G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

01 listopada 2008 godzina:11.37(Czytań: 1620)
:: Turystyka sanatoryjno-wypoczynkowa ::
Bieszczadzkie Forum Europejskie z Leska rozpocz??o realizacj? projektu „Turystyka sanatoryjno- wypoczynkowa szans? Pola?czyka i Schidnicy”. Jego ko?cowym elementem b?dzie podpisanie porozumienia o wspó?pracy pomi?dzy tymi znanymi o?rodkami sanatoryjnymi na Podkarpaciu i na Ukrainie.

- Strona ukrai?ska oczekuje od nas organizacji profesjonalnych kursów dla w?a?cicieli o?rodków wczasowych, pracowników samorz?dowych oraz przedsi?biorców – mówi Magdalena Deszczy?ska, koordynator projektu ze strony BFE. – Istotna cz??ci? projektu jest zapoznanie partnerów ukrai?skich ze standardami unijnymi dotycz?cymi wyposa?enia w nowoczesne urz?dzenia rehabilitacyjne i zabiegowe, co pozwoli na polepszenie ?wiadczonych przez nich us?ug.
Projekt jest typowym projektem szkoleniowym maj?cym za zadanie podniesienie kwalifikacji w?a?cicieli i kadry zarz?dzaj?cej sanatoriów i o?rodków wczasowych w Schidnicy obok Truskawca, jednej z najpopularniejszych miejscowo?ci sanatoryjnych na zachodniej Ukrainie. W Pola?czyku, najbardziej znanej miejscowo?ci uzdrowiskowej w Bieszczadach, poznaj? oni standardy, sposoby zarz?dzania i promocji w tego typu dzia?alno?ci. Jednocze?nie w?a?ciciele o?rodków w Pola?czyku b?d? mogli reklamowa? swoje us?ugi na zachodniej Ukrainie poprzez o?rodki w Schidnicy.
Kolejnym efektem b?dzie opracowanie internetowej bazy danych polskich i ukrai?skich przedsi?biorców, które przyczyni? si? do nawi?zania stosunków partnerskich ju? po zako?czeniu realizacji samego projektu. Dzia?aniom tym patronowa?y b?d? w?adze samorz?dowe tych miejscowo?ci, które podpisz? umow? partnersk? o d?ugofalowej wspó?pracy na rzecz rozwoju spo?eczno- gospodarczego obydwu obszarów.

Wi?cej informacji: Magdalena Deszczy?ska – 013 469 62 72

Projekt „Turystyka sanatoryjno-wypoczynkowa szans? Pola?czyka i Schidnicy” realizowany jest w ramach Programu S?siedztwa Polska-Bia?oru?-Ukraina
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.651 secs