G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

22 marca 2010 godzina:11.02(Czytań: 1509)
:: Osobliwe eksponaty z 20-letniej historii Muzeum Rzemios?a w Kro?nie ::
20 lat temu, 17 marca 1990 r., na uroczystym spotkaniu w Cechu Rzemios? Ró?nych: starszyzny cechowej Podkarpacia i Ma?opolski, w?adz samorz?dowych Krosna i województwa kro?nie?skiego dokonano oficjalnego otwarcia Muzeum Rzemios?a.
Zanim do tego dosz?o trzeba by?o, by w kro?nie?skim cechu znale?li si? rzemie?lnicy, którym na tym naprawd? zale?a?o; Józef Cisowski, Tadeusz Gazda, Józef Winiarski, rodzina Bochenków, Pud?ów i wielu innych,którzy rzemie?lnicze tradycje przenie?li sprzed pocz?tku XX w. i potrafili swoim entuzjazmem i pomys?em stworzenia muzeum zainteresowa? wiele osób.
Trud kilku lat remontu, odbudowy dawnej Fabryki Zegarów Wie?owych Micha?a Mi?sowicza zwie?czony zosta? pi?knym dzie?em. W trzech salach ekspozycyjnych zgromadzono i pokazano narz?dzia i wyroby kro?nie?skich rzemie?lników, odtworzono elementy dawnych cechowych obyczajów, pokazano, ?e „Dawniej miasta by?y niczem innem jak tylko zbiorem korporacji cechowych; wszystko si? po miastach ??czy?o w osobne bractwa, a co do nich nie nale?a?o, uwa?ane by?o za mot?och cierpiany od innych” Rzemie?lnicy oddali miastu swoje dziedzictwo, a instytucja kultury, któr? wtedy powo?ano stoi na stra?y tej spu?cizny.
Przez 20 lat w muzeum gromadzono przedmioty zwi?zane z histori? nie tylko rzemios?a ale tak?e tego, co z rzemios?em nierozerwalnie – z ?yciem: w mie?cie, na wsi, w warsztacie, domu. Eksponaty zbiera si? latami i cz?sto przypadek sprawia, ?e do zbiorów trafiaj? wyj?tkowe przedmioty. Co?, co sta?o si? ju? zabytkiem dla niektórych z nas jest przecie? przedmiotem u?ywanym jeszcze nie tak dawno temu w domu rodzinnym, wywo?uj?cym wspomnienia wakacyjnych w?drówek. Szczyt techniki lat 50-tych w PRL - radio lampowe z „zielonym okiem” i z wbudowanym gramofonem - jest dziwnym, tajemniczym i zapewne troch? ?miesznym przedmiotem dla u?ytkowników MP3, czy innych miniaturowych przeno?ników.
Dowód to?samo?ci konia, szmaciane lalki, drewniane zabawki, kartki na zakup chleba, pralka elektroakustyczna, opatentowana pu?apka na szczury, buty z ko?kowanymi podeszwami, czy zegary, które nakr?ca?o si? raz na dob?, bo odmierza?y godziny a nie czas trwa?o?ci baterii - s? zabytkami?! Z czasem takie przedmioty nabieraj? warto?ci w?a?nie dlatego, ?e zosta?y zachowane i ?wiadcz? o dawnych czasach, pewnej – kolokwialnej - staro?ytno?ci, a dos?owniej d?ugowieczno?ci. To w?a?nie funkcja muzeum i obraz naszych dzia?a?.
Tytu? wystawy Szwarc, myd?o i powid?o jest poniek?d wizerunkiem zbiorów Muzeum Rzemios?a, mo?na by go bardziej elegancko nazwa? z francuska bric-á-brac. Poza tym, ?e wystawa pokazuje magazynowe zbiory troch? „od Sasa do Lasa” tytu? mo?na traktowa? dos?ownie. Có? to jest szwarc – inaczej szuwaks, ot po prostu pomada do butów inaczej pasta, jak najbardziej zwi?zana z obszarem zbiorów muzeum. Czym?e bowiem szewc ko?czy? swoj? prac?? Oddaniem gotowych butów uczniowi lub czeladnikowi do szwarcowania. O mydle mo?na powiedzie?, ?e niektórzy tracili na nim fortuny (jak Zab?ocki na mydle – czyli straci? wszystko) ale mydlarze byli przez wieki szanowanym cechem, a myd?o Bia?y Jele? do dzisiaj funkcjonuje na rynku. Powid?a to oczywi?cie chluba domowych przetworów ale tak?e historia Zak?adów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kro?nie czy bardziej znanej „Korczyny”. D?em z zielonych pomidorów, dynia udaj?ca ananasy, jarz?bina w syropie maj?ca przypomina? ?urawiny – to hity handlowe lat 80-tych XX w.
Przez 20 lat pracownicy Muzeum Rzemios?a gromadzili, zabezpieczali, opracowywali a teraz udost?pniaj? magazynowe zbiory.
Zapraszaj?c na t? wystaw? mamy nadziej?, ?e wywo?amy u?miech, zdziwienie, zaciekawienie, mo?e nawet wzbudzimy pas? kolekcjonersk? ale równie? ch?? odwiedzenia ekspozycji sta?ej Muzeum Rzemios?a w Kro?nie.
Ewa Ma?kowska
Dyrektor Muzeum Rzemios?a w Kro?nie

Na wystaw? zapraszamy grupy szkolne, dla których przygotowany zosta? specjalny program edukacyjny.
W przypadku grup obowi?zkowa wcze?niejsza rezerwacja telefoniczna: tel. 13 432 41 88 lub 13 43 277 07.
wi?cej na stronie www.muzeumrzemiosla.pl/podcieniami
Źródło: Muzeum Rzemios?a w Kro?nie Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.614 secs