G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

27 czerwca 2004 godzina:20.49(Czytań: 1686)
:: IV Ogólnopolski Sp?yw Kajakowy - WIS?OKA 2004 ::
Ju? 1 lipca na rzece Wis?oce rozpocznie si? ogólnopolski sp?yw kajakowy. Oranizatorami tego sp?ywu s? Urz?dy Miast i Gmin: Brzostek, D?bica i Pilzno Pilzno, STRiK “Dunajec” w Krakowie, Gminne Centrum Kultury w Brzostku, Dom Kultury w Pil?nie, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy D?bica, O?rodek Rekreacyjny „Ja?owce” w Koz?owie.
Dla zainteresowanych podajemy regulamin przes?any przez Urz?d Miasta w D?bicy. Je?eli w?ród Was znajd? si? jeszcze zainteresowane osoby to prosimy kontaktowa? si? z podanymi ni?ej osobami, które zajmuj? si? organizacj? tej imprezy.

REGULAMIN:
IV OGÓLNOPOLSKI SP?YW KAJAKOWY “ WIS?OKA 2004

na trasie : Brzostek - Pilzno – Koz?ów k/ D?bicy
w terminie 1-4 lipiec 2004 r
Pod Honorowym Patronatem
Marsza?ka Województwa Podkarpackiego
Fabryki Farb i Lakierów “?nie?ka” S.A.


Celem, jaki za?o?yli sobie organizatorzy sp?ywu jest turystyczna promocja regionu i wyeksponowanie ma?o znanej ale uroczej i dzikiej rzeki Wis?oki.
Warunki uczestnictwa:
Sp?yw ma charakter otwarty, mog? w nim uczestniczy? kajakarze którzy uko?czyli 18 lat. W sp?ywie mog? wzi?? udzia? osoby, które nie uko?czy?y lat 18-tu, pod warunkiem zg?oszenia si? na sp?yw pod opiek? osób pe?noletnich i b?d? posiada? zgod? rodziców lub osób prawnych na uczestnictwo w sp?ywie.
Uczestnicy sp?ywu bior? udzia? w imprezie na w?asnym sprz?cie i na w?asn? odpowiedzialno?? przy czym warunkiem niezb?dnym i decyduj?cym o dopuszczeniu do startu jest umiej?tno?? p?ywania potwierdzona „kart? p?ywack?”, „patentem ?eglarskim „ lub pisemnym o?wiadczeniem osoby pe?noletniej o posiadaniu takiej umiej?tno?ci. Do startu dopuszczamy kajaki „jedynki” i „dwójki” przy czym „jedynki” tylko dla osób pe?noletnich a na „dwójkach” co najmniej jeden cz?onek osady winien mie? uko?czone lat 18. Ka?dy kajak musi by? wyposa?ony w sprz?t ratunkowy a uczestnik sp?ywu posiada? kamizelk? asekuracyjn?.
Obowi?zki uczestnika:
-przestrzeganie postanowie? „karty turysty” i zasad bezpiecze?stwa na wodzie,
-podporz?dkowanie si? zarz?dzeniom i decyzjom organizatorów,
-przestrzeganie postanowie? programu dziennego,
-niesienia pomocy – w razie konieczno?ci- innym uczestnikom sp?ywu,
Uczestnicy otrzymuj?:
-indywidualn? pami?tk? sp?ywu
-ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków na czas trwania sp?ywu
-bezp?atne miejsce na polu namiotowym
-posi?ek turystyczny
-udzia? w imprezach towarzysz?cych
Zakwaterowanie:
Organizatorzy zapewniaj? bezp?atne miejsce na polu namiotowym. Uczestników obowi?zuje indywidualne wyposa?enie w podstawowy sprz?t biwakowy/ namiot, materac, ?piwór/.Istnieje mo?liwo?? zakwaterowania w domkach campingowych- ale to ju? na w?asny koszt / 6 domków po 6 miejsc/. W tej sprawie kontaktowa? si? nale?y z w?a?cicielem O?rodka w Koz?owie tel. 0 14 – 681- 10-00 lub kom. 0600293637.
Organizatorzy nie przewiduj? prowadzenia punktacji indywidualnej i zespo?owej z wyj?tkiem przewidzianych wy?cigów. Przewidujemy jednak puchary dla
-najliczniejszego zespo?u,
-zespo?u, który przyjedzie na sp?yw z miejscowo?ci najdalej oddalonej od D?bicy,( zespó? conajmniej 3 osoby)
-zespo?u najaktywniejszego i najweselszego,
-najliczniejszej rodziny / conajmniej 3 osoby)
-uczestnika o najd?u?szym „sta?u” wodniackim
oraz szereg innych niespodzianek, o których uczestnicy poinformowani zostan? w trakcie uroczystego otwarcia sp?ywu. Udzia? w sp?ywie jest bezp?atny.
Program sp?ywu wraz regulaminem i kart? zg?oszenia uka?e si? na stronie internetowej gminy D?bica dwa miesi?ce przed terminem sp?ywu
www.ug-debica.regiony.pl - aktualno?ci
Bli?szych informacji udziela i zg?oszenia przyjmuje :
Danuta Cicha?ska tel. 014 676-05-01
Urz?d Gminy w D?bicy fax 014 670-23-21
39-200 D?bica e-mail: urzad@debica.regiony.pl

