G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 listopada 2009 godzina:21.54(Czytań: 2005)
:: Inscenizacja w Przemyslu - Luty 2010 ::
W zwi?zku z 70-t? rocznic? wywiezienia oko?o 1 500 000 miliona Polaków w g??b republik ZSRR w 1940 roku Centrum Kulturalne w Przemy?lu wraz z Przemyskim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” s? organizatorem wielkiego widowiska historyczno - teatralnego „Na nieludzk? ziemi?...”, zwi?zanego z pierwsz? fal? wywózek, która mia?a miejsce 10 II 1940 roku.

Rekonstrukcja odb?dzie si? niemal w takiej samej scenerii i warunkach, jak prawdziwe wywózki. B?d? sceny aresztowa?, zwo?enia ludzi, ?adowania do towarowych wagonów, odjazdu sk?adów na wschód. Wszystkie sceny opatrzone b?d? odpowiedni? muzyk? i komentarzem lektora.
Ca?o?? widowiska sk?ada? si? b?dzie z kilku scen, z czego dwie pierwsze b?d? nakr?cone przez telewizj? dzie? wcze?niej i wy?wietlone na telebimach otworz? widowisko. Sceny kolejne b?d? dotyczy? zwo?enia na stacj? kolejow? i ?adowanie do wagonów ludno?ci przeznaczonej do wywiezienia i ruszenie sk?adu na wschód. Ostatnia scena b?dzie mocno alegoryczna i poruszaj?ca.
W zwi?zku z realizacj? zadania organizatorzy potrzebuj? ??cznie oko?o 500 statystów, dlatego pragn? zaprosi? wszystkich do udzia?u w widowisku. Wyst?pi? mo?e praktycznie ka?dy, w ró?nym wieku, bo przecie? Sowieci wywozili wszystkich bez wyj?tku. Odpadaj? jedynie osoby, których wygl?d nie pasuje do realiów 1940 roku, czyli m??czy?ni z d?ugimi w?osami czy osoby z kolczykami w nosie. Ubiór to jaki? p?aszcz, ko?uch, wysokie buty, trzewiki, odpowiednie nakrycia g?owy. Najlepiej dla potencjalnego statysty – aktora, aby przygotowuj?c swoj? posta? do wzi?cia udzia?u w tym ogromnym przedsi?wzi?ciu, przewertowa? archiwalne zdj?cia z zimy w latach 1938-1942. Ubranie powinno by? w kolorach stonowanych, niech dominuj? szaro?ci, br?zy, czer?, granat.
Osoby pragn?ce wyst?pi? w inscenizacji proszone s? o kontakt z koordynatorem ludno?ci cywilnej: Janusz ?ukasiewicz, tel. 604 385 795, e-mail lukasz_63@op.pl
Widowisko odb?dzie si? w Przemy?lu na bocznicy kolejowej przy ulicy Mickiewicza, 28 II 2010 roku. Organizatorzy pragn? nada? tej imprezie charakter ogólnopolski, poniewa? Przemy?l jest jedynym wi?kszym miastem w dzisiejszej Polsce sk?d Sowieci wywozili naszych rodaków. Jak na razie istniej? wszelkie podstawy s?dzi?, ?e patronatem honorowym i by? mo?e swoj? obecno?ci? zaszczyci w lutym Przemy?l Prezydent RP.
Lutowe widowisko „Na nieludzk? ziemi?...” b?dzie drug? wspóln? imprez? Centrum Kulturalnego w Przemy?lu i PSRH „X D.O.K.”. Pierwsza odby?a 31 maja 2009 w Przemy?lu, kiedy to przeprowadzili niesamowit? inscenizacj? historyczn? "A mury run?...". Impreza, któr? obejrza?o oko?o 10 000 ludzi, by?a ze wszech miar udana. Odbi?a si? ona szerokim echem w Polsce i na ?wiecie. Materia? z inscenizacji zosta? wyemitowany w g?ównym wydaniu Wiadomo?ci TVP 1, Teleekspresie, w Polsacie News oraz Aktualno?ciach TVP Rzeszów.
Źródło: Przemysl24.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.665 secs