G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

01 lipca 2009 godzina:16.20(Czytań: 1356)
:: O ?ubrach w Karpatach mi?dzynarodowo ::
Ró?ne aspekty ochrony ?ubra w Karpatach by?y tematem spotkania Komisji Hodowlanej do spraw ochrony i hodowli bieszczadzkich ?ubrów z przedstawicielami S?owacji i Ukrainy, które odby?o si? 30 czerwca w biurze RDLP w Kro?nie.
Decyzj? Edwarda Balwierczaka, dyrektora RDLP w Kro?nie, z dnia 15 czerwca 2009 roku powo?ana zosta?a Komisja Hodowlana do spraw ochrony i hodowli ?ubrów, w sk?ad której weszli: Piotr Brewczy?ski, naczelnik Wydzia?u Ochrony Ekosystemów Le?nych RDLP w Kro?nie (jako koordynator), Wanda Olech-Piasecka z SGGW, Kajetan Perzanowski z PAN, Miros?aw Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz nadle?niczowie: Jan Mazur (Nadl. Stuposiany) i Piotr ?a?ski (Nadl. Koma?cza). Zadaniem komisji jest opracowywanie propozycji dzia?a? w dziedzinie ochrony ?ubra i formu?owanie wniosków w tej kwestii.
- Uwa?amy za konieczne wypracowanie krótko– i d?ugoterminowych szczegó?owych zasad gospodarowania populacj? bieszczadzkich ?ubrów, uwzgl?dniaj?cych sytuacj? zdrowotn?, demograficzn? i zdarzenia losowe – twierdzi koordynator Piotr Brewczy?ski.
Pierwsze spotkanie komisji odby?o si? w mi?dzynarodowym sk?adzie. Stron? ukrai?sk? reprezentowa?a Oksana Maryskevych z Akademii Nauk Ukrainy, za? s?owack?: Stefan P?ola i Juraj Minar?in z Parku Narodowego Po?oniny. Obecny by? równie? Jan Szafra?ski, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.
Na wst?pie przedstawiono kompleksow? informacj? o rozmieszczeniu karpackich stad ?ubrów, kondycji populacji i zagro?e? z tytu?u chorób zaka?nych na obszarze przygranicznym trzech s?siaduj?cych pa?stw, na terenie Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Polska posiada tu prawie 300 ?yj?cych na wolno?ci ?ubrów, S?owacja 8, za? Ukraina tylko 7 osobników.
- Ukraina chce przywróci? stada wolno?ciowe ?ubra linii górskiej. – deklarowa?a Oksana Maryskevych. – Wiosn? tego roku, dzi?ki pomocy Stowarzyszenia Mi?o?ników ?ubrów z Polski przywie?li?my w Beskidy Skolskie sze?? osobników pochodz?cych z Niemiec. Wkrótce powinny one opu?ci? zagrod? kwarantannow?. Chcemy stworzy? plan ochrony tego gatunku w naszym kraju i z pomoc?, mi?dzy innymi le?ników z Polski, przywróci? w naszym kraju stan ?ubrów sprzed lat. Obecnie na ca?ej Ukrainie ?yje oko?o 300 ?ubrów, jednak kilkana?cie lat temu by?o ich tu ponad 700.
Uczestnicy spotkania uznali za niezb?dne: sta?y monitoring liczebno?ci i stanu zdrowotnego stad oraz wymian? informacji na temat ?ubrów, rozszerzenie area?u wyst?powania ?ubra po obu stronach Karpat. Stwierdzono, ?e w polskiej cz??ci gór dobre warunki do bytowania ?ubra istniej? tak?e w Beskidzie Niskim, zw?aszcza na obszarze Magurskiego Parku Narodowego.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.689 secs