G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 maja 2010 godzina:10.26(Czytań: 1436)
:: WENECKA GWIAZDA W INWA?DZIE ::
Podró? do Wenecji wcale nie musi by? d?uga i m?cz?ca. Wystarczy przyjecha? do Inwa?du. Tu, w Parku Miniatur „?wiat Marze?” w Inwa?dzie pojawi?a si? wenecka „gwiazda”, czyli wykonana w skali 1:10 kopia s?ynnej Wenecji*. Kompleks jest ogromny i mie?ci si? na powierzchni 450 metrów kwadratowych.

Tury?ci, którzy tutaj przyjad?, powinni by? zadowoleni, poniewa? jak zapewniaj? w?a?ciciele Parku, ka?dy turysta b?dzie móg? wej?? w samo serce kompleksu, czyli na Plac ?w. Marka i poczu? romantyczno - nostalgiczn? atmosfer? Wenecji. Spaceruj?c po placu, mo?na b?dzie z bliska podziwia? Bazylik? ?w. Marka oraz góruj?c? nad Placem Dzwonnic?. Jest te? kana? wodny, otaczaj?cy kompleks z trzech stron.

- Plusk wody, obijaj?cej si? o gondole, jest taki realny, podobnie jak odg?osy, tocz?cych si? dooko?a rozmów. Nad wszystkim unosi si? aromat tutejszej kawy - zach?ca do odwiedzin Parku Agnieszka Jura, menager ds. marketingu w Parku Miniatur w Inwa?dzie.

Kompleks wenecki to a? trzy z ponad pi??dziesi?ciu miniatur mieszcz?cych si? w Parku, ale nie ostatnie. „?wiat Marze?” ci?gle si? rozbudowuje. Oprócz najpi?kniejszych budowli ?wiata znajdziemy tu moc atrakcji, projekcje w Kinie 5D MAX czy zabawa w nowoczesnym Symulatorze. W najbli?szym czasie w Parku powstanie te? wielkie ?redniowieczne zamczysko. „?wiat Miniatur” w Inwa?dzie to jedna z nielicznych atrakcji tego typu w Polsce, to doskona?e miejsce na wypoczynek dla ca?ej rodziny.

Plac ?w. Marka jest uwa?any za jeden z najpi?kniejszych placów ?wiata, dzi?ki niezwyk?ej kompozycji i architekturze ??cz?cej w sobie elementy fantazji i rzeczywisto?ci. Napoleon Bonaparte nazwa? go „najpi?kniejszym salonem ?wiata”. Plac ma kszta?t wyd?u?onego trapezu, który jest ograniczony od wschodu Bazylik? ?w. Marka, od pó?nocy urz?dem Procuratie Vecchie, a od zachodu pa?acem napoleo?skim ??cz?cym obie prokuracje. Wyj?tkowo?? placu nadaje Dzwonnica oraz arkady Pa?acu Ksi???cego (Pa?ac Do?ów). Mimo wyra?nej ró?nicy stylów poszczególnych budowli, ca?o?? zaskakuje doskona?? harmoni? i sprawia niezwykle sugestywne wra?enie nie tylko w ?wietle dnia ale i wieczorem w blasku ksi??yca.

Bazylika ?w. Marka to najcenniejszy i najwspanialszy zabytek sakralny Wenecji. Pokryta jest pi?cioma kopu?ami bizantyjskimi i bardzo bogat? fasad? z pi?cioma portalami ozdobionymi w cenne marmury. Jest on obiektem zachwytu znawców sztuki oraz turystów. S?aw? zawdzi?cza oryginalno?ci, historii i bogactwu artystycznemu. Arcydzie?o ??czy w sobie architektur? pó?no bizantyjsk?, roma?sk? i gotyck?.
Dzwonnica ?w. Marka to najwy?sza budowla Wenecji, o podstawie kwadratowej oraz prostej i wytwornej linii. ??czy w sobie architektur? roma?sk? i renesansow?. Pocz?tkowo by?a wie?? obserwacyjn? i latarni? morsk?. U stóp dzwonnicy wyrasta niewielki przyarkadowy budynek – Logetta Sansovina.
Park Miniatur "?wiat Marze?" zosta? otwarty w maju 2007r. Zlokalizowany jest w niewielkiej miejscowo?ci Inwa?d w województwie ma?opolskim, 6 km od Andrychowa i 6 km od Wadowic.
Park Miniatur to jedyne miejsce, w którym mo?liwa jest podró? dooko?a ?wiata w ci?gu jednego dnia. Potrzebne jest tylko kilka minut by przekroczy? granic?. Ca?y ?wiat zmie?ci? si? na powierzchni 45.000 m2.
Pomys?owo zaprojektowane alejki prowadz? turystów do kolejnych pa?stw i ich cennych zabytków. W Parku Miniatur znajduje si? ponad 50 modeli najs?awniejszych cudów architektonicznych ?wiata, m.in.: ?wi?tynia Akropolu, Koloseum, Krzywa Wie?a w Pizie, Bazylika ?w. Piotra, Statua Wolno?ci, Mur Chi?ski, Wie?a Eiffla, ?uk Triumfalny, Big Ben, Sfinks, Bia?y Dom.
Prawie wszystkie miniatury zosta?y zbudowane w skali 1:25. Zastosowanie jednej skali pozwala na porównanie wielko?ci poszczególnych obiektów.
Wyj?tkiem jest rzymska Bazylika ?w. Piotra, która jako jedyna w ca?ej Europie zosta?a wykonana w skali 1:15 oraz nowo powsta?y Kompleks Wenecki wykonany w skali 1:10.
Zdj?cia na tle tych budowli to niebywa?a atrakcja …
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.613 secs