G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 kwietnia 2009 godzina:23.30(Czytań: 1541)
:: Obchody Roku S?owackiegow Muzeum w Przemy?lu ::
Rok 2009 zosta? og?oszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Juliusza S?owackiego (poeta urodzi? si? 4 wrze?nia 1809 roku w Krzemie?cu, zmar? 2 kwietnia 1849 roku w Pary?u).
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w??czy?o si? w obchody Roku S?owackiego cyklem imprez: wystaw? otwieran? w nowym gmachu w dniu 2 kwietnia oraz Spotkaniem naukowców, literatów, muzealników i artystów „Dialog Dwóch Kultur” w sierpniu i wrze?niu w Krzemie?cu.
Wystawa organizowana pod has?em „Rok S?owackiego” to du?e przedsi?wzi?cie b?d?ce cz??ci? uroczysto?ci inauguruj?cych obchody organizowane w Przemy?lu i na Podkarpaciu.
Sk?ada si? ona z trzech ró?nych tematycznie wystaw:
1. „Krzemieniec – Miasto Wielkiej T?sknoty” . Jest to wystawa u?yczona przez Muzeum Niepodleg?o?ci w Warszawie. Opowiada ona o Krzemie?cu, s?ynnych „Wo?y?skich Atenach”, tak zas?u?onym dla polskiego szkolnictwa, kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia, zilustrowane fotografiami, dokumentami oraz eksponatami, to pi?kno krajobrazu i architektury, Liceum Krzemienieckie, miasto i ludzie, powojenne losy krzemie?czan, pami?? o Juliuszu S?owackim. By przybli?y? te zagadnienia podczas trwania wystawy b?dzie prezentowany pokaz slajdów przygotowany przez MNZP.
2. „Juliusz S?owacki – Godzina my?li”. Wystawa zostanie urz?dzona w oparciu o zbiory Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zostan? na niej zaprezentowane dzie?a odnosz?ce si? bezpo?rednio do ?ycia i twórczo?ci Juliusza S?owackiego. Poza licznymi portretami poety, zarówno malarskimi, jak te? zrealizowanymi na medalach i plakietach, przedstawieniami miejsc zwi?zanych z jego biografi?, znajd? si? ilustracje do utworów wieszcza ró?nych artystów, w tym Jacka Malczewskiego, Wojciecha Gersona, czy Stanis?awa Wyspia?skiego. Dla bibliofili proponujemy pierwsze wydania kilku dzie? poety.
3. „Pasje Ludwika Gronowskiego – nauczyciela Liceum Krzemienieckiego”. Wystawa fotograficzna ze zbiorów córki – Hanny Gronowskiej – Szaniawskiej, jest pierwsz? po wojnie pe?n? (oko?o 120 prac) prezentacj? dorobku tego fotografa. Ludwik Gronowski jest trzecim, obok Stanis?awa Sheybala i Henryka Hermanowicza, artyst? fotografikiem zwi?zanym na trwa?e z tradycj? miasta Juliusza S?owackiego.
Poza wystaw? g?ówn? Muzeum proponuje trzy wystawy towarzysz?ce:
- wystaw? poplenerow? IX Warsztatów Kulturowo-Artystycznych „Pod okiem pami?ci/pomi?dzy gór szczytem...”, Krzemieniec 2007
- „Krzemieniec w obiektywie Andrzeja Sosnowskiego”
- niewielk? prezentacj? zbiorów w?asnych odnosz?cych si? do Juliusza S?owackiego pod nazw? „?ladami pami?ci”.
Otwarcie wystawy odb?dzie si? 2 kwietnia o godz. 17.00. W programie wernisa?u przewidziano projekcj? filmu Jerzego Janickiego „Krzemieniec”, wyk?ad „Dialog Dwóch Kultur”. Spotkania polskich i ukrai?skich naukowców, literatów, muzealników i artystów w Krzemie?cu oraz fragmenty „Godziny my?li” Juliusza S?owackiego w interpretacji aktorów Teatru „Fredreum” .
Wystawa wraz z projekcj? filmu oraz prezentacj? slajdów b?dzie czynna do czerwca.
Źródło: Muzeum Przemy?l Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.634 secs