G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 września 2008 godzina:19.13(Czytań: 1732)
:: Zaproszenie na Konferencj? w Ar?amowie ::


Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. oraz Instytut Rozwoju Ekonomicznego Prowincji Ourense z Hiszpanii ZAPRASZAJ? przedstawicieli samorz?dów terytorialnych, organizacji i stowarzysze? turystycznych, przedsi?biorców na konferencj? „Proekologiczne zarz?dzanie przestrzeni? turystyczn? na terenie województwa podkarpackiego”, która odb?dzie si? 16 i 17 pa?dziernika 2008 w Ar?amowie (O?rodek Wypoczynkowy „Ar?amów S.A.)
Konferencja odbywa si? w ramach projektu, który jest finansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarz?dowych (FOP) w komponencie II „Ochrona ?rodowiska i Zrównowa?ony Rozwój” z publicznych ?rodków pomocowych pochodz?cych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Patronat nad konferencj? zgodzili si? obj??:
Pose? Marek Kuchci?ski – przewodnicz?cy Komisji Ochrony ?rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le?nictwa Sejmu RP
Senator W?adys?aw Ortyl – wiceprzewodnicz?cy Komisji Samorz?du Terytorialnego i Administracji Pa?stwowej Senatu RP, b. wiceminister Rozwoju Regionalnego
Zygmunt Cholewi?ski – Marsza?ek Województwa Podkarpackiego
Miros?aw Karapyta – Wojewoda Podkarpacki
Rafa? Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Program konferencji obejmuje m.in. nast?puj?ce zagadnienia:
Pozyskiwanie ?rodków UE na projekty turystyczne i projekty ochrony ?rodowiska
Budowanie produktu turystycznego na obszarach chronionych
Kierunki rozwoju polityki turystycznej województwa podkarpackiego
Wnioski z badania ankietowego na temat percepcji obszarów turystycznych w województwie podkarpackim

Udzia? w konferencji jest bezp?atny!

Zg?oszenia prosz? przesy?a? mailem na adres prot@prot.rzeszow.pl lub zg?asza? telefonicznie 017 867 62 30. Ilo?? miejsc ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejno?? zg?osze?.

Program konferencji
PROEKOLOGICZNE ZARZ?DZANIE PRZESTRZENI? TURYSTYCZN? NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Czwartek, 16 pa?dziernik 2008 r., godz. 1000 – 1600
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
Prowadzenie: Jan So?ek – prezes PROT, Tomasz Majka – wiceprezes PART S.A.
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji, przywitanie go?ci - Zygmunt Cholewi?ski - Marsza?ek Województwa Podkarpackiego
10:10 – 10:35 „Najwi?ksze atrakcje województwa podkarpackiego” – Zygmunt Cholewi?ski – Marsza?ek Województwa Podkarpackiego
10:35 – 11:00 „Wk?ad Polski w rozwój zrównowa?onych Karpat” – Marek Kuchci?ski - przewodnicz?cy komisji Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa Sejmu RP
11:00 – 11:15 „Wspó?praca terytorialna w prowincji Ourense” – Rocio Gomez – ekspert Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense
11:15 – 11:35 Przerwa kawowa
11:35 – 12:05 „Do?wiadczenia hiszpa?skie w rozwoju turystyki w prowincji Ourense”, – Jose Maria Ba?os Campo - ekspert Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense
12:05 – 12:40 „Rezerwaty przyrody, jako obiekty turystyczne” - Prof. dr hab. Zygmunt Wnuk - Wydzia? Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
12:40 – 13:10 „Percepcja obszarów przyrodniczych w kontek?cie turystycznym. Wyniki bada? w województwie podkarpackim” - Beata Szcze?niak – ekspert wspó?pracuj?cy z PART S.A.
13:10 – 13:40 „Udost?pnianie Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania a ochrona zasobów przyrodniczych” – dr Ryszard Pr?dki - Bieszczadzki Park Narodowy
13:40 – 14:40 Obiad
14:40 – 15:00 „Produkt turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo” - Magdalena Ragus, dyrektor ds. Projektów - Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
15:00 – 15:25 „Koncepcja Karpacki Horyzont 2013 - efekt do?wiadcze? wspó?pracy terytorialnej
w Euroregionie Karpackim" - Dawid Lasek - Euroregion Karpacki
15:25 – 16:00 Dyskusja
19:00 Uroczysta kolacja

Pi?tek 17 pa?dziernik 2008 r., godz. 900 – 1415
Prowadzenie: Jan So?ek – prezes PROT, Tomasz Majka – wiceprezes PART S.A.
9:00 – 9:30 "Trasy rowerowe w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej - dobre praktyki proekologicznego zarz?dzania przestrzeni? turystyczn? " – W?adys?aw Ortyl - Senator RP, ekspert ds. rozwoju regionalnego
9:30 – 10:00 „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ekologicznym zarz?dzaniu przestrzeni? turystyczn?” – Miguel Reza – ekspert Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense
10:00 – 10:35 „Prawna ochrona ?rodowiska naturalnego a jego stan w ?wietle wyników Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska” – Maria Suchy - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony ?rodowiska, ekspert ds. ekologii
10:35 – 10:55 Przerwa kawowa
10:55 – 11:30 „Turystyka aktywna w Magurskim Parku Narodowym - produkt turystyczny województwa podkarpackiego” – Andrzej Czaderna z-ca dyrektora Magurskiego Parku Narodowego
11:30 – 11:50 „Finansowanie projektów proekologicznych ze ?rodków UE” - Sylwia Kalinowicz – Specjalista ds. Pozyskiwania ?rodków Unijnych - Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
11:50 – 12:15 „Wp?yw instrumentów wsparcia dzia?a? proekologicznych w ramach programów wspó?finansowanych ze ?rodków UE na rozwój turystyki obszarów wiejskich województwa podkarpackiego” - Maria Fajger - dyrektor Departamentu Wspierania Przedsi?biorczo?ci -Urz?d Marsza?kowski Województwa Podkarpackiego
12:15 – 13:30 Dyskusja
13:30 – 14:15 Obiad
14:15 Zako?czenie konferencji

Źródło: PROT Rzeszów Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.598 secs