G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

22 listopada 2008 godzina:22.00(Czytań: 1926)
:: Szko?a szans? dla podkarpackiej turystyki ::
SZANSA NA NOWY ZAWÓD JU? OD 05.01.2009
W RAMACH PROJEKTU, KTÓRY B?DZIE REALIZOWA?
NIEPUBLICZNA SZKO?A POLICEALNA W RZESZOWIE.

Kszta?cenie w szkole policealnej finansowane jest z projektu “Szko?a szans? dla podkarpackiej turystyki” realizowanego w ramach Priorytetu nr IX Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Dzia?ania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kszta?cenia ustawicznego” w zawodach:
- Technik turystyki wiejskiej specjalizacja ?ywienie i kelnerstwo turystów jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a tak?e na terenie UE. S?uchacze nab?d? umiej?tno?ci do pracy w firmach turystycznych, hotelach, motelach, restauracjach, na terenie podkarpackiej wsi i miast w zakresie organizacji imprez obs?ugi turystycznej, pos?ugiwania si? instrumentami marketingu i promocji produktów turystyki, wykorzystuj?cych walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które s? tu g?ówn? atrakcj?.

Zaj?cia praktyczne oraz specjalizacja b?d? odbywa?y si? w Gospodarstwie Agroturystycznym "D?binówka" ul. Jana Paw?a II 284, 36-021 Budziwój. Nauka w zawodzie technik turystyki wiejskiej daje mo?liwo?? dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.
• Technik ekonomista specjalizacja finanse i rachunkowo?? firmy z wykorzystaniem komputera. W wyniku realizacji kszta?cenia absolwenci potrafi? : za?o?y? firm?, zorganizowa? rachunkowo??, rozliczy? firm? z Urz?dem Skarbowym i ZUS-em, obs?ugiwa? profesjonalny program ksi?gowy, p?acowy, kadrowy, CRN, magazyn i inne. Program CDN OPTIMA oraz CDN XL- potwierdzone certyfikatem.
W ramach projektu “Szko?a szans? dla podkarpackiej turystyki” dokumenty mog? sk?ada? w terminie od 05.01.2009 do 20.01.2009 :
• osoby pracuj?ce od 25 - 64 roku ?ycia
• osoby nie ucz?ce si? od 18 - 24 roku ?ycia
Zatrudnienie:
• rolnik
• samozatrudniony
• zatrudniony w mikroprzedsi?biorstwie
• zatrudniony w ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwie
• zatrudniony w du?ym przedsi?biorstwie
• pracownik w gorszym po?o?eniu
• inne
Wymagane dokumenty:
• ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej
• Kserokopia dowodu osobistego
• Za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do nauki w zawodzie
• Ksi??eczka wojskowa (do wgl?du)
• Ankieta rekrutacyjna do wype?nienia w sekretariacie szko?y
S?uchacze przyj?ci do szko?y w ci?gu dwóch lat b?d? kszta?ci? si? za darmo.
Zapraszamy zainteresowanych do sk?adania dokumentów.

Adres szko?y: Niepubliczna Szko?a Policealna w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
tel. 017 748 3003, 509-440-487
e-mail: sekretariat@nsp.org.pl www.nsp.org.pl

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Jerzy Kalita
Źródło: Debinówka Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.648 secs