G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 września 2008 godzina:9.25(Czytań: 1768)
:: V GALICJA BLUES FESTIVAL ::
25 – 27 wrze?nia V GALICJA BLUES FESTIVAL
25 – 26 wrze?nia, godz.18.00, Bar „Monika”, ul. Grodzka 17, przes?uchania konkursowe, rezerwacja miejsc

27 wrze?nia, godz.18.00
sala widowiskowa RCKP, ul. Kolejowa 1
Koncert fina?owy:
Fernando Noronha & Black Soul /Brazylia/
Leszek Cicho?ski Guitar Workshop & Wojciech Karolak
Tribute To Nalepa
Pro Musica Grand Standard Orchestra
laureate przes?ucha? konkursowych
Bilety w cenie 30 z?, ulgowy 25 z? (w przedsprzeda?y do 19 wrze?nia 25 z? I ulgowy 20 z?)

FERNANDO NORONHA & BLACK SOUL
Pierwszy swój koncert Fernando Noronha da? ze swoim zespo?em w styczniu 1995 r. Cho? na ulicach Rio de Janeiro panowa?a karnawa?owa samba, w jednym z klubów zadebiutowa? kolektyw, który dzi? uznawany jest za jeden z najwa?niejszych na pr??nej po?udniowoameryka?skiej scenie bluesowej.
W ci?gu trwaj?cej ju? ponad dekad? kariery Fernando Noronha nagra? pi?? p?yt, gra? na festiwalach i klubach na ca?ym ?wiecie. Jego ognisty blues, czerpi?cy z tradycji brazylijskiej i karaibskiej, budzi? zachwyt w Argentynie, Chile, Belgii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Italii, Kanadzie, Szwajcarii i Austrii. Noronha sta? na scenie z najwi?kszymi wykonawcami bluesowymi w historii tego gatunku - takimi legendami jak B.B. King, Buddy Guy, Jef Healey, Coco Montoya, Chris Duarte, Ron Levy i Phil Guy.
Dorobek wykonawcy to tak?e wiele nagród i wyró?nie?.
Wi?cej informacji: www.fernandonoronha.com
Fernando Noronha - voc., guit.
Luciano Leaes - org., kb.
Luciano Albo - bg
Ronnie Martinez – drLeszek Cicho?ski (ur. 25 listopada 1957 we Wroc?awiu) – polski gitarzysta bluesowy, kompozytor i aran?er. Wyk?adowca warsztatów muzycznych w Boles?awcu, Brodnicy i Zakrzewie. Organizator Thanks Jimi Festival i Gitarowego Rekordu Guinnesa we Wroc?awiu. Autor kursów do nauki gry na gitarze "Blues – Rock Guitar Workshop" i "Gitarowe ABC".
Gra? z wieloma zagranicznymi artystami m.in. Kenny Carr, John Jaworowicz, Carlos Johnson, Tony McPhee, Pistol Pete, Stan Skibby, John Tucker.
W roku 1992 za?o?y? zespó? Blues – Rock Guitar Workshop (obecnie Guitar Workshop) w sk?ad którego weszli: W?odzimierz Krakus, Jerzy Styczy?ski i Jerzy Piotrowski. Przez wiele lat dzia?alno?ci z grup? wspó?pracowali m.in. Anika, Micha? Czwojda, Artur Dutkiewicz, Tomasz Grabowy, Wojciech Karolak, Kuba Majerczyk, Andrzej Pluszcz, Andrzej Ryszka, Robert Szyd?o, Andrzej Wa?niewski. Obecnie trzon Guitar Workshopu tworz?: Robert Jarmu?ek, Marek Kap?on i Jerzy Kwinta.

Wojciech Karolak (ur. 28 maja 1939 w Warszawie) - polski muzyk jazzowy, pianista, kompozytor, uznawany za jednego ze s?ynniejszych wirtuozów organów Hammonda w Europie. Okre?lany jest mianem polskiego Jona Lorda. Jego ?on? jest Maria Czubaszek. Kariera muzyczna Wojciecha Karolaka zacz??a si? w 1958, kiedy rozpocz?? wspó?prac? z zespo?em Jazz Believers jako saksofonista. W zespole tym wyst?powali tak?e Jan Ptaszyn Wróblewski oraz Krzysztof Komeda. W 1961 po?wi?ci? si? grze na fortepianie w zespole Andrzeja Kurylewicza. W 1962 za?o?y? The Karolak Trio wspólnie z Andrzejem D?browskim i wyda? pierwsz? autorsk? p?yt?. W 1963 wspó?pracowa? z Ptaszynem Wróblewskim w zespole Polish Jazz Quartet. W 1966 wyjecha? do Szwecji, gdzie dorabia? graj?c w klubach i restauracjach. W 1973 sta? si? w?a?cicielem organów Hammonda-B3. W latach 1973-1978 wspó?pracowa? z Janem Ptaszynem Wróblewskim w zespole Mainstream. W latach 80. XX wieku razem z Tomaszem Szukalskim i Czes?awem Bartkowskim stworzy? formacj? Time Killers. Wspólnie nagrali album, który zosta? uznany (w ankiecie krytyków "Jazz Forum") za najlepsz? p?yt? jazzow? dekady. W 1988 Karolak bra? udzia? w nagraniu p?yty Obywatela GC, gra? tam na organach Hammonda. W latach 90. XX wieku wspó?pracowa? z Jaros?awem ?mietan? z którym nagra? 3 albumy. Wspó?pracuje tak?e w projektach jazzowych Piotra Barona, Zbigniewa Lewandowskiego i wyst?puje jako cz?onek zespo?u Guitar Workshop Leszka Cicho?skiego.
Karolak, prócz tego eksperymentowa? jako kompozytor muzyki filmowej. Jednym z obrazów, do którego pisa? muzyk? by?a "Konopielka" w re?. Witolda Leszczy?skiego, do której napisa? m.in. bardzo charakterystyczny motyw, oddaj?cy specyfik? barokowej, polifonicznej muzyki organowej


