G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 maja 2010 godzina:10.32(Czytań: 1480)
:: Zwierzyna le?na policzona ::
Mimo trudnej tegorocznej zimy stan zwierzyny w podkarpackich lasach jest zadowalaj?cy. ?wiadcz? o tym wyniki corocznej inwentaryzacji zwierzyny w nadle?nictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie. Wiele gatunków zarówno zwierzyny ?ownej, jak i zwierz?t chronionych zwi?kszy?o sw? liczebno??.
Najpot??niejszy spo?ród zwierzyny p?owej – ?o? - ?yje na Podkarpaciu w liczbie 170 osobników. Rok temu jego liczebno?? szacowano na 124 sztuki. Przyby?o te? jeleni, których obecnie ?yje w lasach9,2 tys.sztuk. Populacja sarny utrzyma?a si? na poziomie 37 tysi?cy (w ci?gu ostatniej dekady przyby?o ich ponad 10 tysi?cy). Zadowalaj?cy jest te? stan dzików – ponad 7,5 tys., których jeszcze w 1995 by?o zaledwie 2,5 tys. Warto odnotowa? fakt, ?e na wolno?ci ?yje u nas 190 danieli, które dobrze si? zaaklimatyzowa?y w podkarpackich lasach, dodaj?c im swoistego kolorytu. .
Niestety, nie poprawi?a si? sytuacja zaj?cy i kuropatw, których liczebno?? znów spad?a do poni?ej 14 tysi?cy osobników. Uda?o si? natomiast nieznacznie ograniczy? populacj? lisa (do 10,3 tys.), który jest wa?nym wrogiem naturalnym zwierzyny drobnej i mocno wp?ywa na jej stan. Drobnej zwierzynie zagra?aj? równie? liczne kuny (5,3 tys.) i jenoty (1,5 tys.), za? coraz liczniejsze wydry (2,7 tys.) powoduj? straty w gospodarstwach rybackich.
Wci?? liczne s? zwierz?ta chronione w naszych lasach. ?yje tu obecnie 300 ?ubrów, 450 wilków, 200 rysi, 120 ?bików, za? ci?gle zwi?kszaj?cych obszar swego bytowania nied?wiedzi jest ponad 120. Niezwykle ekspansywnych bobrów w samych lasach podkarpackich ?yje ju? prawie 6 tysi?cy.
- Wzrost zasobów le?nych w ostatnich dziesi?cioleciach daje mo?liwo?? bytowania liczniejszym populacjom dzikiej zwierzyny – mówi Marek Marecki, zast?pca dyrektora ds. gospodarki le?nej RDLP w Kro?nie. – Przy tej okazji jednak trzeba te? wspomnie? o szkodach, jakie ona wyrz?dza w gospodarce cz?owieka, przez co takie gatunki jak wilk czy bóbr nie ciesz? si? aprobat? w?ród mieszka?ców ?ródle?nych wiosek, którym niszcz? dobytek.
Szkody wyrz?dzane przez zwierzyn? ?own? id? dzi? w setki tysi?cy z?otych i s? pokrywane w g?ównie z bud?etów kó? ?owieckich, za? za szkody wyrz?dzone przez zwierz?ta chronione odszkodowania wyp?aca miejscowy wojewoda.
Pocieszaj?cy jest fakt, ?e na pó?nocy regionu pojawi?y si? znów g?uszce, których nie widywano tu od kilku lat. Lasy podkarpackie to jedna z najwa?niejszych krajowych ostoi dzikiej zwierzyny – nigdzie wi?cej nie wyst?puje pe?na gama wielkich drapie?ników i najwi?kszych ro?lino?erców, ??cznie z ?ubrem, ?osiem i jeleniem.
Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.612 secs