G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

30 czerwca 2009 godzina:12.59(Czytań: 1400)
:: WIRTUALNE OBLICZE MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI ::
Stalowowolskie Muzeum dzia?a nie tylko w realu. Tym, którzy zaczynaj? dzie? od surfowania w sieci, pokazuje swoje wirtualne oblicze. A jest ono nie mniej ciekawe i bogate od tego rzeczywistego.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w Internecie pojawi?o si? w roku 2002, wraz z przej?ciem do w?asnej siedziby przy ul. Sandomierskiej. Od tego czasu, wraz z rozwojem oferty Muzeum, przybywa?y strony, po?wi?cone szczególnie wa?nym i obszernym tematom, jak: Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich: www.szlak-lubomirskich.stalowawola.pl, wirtualna wystawa COP dla przysz?o?ci. Ludzie – przemys? – architektura: www.cop.stalowawola.pl, Szlak architektury art déco Stalowa Wola, Lwów: www.it.stalowawola.pl
Oprócz tych samodzielnych stron internetowych, Muzeum uruchomi?o witryn? dotycz?c? mi?dzynarodowego konkursu Autoportret www.muzeum.stalowawola.pl/autoportret.
Wi?kszo?? stron internetowych Muzeum przygotowa?o w kilku wersjach j?zykowych (polskim, angielskim, ukrai?skim, s?owackim).
Ostatnio dosz?y dwie nowe witryny, z czym wi?za?a si? konieczno?? dokonania zmian technicznych.
–Internauci mieli przez pewien czas trudno?ci z wchodzeniem na stron? Muzeum. Wyst?pi?y problemy techniczne, niezale?ne od Muzeum, które na szcz??cie ju? zosta?y rozwi?zane – zapewnia Mariusz Nowak, informatyk Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. –Obecnie mo?na swobodnie odwiedza? witryn? www.muzeum.stalowawola.pl.
Najnowsze witryny internetowe po?wi?cone s? dwóm projektom. Pierwszy z nich jest uwie?czeniem kilkuletnich prac nad zwi?kszeniem dost?pno?ci stalowowolskiego Muzeum dla osób dotkni?tych ró?norodnymi dysfunkcjami: www.muzeum.stalowawola.pl/niepelnopsprawni. Witryna oprócz informacji o ofercie Muzeum dla niepe?nosprawnych, zawiera forum, na którym muzealnicy dziel? si? swoimi do?wiadczeniami w tym zakresie.
Druga nowo za?o?ona witryna dotyczy projektu zwi?zanego z przypadaj?cymi w wkrótce rocznicami: wybuchu II wojny ?wiatowej w 1939 r. i upadku komunizmu w 1989 r.: www.muzeum.stalowawola.pl/senovictorii.
– Chcemy w ten sposób dotrze? do ludzi m?odych, którzy stanowi? zdecydowan? wi?kszo?? internautów – mówi dyrektor Muzeum, Lucyna Mizera. – Na stronie mo?na znale?? informacje o naszych wystawach rocznicowych, ciekawe materia?y dydaktyczne, ale tak?e ofert? edukacyjn?, na któr? sk?adaj? si? takie przedsi?wzi?cia jak konkurs historyczno-dziennikarski, zwi?zane z nim warsztaty medialne, czy atrakcyjne zaj?cia przybli?aj?ce realia lat 80., prowadzone z udzia?em opozycyjnego drukarza.
Na stronie zamie?cili?my atrakcyjny materia? fotograficzny oraz film archiwalny z historii Solidarno?ci. Zarówno materia? zdj?ciowy, jak i filmowy b?dzie na bie??ce aktualizowany .
Witryna Muzeum jest coraz powszechniej wykorzystywanym ?ród?em informacji dla osób wybieraj?cych si? na wystawy, dla nauczycieli zamierzaj?cych skorzysta? z zaj?? , dla uczestników konkursów organizowanych przez Muzeum, a tak?e dla mediów. W specjalnie utworzonym dziale: Biuro prasowe, dziennikarze znajduj? najnowsze informacje o wydarzeniach muzealnych i bogaty materia? fotograficzny.

Źródło: Muzeum w Stalowej Woli Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.689 secs