G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 marca 2009 godzina:21.50(Czytań: 1308)
:: Od ucznia do mistrza - Cykliczne wystawy w Kro?nie ::
Od ucznia do mistrza to cykl wystaw organizowanych przez Muzeum Rzemios?a
w Kro?nie, po?wi?conych historii rzemios? zwi?zanych z funkcjonowaniem miasta Krosna – od czasów ?redniowiecza po wspó?czesno??. To historia korporacji rzemie?lniczych oraz ich znaczenia na przestrzeni wieków, ukazanych na przyk?adzie Krosna. Po zesz?orocznej wystawie po?wi?conej piekarstwu tematem przewodnim w tym roku b?dzie cukiernictwo.
Od wieków ludzie nie mogli oprze? si? czarowi s?odyczy. Ciastka by?y cennym rarytasem, który go?ci? na sto?ach w?adców i wielmo?nych, podawanym tylko na wyj?tkowe okazje. Sztuka cukiernicza oraz pierwsze próby przygotowywania s?odkich smako?yków
w Polsce si?gaj? czasów odleg?ych. O pocz?tkach dzia?alno?ci cukierników w Polsce mamy bardzo ma?o wiadomo?ci. Pocz?wszy od XIII wieku cukiernicy wraz z piekarzami zacz?li skupia? si? w cechach rzemie?lniczych, które jako pierwsze powsta?y w Poznaniu i Krakowie.
Ze wzgl?du na wysok? cen? cukru, który d?ugo by? trudno dost?pnym, egzotycznym specja?em, s?odycze by?y w czasach staropolskich smako?ykiem dla wybranych. Potrawy s?odzono miodem gdy? kilogram cukru kosztowa? wi?cej ni? dwa wo?y! Dziejopisarze polscy
w swoich kronikach wspominaj?, ?e ju? w czasach króla W?adys?awa Jagie??y umiano sporz?dza? „confecti i marcipani”. Wyrobem tych cukierków jednak?e nie zajmowali si? wówczas cukiernicy, ale aptekarze. Zalecano je na rozmaite schorzenia, zale?nie od terapeutycznych w?a?ciwo?ci korzeni, dodawanych przy ich wytwarzaniu. Czasem, wierz?c w lecznicz? moc z?ota, poz?acano je na sposób arabski. Oprócz królewskiego dworu cukierki kupowa?a tak?e szlachta i mieszczanie. Ówczesne ciasta - placki przyrz?dzane z m?ki, sera oraz maku lub szafranu, s?odzono wy??cznie miodem. Sztuk? cukiernicz? w Polsce na szersz? skal? wprowadzili tak naprawd? dopiero cukiernicy zagraniczni, zw?aszcza W?osi, Francuzi oraz Niemcy.
Nieodparte zapotrzebowanie na s?odkie przysmaki wykazywali zapewne ju? od pocz?tku istnienia miasta mieszka?cy Krosna, lecz pierwsi cukiernicy znani z imienia pochodz? dopiero
z XVI wieku. Wówczas to rozpoczyna dzia?alno?? niejaki Piotr, funkcjonuj?cy jako cukiernik – ciastkarz. Kolejny cukiernik to Wojciech Bia?ogrocki, syn piekarza wyst?puj?cy w dokumentach archiwalnych w 1628 r. Czasy prawdziwej ?wietno?ci kro?nie?skich cukierników rozpoczyna dopiero okres mi?dzywojenny. Wystawa Od ucznia do mistrza – cukiernictwo to nie tylko prezentacja minionego bogatego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie rzemios?a, to tak?e ?wiadectwo jego kontynuacji. Na ekspozycji zostan? zaprezentowane wspó?czesne dokonania kro?nie?skich cukierników, których s?awa si?ga niemal ca?ego ?wiata.
Wystaw? Od ucznia do Mistrza – cukiernictwo b?dzie mo?na obejrze? w salach wystaw czasowych Muzeum Rzemios?a – Piwnica PodCieniami od 19 marca do 17 maja 2009 r. Patronat medialny nad wydarzeniem obj?? Przegl?d Piekarski i Cukierniczy.
Wi?cej informacji na stronie internetowej Muzeum Rzemios?a w Kro?nie www.muzeumrzemiosla.pl/podcieniami.


?ukasz Stachurski
Muzeum Rzemios?a w Kro?nie
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.612 secs