G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 czerwca 2009 godzina:20.30(Czytań: 1462)
:: IX edycja konkursu turystycznego W?drówki Podkarpackie ::
Rozpocz??a si? IX edycja konkursu turystycznego pt. „W?drówki Podkarpackie”, którego celem jest wy?onienie i nagrodzenie podmiotów gospodarczych w dziedzinie us?ug turystycznych, wyró?niaj?cych si? wysok? jako?ci? ?wiadcze? oraz oryginalno?ci? proponowanych form wypoczynku z terenu województwa podkarpackiego.
Organizatorami konkursu s?: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Polskie Radio Rzeszów. Patronat honorowy nad konkursem obj?? Marsza?ek Województwa Podkarpackiego oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Patronat medialny obj?li: Gazeta Codzienna „Super Nowo?ci”, Tygodnik „?ycie Podkarpackie”, Tygodnik „Nowe Podkarpacie”, Czasopismo „Gazeta Bieszczadzka”, Radio VOX FM oraz portale: www.epodkarpacie.com, www.sanoczanin.pl oraz www.przemysl-bieszczady.pl.
Konkurs sk?ada si? z 3 etapów. W pierwszym, trwaj?cym od 15 maja do 25 czerwca tury?ci zg?aszaj? swoje propozycje kandydatów w nast?puj?cych kategoriach:
I Wygodny kwaterunek :
1. podkategoria - hotele, pensjonaty, o?rodki wypoczynkowe;
2. podkategoria - schroniska, campingi, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne;
II Smaczne jad?o - restauracje, kawiarnie, karczmy, zajazdy, puby, itp.
Podmioty turystyczne oferuj?ce us?ugi noclegowe b?d? gastronomiczne równie? mog? wzi?? udzia? w konkursie i zg?osi? w?asn? kandydatur?.
G?osowanie w I etapie Konkursu odbywa si? za pomoc?:
- kart pocztowych przesy?anych na adres: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok. 302 ( nale?y poda? imi? i nazwisko,
nr kontaktowy oraz nazw? podmiotu i nr kategorii);
- ankiety zamieszczonej na stronie: www.podkarpackie.travel.pl.
Wszyscy bior?cy udzia? w tym etapie maj? szans? na wygranie plecaka i ?piwora marki Alpinus ufundowane przez Firm? GIBSPORT z Rzeszowa. Lista wylosowanych zostanie og?oszona do 30 czerwca przez Organizatorów oraz patronuj?ce im media.
Spo?ród wszystkich zg?oszonych kandydatów Kapitu?a wybierze 20 liderów z ka?dej kategorii. Wezm? oni udzia? w kolejnym etapie konkursu, w którym tury?ci wybior? najciekawsze oferty. Co miesi?c w?ród g?osuj?cych b?d? losowane atrakcyjne nagrody.
Laureaci konkursu otrzymaj? statuetki ufundowane przez Marsza?ka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Znak Jako?ci Turystycznej przyznawany przez Podkarpack? Regionaln? Organizacj? Turystyczn?. Dodatkowo wyró?nione podmioty zostan? w??czone w dzia?ania promocyjne obejmuj?ce m.in. reklam? w wydawnictwach PROT oraz informacje na stronie internetowej www.podkarpackie.travel.pl.
Spo?ród wszystkich osób bior?cych udzia? w g?osowaniu rozlosowana zostanie nagroda g?ówna w postaci wycieczki zagranicznej.
Trzeci? kategori? W?drówek Podkarpackich jest konkurs fotograficzny
pn. ”Wyj?tkowa atrakcja turystyczna regionu”. Nadsy?ane prace b?d? oceniane za pomys?, kompozycj? i zgodno?? z tematyk?.
Ka?dy z uczestników mo?e przes?a? maksymalnie pi?? zdj?? na papierze fotograficznym w formacie 10x15 cm lub na CD (format JPG, rozmiar od 1 – 5 mB) na adres PROT lub na adres e-mail: prot@prot.rzeszow.pl. Nades?ane prace powinny by? opisane danymi autora, tytu?em, dat? i miejscem ich wykonania. Do zdj?? nale?y do??czy? Kart? Zg?oszenia, dost?pn? na stronie: www.podkarpackie.travel.pl w zak?adce „W?drówki Podkarpackie”.
Na autora najlepszych prac czeka cyfrowa lustrzanka marki Sony ALPHA 200 K ufundowana przez Firm? Fotograficzn? „FOTOS” z ?a?cuta.
Konkurs trwa do 31 sierpnia. Wyniki zostan? og?oszone m.in. na stronach Organizatorów oraz przez patronuj?ce konkursowi media. Wszystkie prace zostan? umieszczone w Albumie W?drówki Podkarpackie 2009 na stronie www.podkarpackie.travel.pl.
Zach?camy wszystkich do wzi?cia udzia?u w naszym konkursie! ANKIETA DO G?OSOWANIA
Źródło: PROT Rzeszów Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.683 secs