G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 sierpnia 2009 godzina:14.03(Czytań: 1774)
:: Ods?oni?cie tablicy upami?tniaj?cej 10-lecie wspó?pracy Krosna i Zalaegerszeg ::
Krosno – Zalaegerszeg 1999 - 2006
29 sierpnia 2009 roku – ods?oni?cie tablicy upami?tniaj?cej 10-lecie wspó?pracy Krosna i Zalaegerszeg
Tablica znajduje si? na ?cianie kamienicy przy ul. Portiusa 2, na fasadzie skierowanej w stron? kro?nie?skiego Rynku. Dzie?o jest darem artysty-ceramika Jánosa Németha przygotowanym na obchody Dnia Przyja?ni Polsko - W?gierskiej (24 marca 2009).
P?askorze?ba przedstawia Madonn? w koronie trzymaj?c? god?a Polski i W?gier. Jej p?aszcz zdobi? dwa splecione d?by - symbol przyja?ni polsko - w?gierskiej oraz herb Zalaegerszeg. Opiek? nad tablic? sprawowa? b?dzie Muzeum Rzemios?a w Kro?nie.

Umowa o partnerskiej wspó?pracy Krosna i Zalaegerszeg podpisana zosta?a 1999 r. Wa?niejsze wspólne dzia?ania obu miast to: wydarzenia kulturalne - prezentacje Mi?dzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” (Zalaegerszeg 2001, 2004), I Ogólnopolskiego Biennale Fotografii "Krosno 2000. Miasto i ludzie" (Zalaegerszeg 2001), wystawa fotograficzna Wac?awa Turka (Zalaegerszeg 2003), wystawa rze?by Macieja Syrka (Zalaegerszeg 2004), pierwsza w Polsce wystawa twórczo?ci Jánosa Németha, (Krosno 2005), koncerty zespo?ów muzycznych i tanecznych - wyst?p chóru "Echo" wraz z orkiestr? smyczkow? i zespo?em baletowym szko?y PRO MUSICA (Zalaegerszeg 2003), wyst?p chóru dzieci?cego ze Szko?y Muzycznej im. Franciszka Liszta w Zalaegerszeg (Krosno 2004), rozgrywki sportowe, udzia? w ?wi?tach obu miast - Karpackie Klimaty, ?wi?to Wina W?gierskiego, Dni Miasta Zalaegerszeg, targach gospodarczych i turystycznych, konferencjach, wymiana do?wiadcze? i wspó?praca samorz?dów, stra?y po?arnej oraz policji.

János Németh urodzi? si? w 1934 r. w Zalaegerszeg. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach zwi?zanych z wyrobem ceramiki – w pracowni ojca zdoby? uprawnienia czeladnicze. Uko?czy? z wyró?nieniem studia na Wydziale Rzemios?a Dekoracyjnego Wy?szej Szko?y Rzemios?a Artystycznego w Budapeszcie. Inspiracji twórczej szuka niemal we wszystkich okresach historii sztuki, szczególnie w rze?bie staro?ytnego Egiptu, czerpie z kultury krete?skiej, sztuki wczesnego ?redniowiecza oraz baroku. Inspiracj? s? dla niego równie? dalekie podró?e. Istota jego twórczo?ci opiera si? o folklor regionu G?csej. Sta?ymi elementami wyst?puj?cymi w pracach Németha s? kszta?ty koliste: walce, sto?ki, pó?kule i kr?gi, niekiedy zdeformowane. Pos?uguje si? jasnym systemem symboliki u?ywaj?c motywów: s?o?ca, ksi??yca, jelenia, ptaków i kwiatów.

Jánosa Németha s?usznie uwa?a si? za jednego z najwi?kszych artystów ceramików naszych czasów. Jego twórczo?? jest jednocze?nie prosta i niepowtarzalna. Budapeszt, Zalaegerszeg, Lubljana, Canberra, Delhi, Kenyeri, Szombathely, Kaposovar to tylko wybrane miasta, w których zobaczy? mo?na prace Jánosa Németha.


Bo?ena Paradysz
Muzeum Rzemios?a w Kro?nie
Źródło: Muzeum Rzemios?a w Kro?nie Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.639 secs