G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

07 kwietnia 2009 godzina:21.42(Czytań: 1484)
:: Euroregionalne Targi Turystyczne - KARPATY ::
Województwo Podkarpackie by?o w ostatnich latach jedynym województwem, w którym nie by?y organizowane targi turystyczne, w tym roku stan ten jednak?e si? zmienia, za spraw? Euroregionalnych Targów Turystycznych “Karpaty”. Jest to impreza organizowana w Kro?nie w dniach 17 – 19 kwietnia 2009 r. przez Podkarpack? Izb? Gospodarcz? oraz Podkarpack? Regionaln? Organizacj? Turystyczn?, przy wspó?pracy z Urz?dem Marsza?kowskim Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszeniem Przewodników Beskidzkich „Karpaty”. Honorowy Patronat nad Targami obj?li Marsza?ek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki. Patronat nad targami obj?? tak?e Pan Rafa? Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Inicjatywa ta nawi?zuje oczywi?cie do targów organizowanych w latach 1993 – 2004, które by?y jedn? z najbardziej popularnych imprez, prezentuj?cych oferty turystyczne w regionie, b?dzie jednak posiada? zupe?nie now?, w pe?ni innowacyjn? formu??. Jej zasadniczym aspektem b?dzie po??czenie tradycyjnej formy „wystawienniczej” z targami wirtualnymi – prezentacj? imprezy oraz ofert wystawców on-line w sieci Internet.
W bardziej szczegó?owym uj?ciu impreza sk?ada? si? b?dzie z nast?puj?cych elementów:
• tradycyjna impreza wystawiennicza – Euroregionalne Targi Turystyczne “Karpaty” - w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Kro?nie – z udzia?em wystawców i go?ci z terenu województwa podkarpackiego, S?owacji, W?gier i Ukrainy;
• Euroregionalne Witualne Targi Turystyczne “Karpaty” - inicjatywy pionierskiej w skali ca?ego kraju. Prezentacje ofert wystawców, materia?ów z konferencji, wydarze? study tour oraz wielu innych informacji o regionie zostan? zamieszczone na specjalnym portalu targowym – www.targikarpaty.pl (wersja angielska – www.carpathianfair.eu). Dzi?ki temu oferty z regionu powinny dotrze? do jak najwi?kszej liczby osób – tak w kraju jak i poza jego granicami (st?d polsko- i angielskoj?zyczna wersja portalu). Zale?y nam na jak najszerszej informacji o funkcjonowaniu w sieci Internet portalu targowego, dlatego te? zostanie on zlinkowany z wiod?cymi serwisami dotycz?cymi naszego województwa, a szczególnie turystyki – pocz?wszy od Wrót Podkarpackich i strony Urz?du Marsza?kowskiego www.podkarpackie.pl;
• study-tour „?ladami karpackich zbójników” dla prasy i tour-operatorów z innych cz??ci kraju, a tak?e dla zaproszonych go?ci zagranicznych, w obje?dzie we?mie udzia? ok. 30 osób, w tym dziennikarze z dzia?u turystycznego TVP czy Rzeczpospolitej;
• mi?dzynarodowa konferencja - „Rozwój turystyki dziedzictwa w oparciu o szlaki tematyczne w Karpatach”, towarzysz?ca ekspozycjom targowym przez ca?e trzy dni.

Prezentacjom i konferencji, towarzyszy? b?d? wyst?py zespo?ów muzycznych z krajów Euroregionu Karpackiego oraz Festiwal Kuchni Karpackiej. Festiwal obejmie prezentacje potraw regionalnych (oczywi?cie z ich degustacj?), planujemy je w sobot? i niedziel? ok. godz. 14.00. W pierwszym dniu za prezentacje kulinarne odpowiedzialne b?d? Galicyjskie Gospodarstwa Go?cinne, w drugim Ko?o Gospody? z Gminy Chorkówka. Degustowa? b?dzie mo?na tak?e napitki – wina, miody, nalewki a – jak uda si? pokona? bariery formalne – tak?e domowe piwa.
W sobot? o godz. 17.00 imprez? u?wietni wyst?p wschodz?cej gwiazdy polskiej sceny folkowej – Kapeli na Dobry Dzie? (wi?cej o zespole na portalu targowym www.targikarpaty.pl)
Zorganizowane zostan? równie? konkursy dla wystawców i dla zwiedzaj?cych – tak?e tych odwiedzaj?cych targi wirtualne.
Warto zauwa?y?, i? impreza wpisuje si? w aktualnie prowadzon? akcj? promuj?c? wypoczynek w Polsce. S?usznie zwrócono uwag? na fakt, i? promocja taka ma to szczególne znaczenie w okresie widocznego spowolnienia gospodarczego oraz os?abienia z?otówki. Trudniejsza sytuacja polskich gospodarstw domowych, b?dzie je bowiem sk?ania? do wyboru ta?szej, krajowej oferty, z kolei dla go?ci zagranicznych, pobyt w naszym regionie staje si? wyj?tkowo atrakcyjny cenowo.
Wa?n? informacj? jest tak?e to, i? organizatorzy nie pobieraj? op?at – wst?p na wszystkie wydarzenia jest bezp?atny.

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Grzegorz Kubal
Źródło: Euroregionalne Wirtualne Targi Turystyczne KARPATY Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.628 secs