G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 sierpnia 2008 godzina:20.07(Czytań: 1672)
:: Na Najlepszy Produkt Turystyczny ::
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje pó?fina?y konkursu „Na Najlepszy Produkt Turystyczny”. Celem konkursu jest wy?onienie i nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzacj?.
Organizatorami konkursu s?: na poziomie centralnym - Polska Organizacja Turystyczna, natomiast na poziomie regionalnym – Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów. Na etapie regionalnym zostan? wy?onione najlepsze produkty turystyczne. Laureaci b?d? brali udzia? w etapie ogólnopolskim. Wyró?nionym produktom zostan? przyznane Certyfikaty POT. Spo?ród wszystkich zg?oszonych produktów turystycznych, posiadaj?cych ju? Certyfikaty POT-u, Kapitu?a wybierze produkt turystyczny, któremu nada miano – Z?otego Certyfikatu.
Rang? konkursu potwierdza patronat honorowy Marsza?ka Województwa Podkarpackiego oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Konkurs jest adresowany do samorz?dów terytorialnych i gospodarczych, lokalnych organizacji turystycznych, instytucji i twórców produktów, fundacji turystycznych, przedsi?biorców prywatnych, a tak?e organizatorów turystyki.

Produkty turystyczne wyró?nione Certyfikatem POT zostan? obj?te dzia?aniami promocyjnymi takimi jak:
- promocja w wybranych mediach ogólnopolskich i regionalnych,
- informacje na stronach internetowych POT-u oraz ROT-u,
- promocja e-mailowa,
- reklama w wydawnictwach POT oraz ich rekomendacja w?ród przedsi?biorstw turystycznych. Ponadto zwyci?skie produkty otrzymaj? zgod? na pos?ugiwanie si? logo Certyfikatu POT oraz logo POT w swoich materia?ach promocyjnych.

Konkurs na etapie regionalnym trwa od 15 maja do 30 wrze?nia 2008 r.

Kryteriami oceny b?d?:
1. W?a?ciwe skomponowanie dóbr i us?ug turystycznych
2. Nowatorstwo, atrakcyjno?? produktów
3. Wysoki standard oferowanych us?ug
4. Spe?nienie oczekiwa? klientów
5. Efektywno?? form sprzeda?y tego produktu
6. Perspektywy rozwoju produktu turystycznego
7. Wp?yw produktu na rozwój lokalnego rynku us?ug turystycznych

Zg?oszenia do pó?fina?u regionalnego przyjmowane b?d? do dnia 30.09.2008r. na formularzu zg?oszeniowym (Karta Zg?oszenia nr 1), który mo?na znale?? na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej www.pot.gov.pl.
Wype?niony formularz (Karta Zg?oszenia nr 1) nale?y wys?a? drog? e-mailow? (prot@prot.rzeszow.pl lub prot@prot.sip.pl) lub drog? pocztow? wraz z wszelkimi za??cznikami (materia?ami promocyjnymi) na adres siedziby Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Najlepszy produkt turystyczny 2008 – pó?fina?”.
Informacja o miejscu oficjalnej Gali, podczas której zostan? og?oszeni zwyci?zcy pó?fina?u, zostanie podana w pó?niejszym terminie w mediach regionalnych patronuj?cych konkursowi.


Zach?camy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w konkursie i zg?aszania swoich propozycji!
Z wyrazami szacunku Jan So?ek – Prezes PROT

Patronat medialny:
- TVP Oddzia? Rzeszów
- Radio VOX FM
- Polskie Radio Rzeszów
- Super Nowo?ci
- Nowe Podkarpacie
- ?ycie Podkarpackie
- Gazeta Bieszczadzka
- www.epodkarpacie.com
- www.bieszczady.pl
- www.sanok.tv
- www.przemysl-bieszczady.pl
Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.675 secs