G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 kwietnia 2010 godzina:11.12(Czytań: 1589)
:: Bieszczadzki produkt lokalny Made in Bieszczady ::
Bieszczadzki Konkurs

Bieszczadzkie Centrum Certyfikacji Produktu Lokalnego dzia?aj?ce przy Stowarzyszeniu „BieS” w Lutowiskach , po raz kolejny og?asza konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Bieszczadzki produkt lokalny Made in Bieszczady”.

W tym roku po raz pierwszy obok produktów takich jak : ceramika, r?kodzie?o, rze?ba, miody, sery itp. certyfikowane b?d? us?ugi zwi?zane z produktem lokalnym. Celem Konkursu jest wzmocnienie pozycji rynkowej produktów i us?ug o charakterze lokalnym odznaczaj?cych si? tradycyjn? metod? wytwarzania oraz ich promocja przez nadanie im certyfikatów. Konkurs ma sprzyja? powstaniu rynku produktów wysokiej jako?ci, dost?pnych dla konsumentów i oferowanych przez producentów na obszarze nast?puj?cych gmin: Lutowiska, Czarna, Cisna, Baligród, Ustrzyki Dolne, Lesko, Solina, Olszanica ,Sanok. Tegoroczna edycja Konkursu jest przeznaczona przede wszystkim dla producentów produktów tradycyjnych i us?ug , którzy chc? bra? udzia? w budowaniu rynku produktów wysokiej jako?ci, tradycyjnych, uto?samianych z regionem.
Nabór wniosków b?dzie trwa? do 30 kwietnia 2010 r. Rozstrzygni?cie Konkursu nast?pi do dnia 31 maja br. , po rozpatrzeniu wniosków przez Kapitu?? Konkursu.
Zg?oszenie produktu lub us?ugi do certyfikacji, odbywa si? przez z?o?enie dokumentacji, która zawiera:
a) nazw? produktu,
b) opis produktu: u?yte materia?y, opis wytwarzania,
c) opis sposobu dystrybucji,
d) cechy charakterystyczne, które go wyró?niaj? spo?ród innych produktów,
e) dokumentacj? fotograficzn? zg?oszonego produktu (w formacie JPG.),
f) o?wiadczenie o ci?g?ej dost?pno?ci produktu lub us?ugi.

Do wniosku o przyznanie certyfikatu nale?y do??czy? dowód wp?aty kwoty 100 z? (sto z?otych). Kwota ta nie podlega zwrotowi.
Producenci , których produkty otrzymaj? certyfikaty zobowi?zani s? do wniesienia op?aty 400 z?. Op?ata b?dzie przeznaczona na promocj? produktów i us?ug. Przewiduje si? wydanie katalogu produktów i us?ug wyznaczonych przez kapitu??. Zapraszamy do udzia?u i sk?adania wniosków wszystkich zainteresowanych. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 606820369 lub 605055454. Wniosek do pobrania na stronie stowarzyszenia www.madeinbieszczady.pl
Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.604 secs