G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 marca 2010 godzina:10.21(Czytań: 1576)
:: Skarby Czartoryskich w Stalowej Woli ::
MATEJKO CZY LEONARDO?
M?oda, pi?kna kobieta w czarnej sukni, kl?cz?c wyci?ga przed siebie bia?e ramiona, które za chwil? zostan? zakute w kajdany. Dumn? twarz, okolon? d?ugimi, rozpuszczonymi w?osami odwróci?a od oprawców – ta przejmuj?ca scena rozgrywa si? na obrazie Jana Matejki, który ju? nied?ugo b?dzie mo?na ogl?da? w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Tylko kilka muzeów w kraju b?dzie w tym roku eksponowa?o fragmenty niezwykle cennej kolekcji Fundacji Ksi???t Czartoryskich w Krakowie. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest jednym z nich.
Dyrektor Lucyna Mizera mo?e wreszcie odetchn?? z ulg?. Do ko?ca toczy?y si? bowiem dyskusje, gdzie mo?na przekaza? bezcenne pami?tki z krakowskiego Muzeum Czartoryskich, którego gmach przygotowywany jest do generalnego remontu. Nie?atwo by?o dosta? si? do tego grona. W Stalowej Woli go?ci?a niedawno specjalna komisja z Krakowa, sprawdzaj?ca warunki eksponowania i zabezpieczenia zbiorów. Od wyników tego audytu zale?a?a ostateczna zgoda na zorganizowanie tu wystawy „Ksi???cej kolekcji”.
- Kolekcja, której fragment b?dziemy go?ci?, od ponad 100 lat nie opuszcza?a Krakowa. Nic dziwnego, ?e Fundacja Czartoryskich bardzo starannie wybiera?a muzea, którym zbiory b?d? powierzone. Znalaz?y si? w tej grupie takie placówki jak Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Okr?gowe w Sandomierzu, a tak?e – co zrozumia?e – Muzeum Czartoryskich w Pu?awach. Najbardziej kojarzony z krakowskim Muzeum Czartoryskich jest oczywi?cie obraz Leonarda da Vinci „Dama z ?asiczk?”. Ten bezcenny eksponat trafi do Warszawy. Ale s? jeszcze setki innych wspania?ych zabytków, obrazów, eksponatów, o które walczy?o kilka placówek muzealnych w Polsce – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Na razie mog? tylko powiedzie?, ?e uda?o nam si? uzyska? okaza?e (158 x 232 cm) p?ótno Matejki „Zakuwana Polska”. Jest to jeden z wcze?niejszych obrazów artysty, o bogatej tre?ci alegoryczno-patriotycznej.
W tej chwili w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli trwaj? przygotowania do otwarcia ekspozycji, która b?dzie dost?pna dla publiczno?ci ju? od 13 marca. Wi?cej szczegó?ów o wystawie – za tydzie?.

Zacz??o si? od Izabeli
Zbiory Czartoryskich powsta?y pod koniec XVIII wieku z inicjatywy ksi??nej Izabeli Czartoryskiej - w 1801 r. otworzy?a, w parku pu?awskim, ?wi?tyni? Sybilli, pierwsze muzeum na ziemiach polskich, dedykowane pami?ci s?awy narodu, w celu przechowania pami?tek i krzewienia znajomo?ci historii i patriotyzmu. Cz??? tych zbiorów przepad?a w czasach powstania listopadowego, zagrabiona przez wojska rosyjskie, cz??? z Czartoryskimi trafi?a do Pary?a. Wnuk ks. Izabeli, W?adys?aw Czartoryski, stworzy? w Pary?u w?asn? kolekcj? staro?ytno?ci, sztuki zdobniczej, malarstwa i rycin, któr? pod koniec XIX przeniós? do Krakowa na zaproszenie w?adz miasta. Znalaz?y si? tam tak?e fragmenty kolekcji ksi??nej Izabeli. Po II wojnie ?wiatowej Muzeum Czartoryskich w Krakowie zosta?o w??czone jako oddzia? do Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 1991 roku Muzeum prowadzi Fundacja XX Czartoryskich, kierowana przez Adama Karola Czartoryskiego. Zbiory Fundacji sk?adaj? si? z ok. 74.000 pozycji, w tym ok. 50.000 grafik, oraz z Biblioteki sk?adaj?cej si? z 240.000 pozycji.
Na pocz?tku roku 2010 z powodu konieczno?ci przeprowadzenia kompleksowych prac remontowo-adaptacyjnych krakowskiej siedziby, zamkni?to Muzeum Czartoryskich. W tym czasie przebogate zbiory eksponowa? b?dzie kilka polskich muzeów, m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Czartoryskich w Pu?awach.
Źródło: Muzeum w Stalowej Woli Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.779 secs