mo?liwo?? opracowania w?asnego programu zwiedzania. Wystarczy skorzysta? z zamieszczonych map, opisów zabytków albo multimedialnego, interaktywnego przewodnika miejskiego. Podj?cie decyzji u?atwi z pewno?ci? bogata galeria zdj?? z Krosna i ubieg?orocznych Karpackich Klimatów (autorstwa Miros?awa Rymara) lub… dzia? niesamowitych, kro?nie?skich legend. Kto wie, mo?e niektórzy przyjezdni odwa?? si? pod??y? tropem zakl?tych w kamie? Prz?dek, zbójców z zamku Kamieniec czy te? duchów O?wi?cimów? Po trzecie, strona internetowa ma charakter ?ci?le u?ytkowy, poniewa? przyjmuje form? „niezb?dnika turystycznego”. Dzi?ki niemu ka?dy go?? Karpackich Klimatów b?dzie móg? bez problemu znale?? nocleg, restauracj?, poczt?, aptek?, postój taxi, bankomat czy inne, poszukiwane przez siebie, obiekty. Nieocenion? pomoc? oka?? si? z pewno?ci? informacje na temat mo?liwego dojazdu do Krosna; od podró?y samochodem, przez po??czenia autobusowe i kolejowe, a sko?czywszy na lotniczych. I wreszcie po czwarte: strona umo?liwia ca?odobow? wspó?prac? z mediami, dzi?ki przygotowanemu dzia?owi Biuro Prasowe, w którym znajduj? si? w wszystkie najwa?niejsze informacje o zbli?aj?cej si? imprezie.

„Strona dedykowana Karpackim Klimatom to jedno z nielicznych przedsi?wzi?? tego typu, realizowane w ca?o?ci przez Urz?d Miasta mówi Bronis?aw Baran, wiceprezydent Krosna. Niecz?sto zdarza si?, by jednostka publiczna przywi?zywa?a tak du?? wag? do potencja?u promocyjno-informacyjnego Internetu i tworzy?a witryn?, po?wi?con? tylko jednemu wydarzeniu, organizowanemu na terenie miasta. Uruchomienie strony www.karpackieklimaty.krosno.pl podnosi stale rosn?c? rang? Karpackich Klimatów oraz udowadnia, jak wielk? wag? przywi?zujemy do tej imprezy.

Stron? zaprojektowali informatycy z UM w Kro?nie: Rados?aw Banasiak i Wojciech Samborowski.
Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.618 secs