G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 października 2008 godzina:11.00(Czytań: 1491)
:: 5 lat strony Beskid-Niski.pl ::
3 pa?dziernika 2008 roku, jubileusz 5-cio lecia istnienia obchodzi portal www.beskid-niski.pl którego autorem, administratorem i pomys?odawc? od pierwszych jego dni jest Bart?omiej Wadas. W ci?gu 5-ciu lat dzia?alno?ci, portal sta? si? najwa?niejszym ?ród?em informacji o tym niedocenionym aczkolwiek pi?knym i pe?nym historii regionie. Systematyczna praca, cz?ste aktualizacje oraz bardzo wysoka jako?? merytoryczna prezentowanych materia?ów spowodowa?a, ?e strona osi?gn??a bardzo du?y sukces czego potwierdzeniem jest ogl?dalno?? na poziomie 3-4 tysi?cy wej?? na stron? dziennie co daje imponuj?c? liczb? kilkudziesi?ciu tysi?cy osób miesi?cznie odwiedzaj?cych stron? www.besid-niski.pl Jeden z dziennikarzy, przygotowuj?c kiedy? materia? o portalu, bardzo trafnie nazwa? go „Niezale?nym Wydzia?em Promocji Beskidu Niskiego i ?emkowszczyzny w internecie.” a sam portal jest bardzo cz?sto kojarzony z jego has?em reklamowym „Sercu bliski Beskid Niski”. Godnym podkre?lenia jest fakt, i? autor portalu – Bart?omiej Wadas – w rzeczywisto?ci mieszka na ?l?sku a mi?o?? do Beskidu Niskiego jest jego pasj? nie popart? nawet „beskidzkimi korzeniami”.

Tortu urodzinowego nie b?dzie – takie s? prawa internetu – ale w ramach rekompensaty – 3 pa?dziernika rusza na stronach portalu konkurs jubileuszowy „5-lat z www.beskid-niski.pl” w którym do wygrania b?dzie ponad 100 nagród w którym Fundatorami nagród s? min. wydawnictwa Pascal, Bezdro?a, Rewasz, Czarne i Compass, producent obuwia Hanzel oraz beskidzkie gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy do udzia?u http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/konkurs

***

Inicjatywa powo?ania do ?ycia strony internetowej po?wi?conej Beskidowi Niskiemu powsta?a w odleg?ych od beskidzkich lasów i ??k Gliwicach. Tam te? znajduje si? jednoosobowe „stanowisko dowodzenia”. Pocz?tkowo strona internetowa mia?a by? jedynie form? publikacji w?asnych materia?ów i zdj?? jednak bardzo szybko okaza?o si?, i? w pozornie pe?nym informacji internecie dotychczas pomini?to Beskid Niski. Poza kilkoma amatorskimi stronami o Beskidzie Niskim i atrakcjach regionu nie mo?na si? by?o niewiele dowiedzie?.

Strona w bardzo szybkim tempie zape?nia?a si? materia?ami informacyjnymi oraz zyskiwa?a wiernych odbiorców. Po krótkim czasie grono odwiedzaj?cych stron? z kilkudziesi?ciu osób wzros?o do kilkuset a w ostatnim czasie do kilku tysi?cy osób dziennie (!).

Bogactwo materia?ów, ich wysoka jako?? merytoryczna, bardzo dobre zdj?cia oraz szeroki zakres tematyki po?wi?conej Beskidowi Niskiemu, spowodowa?y, ?e strona www.beskid-niski.pl zosta?a uznana przez wszystkie ?rodowiska, którym bliska jest tematyka beskidzka. Dzi? jest ?ród?em wiedzy dla mediów, samorz?dów, instytucji spo?ecznych, turystów a tak?e dla osób, które swoje najpi?kniejsze chwile sp?dzi?y na terenie Beskidu Niskiego i ?emkowszczyzny.

Dzi? strona jest bezw?tpienia najlepsz? wizytówk? Beskidu Niskiego, w zgodnej opinii jest najlepszym Wydzia?em Promocji tego pi?knego regionu, dzi?ki któremu w Beskid Niski w swe sentymentalne podró?e a tak?e odkrywaj?c „ziemie nieznane” przyje?d?aj? tysi?ce osób. Liczby mówi? same za siebie... dzi? stron? www.beskid-niski.pl ogl?da dziennie oko?o 3-4 tysi?cy internautów co w skali miesi?ca daje imponuj?c? liczb? oko?o 100.000 wej?? na stron? www.beskid-niski.pl w poszukiwaniu bardzo konkretnych informacji o regionie. Zapewne przek?ada si? to równie? na rzeczywiste wizyty w regionie gdy? z samej wyszukiwarki noclegów od chwili jej uruchomienia w 2004 roku czyli w ci?gu 4 lat skorzysta?o ponad 100.000 osób.

Wraz ze stron? internetow?, dzia?a beskidzkie forum internetowe, które skupia wokó? siebie setki osób, najcz??ciej najlepszych fachowców zwi?zanych z wszystkimi aspektami tematyki beskidzkiej, którzy ch?tnie i w sposób przyst?pny odpowiedz? na wszystkie zapytania oraz zach?c? do ciekawych dyskusji.

Cieszy mnie równie? fakt, i? k?ad?c du?y nacisk na rzetelno??, udaje si? w sposób bezstronny aczkolwiek ciekawy prezentowa? histori? regionu co zostaje docenione przez ?emków – dawnych gospodarzy a dzisiejszych wspó?gospodarzy tych ziem i ich potomków.

Strona www.beskid-niski.pl w ci?gu 5 lat dzia?ania obj??a swoim kilkana?cie du?ych imprez odbywaj?cych si? na terenie Beskidu Niskiego o zasi?gu ponad regionalnym.

Mam nadziej?, ?e nast?pny jubileusz b?dziemy mogli obchodzi? równie? wspólnie lecz w znacznie szerszym gronie czego sobie i wszystkim ?ycz?.

Bart?omiej Wadas
Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.656 secs