PROGRAM
Dzie? pierwszy - 1 LIPIEC 2004 r.
BRZOSTEK - godzina 16.00 przyjmowanie uczestników sp?ywu na polu biwakowym w Brzostku
godzina 18.00 impreza inauguracyjna - w trakcie posi?ek turystyczny nocleg na polu biwakowym w Brzostku.
BRZOSTEK - PILZNO (Strzegocice)
Drugi dzie? 2 lipiec 2004r
godz. 9.00-10.00 - przyjmowanie i weryfikacja uczestników sp?ywu – Brzostek
godz. 10.00 - uroczyste otwarcie sp?ywu
godz. 11.00 - start do etapu Brzostek - Pilzno.
godz. 15.00 - meta zlokalizowana przed zapor? w Strzegocicach k/ Pilzna
godz. 15.30 - wspólny posi?ek turystyczny
godz. 16.00 - wyjazd kierowców do Brzostka po pozostawione samochody.
godz. 17.00 - imprezy towarzysz?ce
Nocleg na polu namiotowym w Pil?nie -
Trzeci dzie? 3 lipiec 2004r
godz.10.00 - otwarcie II etapu - start do etapu Pilzno - Koz?ów
godz.14.30 - meta w Koz?owie / Gmina D?bica/ zlokalizowana na wysoko?ci
O?rodka Wypoczynkowego / prawy brzeg Wis?oki/
godz.15 - wspólny posi?ek turystyczny
godz.16 - blok imprez towarzysz?cych , który rozpocznie si? w O?rodku w Koz?owie.
Ju? od godziny 14.00 – gry, zabawy na wodzie.
wy?cigi o Puchar Wójtów i Burmistrzów organizatorów sp?ywu i inne niespodzianki.
RUDI SCHUBERT Z ZESPO?EM MUZYCZNYM
godz.17 - piknik w trakcie którego rozdanie nagród i wyró?nie? oraz uroczyste zako?czenie sp?ywu.
Nocleg na polu namiotowym w Koz?owie do 4 lipca 2004r
Źródło: Informacja w?asna - UMiG w D?bicy Autor:

Warto przeczytać:
+ 16 wrze?nia - Pilzne?ski Festiwal Pierogów po raz pierwszy
+ Wy?oniono finalistów konkursu W?drówki Podkarpackie
+ GOLONKARZE 2009
+ Wichrowe Wzgórza w Rozdzielni Wiatrów
+ DZIE? MORZA
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.710 secs