G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

11 czerwca 2009 godzina:16.02(Czytań: 1523)
:: IV ?WI?TO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO ::
21 czerwca odb?dzie si? czwarta ju? edycja ?wi?ta Zamku Kazimierzowskiego, która obfitowa? b?dzie (zreszt? jak i poprzednie) w wiele atrakcji. Ka?dy znajdzie co? ciekawego dla siebie, a gwiazd? tego dnia b?dzie Robert Janowski i arty?ci z programu TVP1 „Jaka to melodia”.
Tradycj? sta?o si? ju?, ?e podczas ka?dej edycji tej imprezy organizowany jest plenerowy koncert bardzo znanego artysty. Niezliczone t?umy bawi?ce si? podczas tych wyst?pów potwierdzaj? s?uszno?? doboru wykonawców. Na przemyskim wzgórzu zamkowym, w ramach ?wi?ta Zamku Kazimierzowskiego koncertowali ju?: Justyna Steczkowska, Anita Lipnicka i John Porter, zespó? Raz Dwa Trzy oraz Stan Borys z zespo?em Imi? Jego 44. Tegoroczn? imprez? u?wietni Robert Janowski i arty?ci z programu TVP „Jaka to melodia”. Ten teleturniej bij?cy rekordy ogl?dalno?ci w polskiej telewizji istnieje dok?adnie 12 lat, a prowadz?cy go Robert Janowski cieszy si? ogromna popularno?ci?. Jednak doktor Janowski (uko?czy? weterynari? na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej WSGW w Warszawie) to przede wszystkim artysta ?piewaj?cy. By? cz?onkiem m. in. zespo?ów Oddzia? Zamkni?ty, Sekcja Z, ZOO. Najwi?kszy rozg?os przynios?a mu g?ówna rola m?ska w musicalu „Metro”. Wyst?powa? w wielu sztukach teatralnych, filmach – w serialu „Na dobre i na z?e” przez trzy lata. Nagra? pi?? p?yt – ostatnia „Song.pl” wydana w lutym bie??cego roku. Otrzyma? trzy Telekamery (2000, 2003, 2008), dwa razy nagrodzony Wiktorem (2000, 2007), laureat Z?otej Telekamery (2009). Robert Janowski jest bardzo uniwersalnym artyst?, który co pewien czas daje o sobie zna? w swoich kolejnych artystycznych wcieleniach o czym b?dzie mia?a okazj? przekona? si? przemyska publiczno??.
?wi?to Zamku Kazimierzowskiego to jednak nie tylko koncert gwiazdy. Wszyscy, którzy przyjd? tego dnia na zamkowe wzgórze mog? liczy? na znacznie wi?cej atrakcji. Zgodnie z za?o?eniami dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Renaty Nowakowskiej impreza ma dociera? do jak najszerszego kr?gu odbiorców. Ma prezentowa? nasze tradycje oraz historyczn? to?samo??. Ma si? odnosi? bezpo?rednio do Zamku Kazimierzowskiego jako obiektu historycznego i jednocze?nie siedziby instytucji kultury. Dlatego prezentowane kolejno (czasami równocze?nie w ró?nych miejscach) elementy programu sk?adaj? si? na ca?o??, której celem jest ukazanie zamkowych obyczajów i ceremonia?ów. Ten misternie przygotowywany projekt obfitowa? b?dzie w wiele atrakcji, a szczegó?y programu podajemy poni?ej.
Jak zwykle prym wie?? b?d? wojowie. W tym roku b?dzie to Reprezentacyjna Gwardia Miasta Nowa D?b?, która zaprezentuje formacje piechot europejskich prze?omu XVI i XVII wieku. Na oddzia? sk?adaj? si? pododdzia?y: halabardników, muszkieterów, chor??ych, doboszów i dudziarza, artylerzystów oraz korpus oficerski. U?yte zostan? ró?ne typy uzbrojenia drzewcowego ( halabardy, glewia, partyzany i piki ), bro? bia?a, muszkiety i pistolety, cztery falkonety (XVII-wieczne lekkie dzia?a polowe) i mo?dzierz. Zobaczymy pokaz walki muszkieterów i artylerii, musztry paradnej i bojowej, turnieje, pokaz flagowy, zabawy plebejskie. Z tego samego miasta przyjedzie do nas Zespó? Ta?ca Dworskiego Gratia Iuvenis. Zaprezentuje nam czar ta?ca, muzyki oraz wytwornego obyczaju czasu XV, XVI i XVII wieku. W ich wykonaniu zobaczymy „Bal dworski”, „Renesansowy teatr dworski”, „Sen nocy letniej”. Dla najm?odszych przygotowano sze?ciogodzinny program „Zabawa na królewskim dziedzi?cu”, podczas którego Czarodziejka Luna wprowadzi naszych milusi?skich w ?wiat zaczarowanych opowie?ci i postaci z bajek. Jest to doskona?y program zapewniaj?cy niezapomnian? zabaw? po??czon? z edukacj?. Dla najm?odszych przygotowano równie? warsztaty archeologiczne, podczas których poznawa? b?d? obyczaje panuj?ce na zamkach ?redniowiecznych, dowiedz? si? jakie regu?y obowi?zywa?y damy i rycerzy, jakie mieli obowi?zki i rozrywki. Dowiedz? si? równie? jak powstawa? bursztyn i jak? mia? warto?? dla ludzi w przesz?o?ci. Zespó? Pie?ni i Ta?ca „Przemy?l” zaprezentuje sugestywne widowisko taneczno-teatralne „Helena i Skrzetuski” zainspirowane powie?ci? Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”. Artystyczna Grupa Ta?ca z Ogniem „Lumen notis” poka?e, ?e ogie? mo?e by? doskona?ym tworzywem artystycznym i wprowadza? widownie w prawdziwy podziw. B?dziemy ?wiadkami rekonstrukcji prasy drukarskiej Gutenberga (XV w.), któr? zaprezentuje Tadeusz Grajpel (Pracownia Bada? i Dokumentacji Historycznej) - heraldyk i sfragistyk, znany specjalista zajmuj?cy si? dawn? sztuk? drukarsk?. B?dzie du?o muzyki w wyk. m. in. Zespo?u Wokalnego z Klubu Garnizonowego w Przemy?lu. Sztuk? teatraln? zaprezentuje Teatr „Fredreum” oraz Teatr „Gry i ludzie” z Katowic w widowisku „Kuglarze”. Odb?dzie si? prezentacja multimedialna oraz warsztaty ikonograficzne. B?d? stoiska ze sztuk? ludow?, pami?tkami oraz prezentacje rzemios?a artystycznego, a ten pe?en wra?e? dzie? zako?czony zostanie pokazem sztucznych ogni. To oczywi?cie tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ka?da minuta podczas IV ?wi?ta Zamku Kazimierzowskiego zaplanowana jest tak, aby ka?dy znalaz? co? odpowiedniego dla siebie. Jednak ?eby tego do?wiadczy? trzeba przyj?? i to wszystko zobaczy?. Zapraszamy.
Źródło: PCKiN Przemy?l Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.616 secs