G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 lutego 2009 godzina:18.11(Czytań: 1479)
:: W Zarzeczu w Muzeum Dzieduszyckich ::
Wspólnie o losach pa?acu i parku. W pa?acu Dzieduszyckich w Zarzeczu (powiat Przeworsk) odby?o si? spotkanie reprezentantów Zwi?zku Rodowego Dzieduszyckich Herbu „Sas” z w?adzami gminy, powiatu, s?u?b konserwatorskich i instytucji wspieraj?cych: Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Pro Carpathia.

Wies?aw Kubicki, wójt gminy Zarzecze, od lat czyni? starania, aby cenny klasycystyczny zespó? pa?acowo-parkowy Dzieduszyckich w Zarzeczu uratowa? przed zniszczeniem. O skuteczno?ci tych dzia?a? ?wiadczy fakt uzyskania - 23 lutego 2007 roku - bezprecedensowego aktu zrzeczenia si? praw maj?tkowych do ca?ego zespo?u wraz z wyposa?eniem ze strony rodu Dzieduszyckich, nawet je?li zosta?aby uchwalona ustawa o reprywatyzacji. Warunkowane ono jednak by?o stworzeniem w pa?acu Muzeum Dzieduszyckich, w którym znajd? si? - przechowywane od lat 40. XX wieku w Muzeum w Jaros?awiu – elementy dawnego wyposa?enia pa?acu: meble, obrazy, lustra i ?yrandole. Muzeum to mia?o stanowi? jedno z ogniw rezydencji arystokratycznych na Podkarpaciu, porównywalne do Sieniawy, ?a?cuta, Przeworska i Przec?awia. W zamierzeniu Zwi?zku Rodowego pa?ac wraz parkiem mia? ju? na zawsze s?u?y? polskiej kulturze, nauce, turystyce i kontaktom mi?dzynarodowym. Te ostatnie wspomaga?by utworzony w Zarzeczu O?rodek Spotka? Mi?dzynarodowych i Krajowych.
Dzieduszyccy zadeklarowali przekazanie oko?o 25 portretów-wizerunków cz?onków rodu mocno zapisanych w historii Polski oraz orygina?y i kopie dokumentów, druków, fotografii i publikacji, które b?d? podstaw? utworzenia archiwum rodowego.
Spotkanie w pa?acu w Zarzeczu by?o elementem kontrolnym sprawdzaj?cym wykonywanie poszczególnych paragrafów aktu notarialnego.
Izabela Maria Dzieduszycka, przewodnicz?ca Zwi?zku Rodowego Dzieduszyckich Herbu „Sas”, podkre?li?a dobr? wol? wszystkich stron w realizacji ustale? sprzed dwóch lat. Tematem zasadniczym dyskusji by?y jednak dalsze losy konserwacji zabytkowego kompleksu.
Wójt Wies?aw Kubicki poinformowa? o przygotowaniu projektu renowacji i odtworzenia parku romantycznego z XIX wieku. ?rodki na ten cel – blisko 4 mln z?, gmina ma zamiar uzyska? z Regionalnego Programu Operacyjnego. Józef Fr?czek, wiceprezes WFO?iGW, przekaza? informacj? o ?rodkach na tego typu dzia?ania b?d?cych w dyspozycji Funduszu.
Podj?to decyzj?, ?e Urz?d Gminy we wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Pro Carpathia przygotuje dokumentacj? pozwalaj?c? na uzyskanie ?rodków na konserwacj? zabytkowego drzewostanu w parku z tego w?a?nie Funduszu.
Trwaj?ce kilka godzin spotkanie zako?czy?o wspólne zwiedzanie dzia?aj?cego ju? Muzeum Dzieduszyckich.

Krzysztof Zieli?ski
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.634 secs