G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 kwietnia 2009 godzina:23.28(Czytań: 1371)
:: Zwierzyna le?na ma si? dobrze ::
W ostatnich latach wzrasta liczebno?? wi?kszo?ci gatunków zwierzyny le?nej. Dowodz? tego wyniki ostatniej analizy danych z inwentaryzacji zwierzyny, prowadzonej w nadle?nictwach podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie.
Wyra?nie przybywa zwierzyny ?ownej - przyk?adowo, liczebno?? populacji ?osia, szacowana obecnie na 124 sztuki, w ci?gu ostatnich dwóch lat wzros?a dwukrotnie. Istotnie, bo a? o 10%, wzros?a liczebno?? jeleni, których obecnie ?yje w lasach podkarpackich ponad 8900 osobników. Jak nigdy liczne s? sarny, których mamy ju? prawie 37 tysi?cy (w ci?gu ostatniej dekady przyby?o ich ponad 10 tysi?cy). Po wielkim regresie z po?owy lat 90. odbudowuje si? populacja dzików, których naliczono ponad 7 tysi?cy (w 1995 by?o ich zaledwie 2,5 tys.). Niestety, wci?? w regresie s? zaj?ce i kuropatwy, których naliczono zaledwie po oko?o 14 tysi?cy osobników. Tymczasem dobrze maj? si? ich naturalni wrogowie, lisy - obecnie 10,8 tysi?ca sztuk, podczas gdy jeszcze w 2002 by?o ich 6 tysi?cy i ju? wówczas stanowi?y du?e zagro?enie dla drobnej zwierzyny. Drobnej zwierzynie zagra?aj? równie? liczne kuny (5,3 tys.) i jenoty (1,5 tys.) za? coraz liczniejsze wydry (2,6 tys.) powoduj? straty w gospodarstwach rybackich.
Wci?? liczne s? zwierz?ta chronione w naszych lasach. ?yje tu obecnie 290 ?ubrów, ponad 400 wilków, 240 rysi, 120 ?bików, za? ci?gle zwi?kszaj?cych obszar swego bytowania nied?wiedzi jest ponad 120. Niezwykle ekspansywnych bobrów w samych lasach ?yje ju? ponad 5,3 tys.
- Du?a liczebno?? zwierzyny cieszy i mo?e wbija? w dum? mieszka?ców regionu, jednak z niepokojem patrzymy na wzrost powodowanych przez ni? szkód. – mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Kro?nie. – W przypadku zwierzyny ?ownej mamy mo?liwo?? regulacji tego stanu w drodze odstrza?ów i w procesie planowania podj?to ju? adekwatne do sytuacji decyzje. Natomiast je?li chodzi o zwierz?ta chronione, jak cho?by bobry, to piecz? nad nimi sprawuj? s?u?by konserwatorskie wojewody, za? decyzj? o ewentualnym odstrzale ka?dego osobnika podejmuje minister ?rodowiska.
Le?nicy dzia?aj? na rzecz przywrócenia g?uszca do podkarpackich lasów, prowadz?c wiolierow? hodowl? tego gatunku w Nadle?nictwie Le?ajsk. Zas?ug? bieszczadzkich nadle?nictw jest przywrócenie ?ubra w górach. Lasy podkarpackie s? wa?n? krajow? ostoj? ró?norodno?ci biologicznej, daj?c miejsce do ?ycia najwi?kszej w Polsce liczbie gatunków..
Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.646 secs