G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 czerwca 2009 godzina:20.23(Czytań: 1293)
:: Kolejna ogólnopolska nagroda dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ::
TRIUMF W DNIU MUZEALNIKA
Ju? po raz czwarty w swej 10-letniej historii Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalaz?o si? w?ród laureatów w konkursie ministerialnym „Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2008”. Tym razem za wystaw? archeologiczn?. „W cieniu imperium rzymskiego” przygotowan? przez Monik? Kura? przy wspó?pracy Tomasza Tokarczyka
Wyró?nienie w konkursie jest podkre?leniem najwy?szej rangi instytucji muzealnej na mapie kulturalnej kraju – zapewniaj? organizatorzy. Sybilla, imi? staro?ytnej wyroczni, w nazwie konkursu nawi?zuje do s?ynnej ?wi?tyni Sybilli w Pu?awach, kolebki polskiego muzealnictwa.
Nagrody przyznawane s? w 10 kategoriach. W Polsce istnieje oko?o 800 muzeów, ka?de z nich mo?e zg?osi? swoje dokonania do nagrody w dwóch kategoriach. W tym roku nap?yn??o 195 zg?osze?. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Jana Skuratowicza z UAM w Poznaniu, przyzna?a Grand Prix oraz 40 nagród i wyró?nie? w poszczególnych kategoriach. Laureatami by?o 31 placówek muzealnych z 21 miast.
Tego roku w dwóch spo?ród 10 kategorii nie przyznano pierwszego miejsca. W dwóch kategoriach nikt nie zdoby? II nagrody, a w trzech – trzeciej, ale te? by?y kategorie, gdzie przyznawano po dwie pierwsze lub drugie nagrody. Ogó?em rozdano 10 pierwszych nagród, 9 drugich, 7 trzecich i 14 wyró?nie?.
W?ród laureatów najwi?cej by?o muzeów warszawskich – ??cznie zdoby?y one 6 nagród. Do Krakowa trafi?y 4 nagrody i 4 wyró?nienia. Grand Prix zdoby?o Muzeum Sztuki w ?odzi. Pozostali laureaci rozsiani s? po ca?ej Polsce. I to nie tylko muzea z wielkich miast, takich jak Wroc?aw, Pozna?, Gda?sk, Opole, ale te? muzea z Leszna, Boles?awca, S?upska. Województwo podkarpackie wypad?o bardzo dobrze z dwiema pierwszymi nagrodami (?a?cut, Przemy?l) i jedn? drug? (Stalowa Wola).
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzyma?o II nagrod? w kategorii „Wystawy archeologiczne” ex aequo z Pa?stwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. W tej kategorii wi?cej laureatów nie by?o. Jest to ju? drugi sukces Moniki Kura? w tym konkursie – za rok 2006 otrzyma?a wyró?nienie w kategorii: dokonania z zakresu dzia?alno?ci naukowej za publikacj? „Archeologia Kotliny Sandomierskiej”.
– Na wystawie „W cieniu imperium Rzymskiego” po raz pierwszy w Stalowej Woli zaprezentowanych zosta?o ponad 500 eksponatów, które w znakomity sposób przyczyni?y si? do poszerzenia wiedzy o dzia?alno?ci na ziemiach polskich dwóch wielkich archeologicznych kultur schy?ku staro?ytno?ci: przeworskiej i wielbarskiej (uto?samianych odpowiednio z Wandalami i z Gotami) – mówi kurator wystawy, a zarazem autorka scenariusza i katalogu, archeolog Monika Kura?. – Ekspozycja cieszy?a si? ogromnym zainteresowaniem. Licznie odwiedza?y j? grupy szkolne. Wspó?autorem ekspozycji jest archeolog Tomasz Tokarczyk, od niedawna pracuj?cy w naszym muzeum.
To czwarty uwie?czony sukcesem start stalowowolskiego muzeum w konkursie na wydarzenie muzealne roku. Pierwszy mia? miejsce w 2002 r., wówczas ministerstwo przyzna?o II nagrod? za adaptacj? i zagospodarowanie budynku przy Sandomierskiej 1, gdzie mie?ci si? Muzeum. Drugi – dwa lata temu, gdy dyrektor Lucyna Mizera trzykrotnie wychodzi?a po nagrody. Rok temu stalowowolskie Muzeum tak?e trzykrotnie wywo?ywano po laury. Tegoroczna nagroda pokazuje, ?e stalowowolska placówka ca?y czas utrzymuje si? w czo?ówce krajowej. Dotychczas Muzeum zdoby?o dwie pierwsze nagrody, dwie drugie, jedn? trzeci? i dwa wyró?nienia.
Tegoroczna uroczysto?? mia?a miejsce dok?adnie w Dniu Muzealnika, 18 maja 2009, w sali kolumnowej Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy g?ównym nagrodom nie towarzyszy?y symboliczne statuetki Sybilli. Warto doda?, ?e w?ród laureatów znale?li si? tak?e dobrze znani bywalcom stalowowolskiego Muzeum krakowianie: w kategorii dokona? naukowych nagrod? otrzyma? doc. dr hab. Kazimierz Kuczman, kierownik Dzia?u Malarstwa Grafiki i Rze?by Zamku Królewskiego na Wawelu, cz?onek Rady Muzeum w Stalowej Woli, notabene pochodz?cy z pobliskiej Rzeczycy Okr?g?ej. Natomiast nagrod? i wyró?nienie w kategoriach wystaw sztuki i wystaw biograficznych odbiera?a Anna Król, historyk sztuki z krakowskiej Mangghi, autorka wielu ekspozycji organizowanych i prezentowanych w Stalowej Woli.

Anna Garbacz
Źródło: Muzeum w Stalowej Woli Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.677 secs