TRIBUTE TO NALEPA
Projekt powo?any specjalnie na Galicja Blues Festiwal przez cenionych muzyków. Formacja zaprezentuje w?a?nie interpretacje kompozycji Tadeusza Nalepy. Zespó? wyst?pi w sk?adzie:
Bo?ena Mazur - ?piewaniem zajmuje si? od kilkunastu lat, uko?czy?a szko?? muzyczn? w klasie fortepianu. Interesuje si? przede wszystkim wokalistyk? bluesowo-jazzow?. Jest wokalistk? solow?, jak i cz?onkini? zespo?ów wokalnych. Laureatka wielu konkursów i festiwali oraz sta?a uczestniczka mi?dzynarodowych warsztatów jazzowych. Studentka Krakowskiej Szko?y Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Robert Lenert - jak przysta?o na wybitnego 007 informacje na jego temat obejmuje klauzula tajno?ci. Jednak ko?a dobrze poinformowane ujawni?y list? agentów z którymi wspó?pracowa?: MONKEY BUSINESS, ROBERT KASPRZYCKI, JANUSZ RADEK. Ostatnio widziany by? z TERRY MANEM oraz w mi?dzynarodowym sk?adzie, któremu przewodzi? GRIFF HAMLIN. Obecnie harmonijkarz LOS AGENTOS & HOKUS oraz vice-prezes PSB. W zale?no?ci od sytuacji pojawia si? jako muzyk, organizator koncertów (Jazz w Kinie, Galicja Blues Festival), kolekcjoner p?yt (kartoteka zawiera ok. 3000 pozycji) lub prezenter radiowy. Bywa wstrz??ni?ty... nigdy zmieszany.
Jacek Gazda - do?wiadczony muzyk, gitarzysta basowy, który wcze?niej wspó?pracowa? z czo?owymi zespo?ami i solistami muzyki rockowej i pop rockowej takimi jak: Krzak, Czes?aw Niemen, Easy Rider, Monkey Business, Antymos Apostolis, Roman "Pazur" Wojciechowski, Dariusz Kozakiewicz, Andrzej Zaucha, Halina Fr?ckowiak, Kwadrat, Big Band Ireneusza Dudka, Big Band Jerzego Jarosika, Helmut Nadolski oraz jako sideman z SBB, Breakout Tadeusza Nalepy, Stanis?awem Sojk?. Bra? udzia? w nagraniu p?yt z ró?nymi wykonawcami.
Jarek Wodzi?ski - perkusista zwi?zany z zespo?em Easy Rider od pocz?tku jego istnienia czyli od 1980 roku. W zespole Hokus od 3 lat, zast?pi? Arka Kusia. W latach 1984 do 1985 wyst?powa? jednocze?nie w Dudek Blues Session Ireneusza Dudka. W 1988 roku wzi?? udzia? w koncercie pt. "?piewnik Domowy" na festiwalu studenckim FAMA w ?winouj?ciu, który zosta? zarejestrowany i wydany na kasecie. Jako ciekawostk? mo?na doda?, ?e 20.08.1990r w Boles?awcu zagra? bez przygotowania koncert z zespo?em "D?EM", w zast?pstwie ich ówczesnego perkusisty Marka Kap?ona. Wyst?powa? równie? w formacji "Shakin Dudi" Ireneusza Dudka.
Aleksander Górny - gitarzysta solowy, wokalista, perkusista, kompozytor, tek?ciarz . Muzyk? zajmowa? si? prawie od dziecka, a na powa?nie od 1989 roku kiedy to dosta? pierwsza gitare kopie Stratocastera Blackie wzorowana na Eric`u Claptonie. W liceum za?o?y? pierwszy zespó? w którym gra? na perkusji. Wspó?pracowa? i nagrywa? z zespo?ami i solistami muzyki rockowej i pop rockowej takimi jak : Monkey Business, Easy Rider, Roman "Pazur" Wojciechowski, Gang Olsena, Black And White, Los Agentos & Hokus.


PRO MUSICA GRAND STANDARD ORCHESTRA
Sk?adaj?ca si? z uczniów Prywatnej Szko?y Muzycznej PRO MUSICA w Kro?nie, jest nast?pczyni? PRO MUSICA BLUES STRING BAND , która to formacja [?piewaj?ca pianistka i czterech skrzypków] dwukrotnie [ II i III edycja] wyst?pi?a na INTERNATIONAL GALICJA BLUES FRSTIVAL.Poniewa? oceny wyst?puj?cych muzyków, jaki publiczno?ci, by?y bardzo pochlebne, prowadz?cy zespó? dyrektor szko?y PRO MUSICA - Adam Münzberger postanowi? rozbudowa? zespó?. Obecnie orkiestra wyst?puje w nast?puj?cym sk?adzie: fortepian, 8 skrzypiec, wiolonczela, kontrabas, 3 klarnety i wokalistka. Jak wskazuje nazwa, PRO MUSICA GRAND STANDARD ORCHESTRA wykonuje wielkie standardy bluesowe i jazzowe. Aran?erem i dyrygentem jest Adam Münzberger , przed laty leader big - bandu VITRO BAND i spod którego r?ki wysz?a m. in. jedna z najlepszych polskich wokalistek jazzowych - Lora Szafran.

Źródło: RCKP Krosno Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.643 secs