G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 listopada 2008 godzina:11.29(Czytań: 1666)
:: Ksi?zka o Krzemienicy ::
Ksi??ka Nasza Krzemienica
Wydali?my ksi??k? o Krzemienicy pt. "Nasza Krzemienica"
Mamy nadziej?, ?e ta ksi??ka pozwoli nieco bli?ej pozna? nasza wie?, naszych przodków, sposób ich ?ycia, nauki, ich zwyczaje itp. Wierzymy, ?e chronologiczne ukazanie dziejów naszej Krzemienicy, pozwoli wyobrazi? sobie t? miejscowo?? od pradawnych czasów po dzie? dzisiejszy. Pozwolili?my sobie si?gn?? po nowe, nieznane do tej pory ?ród?a, jak te? zakwestionowa? niektóre dotychczas powtarzane informacje. Nie jest naszym zamiarem zmienia? tego co by?o, jedynie pokaza? inny, nasz punkt widzenia w oparciu o szersze realia,
Zapraszamy do lektury. Zdzis?awa i Krzysztof Liebchen

Ksi??k? mo?na kupi? w ksi?garniach w ?a?cucie i Rzeszowie a tak?e kontaktuj?c sie z nami pod adresem: krzyszto@agencjapilot.pl

Na zach?t? wybrane fragmenty:
…Na podstawie znalezisk archeologicznych w Krzemienicy nie mo?na dok?adnie prze?ledzi? historii osadnictwa. Nie ma te? jednolitego opracowania na ten temat o naszej wiosce. Jednak same znaleziska ?wiadcz? o tym, i? ten teren by? od wieków, je?li nie zasiedlony, to odwiedzany przez ludzi. Spróbujmy zatem na podstawie bada? szerszego obszaru znale?? odpowied?, w jaki sposób zmienia? si? przez tysi?clecia krajobraz, ukszta?towanie terenu i zaludnienie...
…25 czerwca 1333 roku, zosta? koronowany Kazimierz Wielki. Siedem lat pó?niej 16 czerwca 1340 roku, przekroczy? granic? polsko-rusk? i poszed? na wschód, czego efektem by?o przy??czenie Rusi do Korony. Na pocz?tku panowania Kazimierza Wielkiego zachodnia granica Rusi Halickiej przebiega?a na linii Ulanów, Krzeszów, Soko?ów, Rzeszów. Miasta te wchodzi?y w sk?ad Ziemi Przemyskiej…
…W ?ród?ach pisanych z tego okresu po raz pierwszy pojawia si? informacja o Krzemienicy! S?ownik Geograficzny Królestwa Polskiego , wydany w Warszawie w roku 1883, w tomie IV, pod has?em Krzemienica, podaje: „...1342 r. Kazimierz Wielki lokuje wie? sask? Kremenetztein lub Kremnetz”. Niestety, autorzy s?ownika nie podaj? z jakiego ?ród?a czerpali t? informacj?. Prawdopodobnie zosta?a ona zaczerpni?ta ze Schematyzmu Diecezji Przemyskiej. Jest to najstarsza data, okre?laj?ca powstanie Krzemienicy w ?ródle wtórnym…
…Po konserwacji w 2005 roku obraz ?wi?tej Rodziny trafi? do drugiego bocznego o?tarza, po prawej stronie, nazywanego popularnie o?tarzem Serca Jezusowego. Zast?pi? figur? Serca Jezusowego, która z kolei zosta?a przeniesiona na zewn?trz ko?cio?a, do nowej kapliczki mi?dzy lipami przy parkanie. Dnia 26 sierpnia 2005 roku, w uroczysto?? MB Cz?stochowskiej, now? kapliczk? z figur? Serca Jezusowego po?wi?ci? ks. Proboszcz Boles?aw Pilek...
…Nowy wygl?d tego bocznego o?tarza, zwie?cz? u góry w malowidle postacie: od lewej ?w. Anna, Dzieci?tko Jezus, Matka Bo?a i ?w. Józef. W górnej cz??ci nastawy o?tarza, znajduje si? medalion z wizerunkiem Boga Ojca w otoczeniu anio?ów. Z ust Boga Ojca p?ynie ?aci?ski napis, znacz?cy: „To jest mój Syn umi?owany.”…
…Ciekawym zwyczajem by?y dary z ?ywego drobiu, g?ównie kogutów, przynoszone na ?w. Miko?aja (6 grudnia) do ko?cio?a. Dary te sk?adano pod obrazem ?w. Miko?aja, który pe?ni? równie? funkcj? o?tarza po opuszczeniu oparcia ?awki kolatorskiej, znajduj?cej si? poni?ej obrazu tego ?wi?tego, w prezbiterium g?ównego o?tarza. Opuszczone oparcie ?awki tworzy wówczas pod blatem do?? du?? skrzyni?, do której to wk?adano owe dary. Podczas mszy uwi?zione ptaki pia?y, ku uciesze wiernych. Po nabo?e?stwie zabierano je na plebani?, jako prezenty od ?w. Miko?aja. Jeszcze dawniej na dary dla plebani przeznaczano pierworodne ciel?…
Zapraszamy do lektury

Zdzis?awa i Krzysztof Liebchen
krzysztof@agencjapilot.pl


Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: krzysztof@agencjapilot.pl
Źródło: informacja w?asna Autor: Informacja Nades?ana

Warto przeczytać:
+ [url=http://viagra
+ [url=http://www.ca
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.666 secs